ANNONCE

PRM / Mary Fonden, Børns Vilkår og Red Barnet bag ny, ambitiøs indsats mod mobning i skolen

6. oktober 2020 07:04 | Af: Ritzau Info
 

For mange børn i Danmark bliver stadig mobbet og trives ikke med at gå i skole. Mary Fonden, Børns Vilkår og Red Barnet er klar med en fælles og ambitiøs indsats, der involverer alle på skolerne i at komme problemet til livs. Det nye initiativ hedder Skolestyrken og er lige nu i gang med at blive rullet ud på de danske skoler.

Pressemeddelelse fra Mary Fonden

Alt for mange børn i Danmark må gå i skole med ondt i maven og angsten for at blive udstødt som følge af mobning og andre udfordringer i skolens fællesskaber. Ifølge den seneste nationale trivselsmåling har mindst to-tre elever i 4.-9. klasse oplevet mobning. Og andre undersøgelser peger samtidig på, at andre former for mistrivsel i skolen, fx lav skoleglæde og ensomhed, er meget udbredt.

Det er baggrunden for, at Mary Fonden, Børns Vilkår og Red Barnet har udviklet et skoletrivselsprogram – Skolestyrken – der som det første i Danmark tilbyder én samlet indsats for hele skolen til arbejdet med både at fremme skoletrivsel og forebygge og håndtere mobning fra 0. til 10. klasse.

“Mobning og mistrivsel i skoletiden har uhyggeligt store konsekvenser og kan ende med at påvirke hele barndommen og trække spor langt ind i voksenlivet. Og det er ikke noget, de enkelte lærere eller klasseteams kan løse selv, selvom vi ved, de gerne vil og arbejder hårdt for det. Det, der er brug for, er en målrettet og vedvarende indsats, der involverer alle i og omkring skolen. Og det er netop det, Skolestyrken støtter skolerne i at udvikle,” siger Red Barnets generalsekretær, Johanne Schmidt-Nielsen.

Lærere og pædagoger efterspørger hjælp

Og der er brug for hjælpen derude, hvor undersøgelser viser, at lærere og pædagoger efterspørger viden om mobning. Bl.a. viser en ny analyse, som Epinion har udarbejdet for Undervisningsministeriet, at 30 % af folkeskolerne mangler viden om, hvordan mobning forebygges eller stoppes, og at både skoler og forældre oplever store udfordringer med håndteringen, hvis mobning først er opstået.

“Mobning er komplekst at håndtere, og desværre ender det ofte stadig med, at sorteper ender hos det enkelte barn, selvom de fleste godt ved, at mobning og mange andre mistrivsels-problematikker bunder i en uhensigtsmæssig kultur i klassen eller på skolen. Derfor er det et vigtigt omdrejningspunkt i Skolestyrken at styrke skolernes og medarbejderes blik for de sociale mekanismer og at hjælpe dem til at handle rigtigt og hurtigt, når de ser et barn i mistrivsel,” udtaler direktør i Børns Vilkår Rasmus Kjeldahl.

Stærkt samarbejde

Skolestyrken er resultatet af fire års samarbejde i Alliancen mod mobning, der blev etableret for netop at styrke trivsels-indsatsen i de danske skoler ved at samle de tre organisationers mangeårige erfaringer og viden om mobning og anden mistrivsel i skolen i ét samlet tilbud.

Programmer bygger på forskning og internationale erfaringer, der viser, at antimobbeindsatser, der involverer alle på og omkring skolen, og som arbejder på flere niveauer samtidig, er de mest succesfulde.

” I Alliancen mod mobning tror vi på, at vi – i samarbejde med skolerne – har større chance for at bekæmpe mobning og skabe trivsel blandt børn på de danske skoler, hvis vi gør det sammen. Vi har brugt vores erfaringer og de kompetencer, vi hver især har, til at skabe nogle værktøjer, der er endnu bedre end dem, vi kunne have udviklet hver for sig,” forklarer direktør i Mary Fonden Helle Østergaard.

Programmet er aktuelt under udrulning på foreløbigt 16 skoler i bl.a. Tårnby, Sorø, Islev, Allerød og Sønderborg kommuner – og er allerede i brug på skoler i Københavnsområdet. Nye skoler og kommuner kan deltage fra skoleåret 2021/22.

Udviklingen af Skolestyrken er finansieret af bevillinger fra Ole Kirk’s Fond, TrygFonden, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal samt Mary Fonden.

Om Skolestyrken

Skolestyrken er et nyt skoletrivselsprogram målrettet alle, der har deres daglige gang på skolen – fra pedel til skoleleder, fra indskoling til udskoling.

Programmet tilbyder uddannelse i og konkrete værktøjer til at fremme trivsel og forebygge og håndtere mobning – også som en del af undervisningen. Det tager udgangspunkt i den enkelte skoles nuværende trivselsarbejde og tilbyder skolen hjælp til at finde ud af, hvad skolen selv ønsker at arbejde videre med.

De fleste af aktiviteterne i arbejdet med Skolestyrken kan integreres i eksisterende møder, team-arbejde og undervisningssituationer.

Skolestyrken bygger på det ‘fællesskabsorienterede mobbesyn’, hvor man forebygger og afhjælper mobning ved at kigge på gruppen af børn og kulturen både i klassen og på skolen. Frem for at udpege enkelte børn som mobbere eller mobbeofre arbejder man med alle børn og de uskrevne regler blandt elever, pædagoger, lærere, ledelse og forældre.

Metoder og værktøjer er forankret i den nyeste forskning og i erfaringer fra udlandet.

En foreløbig evaluering[1] blandt pilotskoler, der har afprøvet Skolestyrken, viser, at det er lykkedes at udvikle et sammenhængende program, der troværdigt og med høj faglighed styrker skolernes trivselsarbejde. Læs mere om evalueringen her: www.skolestyrken.dk/nyheder/evaluering-fagligt-staerkt-og-gennemarbejdet-program/

Læs og se mere på www.skolestyrken.dk

[1] ALS Research (2020): Midtvejsevaluering af Skolestyrken.

Kontakt:

Kommunikationschef Bodil Liv Holm tlf.: 26607849 email: blh@maryfonden.dk

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/mary-fonden-borns-vilkar-og-red-barnet-bag-ny-ambitios-indsats-mod-mobning-i-skolen?releaseId=13601359

** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **

ANNONCE

ANNONCE
Del din kommentar
Forsiden lige nu