PRM / Medicinrådet anbefaler Tecentriq til behandling af lungekræft

17. august 2018 14:48 | Af: Ritzau Info
 

Pressemeddelelse fra Roche a/s

På sit rådsmøde, onsdag 15. august, besluttede Medicinrådet at anbefale immunterapien Tecentriq (atezolizumab) til 2. linjebehandling af patienter med ikke-småcellet lungekræft (NSCLC), som har sygdomsprogression under eller efter behandling med platinbaseret kemoterapi eller targeteret behandling.

Tecentriq er en immunterapi, som er rettet mod kræfttumorer, der typisk er karakteriseret ved overekspression af proteinet PD-L1 (programmed-death ligand 1).

Med denne anbefaling er det i dag muligt at tilbyde immunterapien Tecentriq som 2. linjebehandling til patienter med ikke-småcellet lungekræft. Anbefalingen omfatter alle patienter med ikke-småcellet lungekræft, uanset deres PD-L1 status.

Medicinrådets anbefaling bygger på resultater fra OAK-studiet; et globalt randomiseret fase tre-studie, som undersøgte Tecentriq vs. docetaxel til 2. linjebehandling af patienter med ikke-småcellet lungekræft.2

Studiet viste en median overlevelse på 13,8 måneder i patientgruppen, der modtog Tecentriq vs. 9,6 måneder i kontrolgruppen, der modtog kemoterapi. Der sås endvidere en reduktion i risiko for død på 27% for patienter, der modtog Tecentriq.

Tecentriq var veltolereret og havde en fordelagtig sikkerhedsprofil i forhold til docetaxel. Grad 3-4 behandlingsrelaterede bivirkninger opstod i 15 % af patienter behandlet med Tecentriq og i 43 % af patienter behandlet med docetaxel.

For yderligere information:
Kommunikationschef Morten Wiberg, Roche a/s: 24 88 60 31

1 Medicinrådets vurdering kan læses på: http://www.medicinraadet.dk/media/9509/medicinraadets-anbefaling-vedr-atezolizumab-nsclc-vers-10.pdf

2 Achim Rittmeyer et al.: Atezolizumab versus docetaxel in patients with previously treated non-small-cell lung cancer (OAK): a phase 3, open-label, multicentre randomised controlled trial; www.lancet.com; publiceret 12. december 2016.

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/medicinradet-anbefaler-tecentriq-til-behandling-af-lungekraeft?releaseId=13348965

Del:
Del din kommentar
Forsiden lige nu