PRM / Lovforslag: Syge borgere skal ikke i meningsløse ressourceforløb

6. april 2018 07:27 | Af: Ritzau Info
 

Nyt lovforslag præciserer reglerne om førtidspension og ressourceforløb. Forslaget førstebehandles fredag.

Pressemeddelelse fra Beskæftigelsesministeriet

Nyt lovforslag skal skabe klarhed om, hvilke krav der skal opfyldes, for at kommunerne kan tilkende borgere en førtidspension. Det er ikke altid nødvendigt med et ressourceforløb. Forslaget kommer efter en evaluering har vist, at kommunerne har haft forskellige forståelser af dokumentationskravene.

Folketinget førstebehandler fredag et lovforslag, som slår fast, at landets kommuner ikke altid behøver at sende borgere i ressourceforløb for at tilkende dem en førtidspension. Det betyder, at kommunerne ikke skal iværksætte ressourceforløb til borgere, hvis det eneste formål med forløbet er at opfylde dokumentationskravet for at tilkende en førtidspension. Kommunerne skal kun iværksætte ressourceforløb, hvis de har en realistisk forventning om, at borgeren kan udvikle sin arbejdsevne.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

– Udsatte borgere skal ikke igennem alle mulige forløb, hvis man på forhånd ved, at der ikke er noget perspektiv. Derfor gør vi det nu helt klart, at kommunerne godt kan tilkende førtidspension til borgere, uden at de først har været i ressourceforløb. Lige så vigtigt er det, at ressourceforløb kun skal sættes i værk, når der er et udviklingsperspektiv, og det skriver vi nu ind i loven.

– Jeg forventer, at lovforslaget medfører en reelpraksisændring på området. Jeg hæfter mig også ved, at Ankestyrelsen har tilkendegivet, at de vil ophæve to centrale principafgørelser som følge af lovforslaget. Det er et meget kraftigt signal til kommunerne om, at de skal anlægge en anden praksis på området – til gavn for syge borgere.

– Det er helt afgørende, at reglerne stemmer overens med de politiske intentioner. Og der må ikke herske tvivl om, at vi aldrig må opgive nogen, før vi er sikre på, at vi har gjort alt, hvad der er muligt for at hjælpe dem med at etablere eller genetablere en tilknytning til arbejdsmarkedet. Men selvfølgelig skal man kunne få førtidspension, hvis udviklingspotentialet ikke er der.

Lovforslaget følger op på en evaluering af reglerne for, hvornår borgere kan få tilkendt førtidspension. Evalueringen peger på, at kommunerne har haft forskellige forståelser af kravet til dokumentation i sager om førtidspension. Nogle kommuner har i særlig grad været i tvivl om, hvorvidt reglerne stiller krav om, at der altid skal være gennemført et ressourceforløb, inden de kan tilkende førtidspension.

Fakta: Lovforslaget skal skabe klarhed om to centrale ting

Lovforslaget skal skabe klarhed om sammenhængen mellem kravet til dokumentation ved tilkendelse af førtidspension og iværksættelse af ressourceforløb. Det gælder i særlig grad to ting:

· Dokumentationskravet for tilkendelse af førtidspension kan i visse tilfælde være opfyldt, uden at borgeren har deltaget i et ressourceforløb.

· Det er en forudsætning for at iværksætte ressourceforløb, at der kan peges på indsatser, hvor der er en realistisk forventning om, at borgeren kan drage nytte af indsatsen og kan udvikle sin arbejdsevne.

Lovforslaget ændrer ikke på, at det fortsat er intentionen, at en borger skal have deltaget i mindst ét ressourceforløb, før der kan tilkendes førtidspension.

Læs mere

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside her.

Pressemeddelelse: Enig forligskreds vil ændre lovgivningen om førtidspension og ressourceforløb. Læs her.

Kontakt Beskæftigelsesministeriets pressevagt: 5123 2830

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/lovforslag-syge-borgere-skal-ikke-i-meningslose-ressourceforlob?releaseId=12586371

Del:
Del din kommentar
Forsiden lige nu