ANNONCE

PRM / Mere end halvdelen af alle modtagere af uddannelseshjælp er tilflyttere

27. juni 2019 06:00 | Af: Ritzau Info
 

Region Sjælland har for sjette år i træk udarbejdet en uddannelsesanalyse med fokus på ungdomsuddannelserne. For Lolland Kommune har det høj prioritet at sikre kommunens unge en kompetencegivende uddannelse, og derfor er regionens opgørelse ved første øjekast også bekymrende læsning. Men samtidig er det også tal, der, som så ofte før, dækker over en høj nettotilflytning af borgere på overførselsindkomst, i tilfældet her uddannelseshjælp.

Pressemeddelelse fra Lolland Kommune

I uddannelsesanalyse ligger Lolland Kommune med 57 procent lavest af Region Sjællands 17 kommuner i forhold til, hvor stor en del af de 25-årige, der har gennemført en ungdomsuddannelse. Og ser man på de 29-årige har 35 procent i Lolland Kommune fortsat ingen uddannelse ud over grundskolen.

Vibeke Grave, formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i Lolland Kommune, siger:

“Det er umiddelbart bekymrende læsning. Først og fremmest af hensyn til de borgere, det drejer sig om, og som med manglende uddannelse får vanskeligere end ellers ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet”.

“Når det er sagt, så er det vigtigt at være opmærksom på, at der bag tallene gemmer sig det forhold på, at over halvdelen, 55 procent, af de 496 modtagere af uddannelseshjælp mellem 18 og 29 år er tilflyttet Lolland Kommune efter det fyldte 18. år.”

“Fortællingen om unge i Lolland Kommune uden en ungdomsuddannelse, er dermed også endnu et led i den større fortælling om den skævvridning af Danmark, der er sket igennem de sidste årtier. En skævvridning hvor de større byer i stigende grad bliver forbeholdt de vellønnede og velbjergede, samtidigt med at udsatte og lavtlønnede presses ud i landdistriktskommuner som Lolland, hvor boligerne er billigere.”

Det er Lolland Kommunes Social- og Arbejdsmarkedssektor, der er dykket ned i tallene i Region Sjællands uddannelsesanalyse, som blev behandlet af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget på møde 18. juni. På mødet blev det besluttet, at administrationen skal arbejde videre med tiltag målrettet unge over 18 år, der flytter til kommunen, og som dermed ikke har været omfattet af Lolland Kommunes egen forebyggende indsats.

Det er et arbejde, som har to formål:

“Det handler om at give unge de bedste forudsætninger for et godt voksenliv, og her er ungdomsuddannelsen bare rigtig, rigtig vigtig. For de unges og deres familiers egen skyld”, siger Vibeke Grave.

“Og så handler det om, at der er brug for alle hænder. Vi skal sikre erhvervslivet den nødvendige arbejdskraft. Allerede i dag er der rigtig godt gang i vores virksomheder, som også tager et stort ansvar for at hjælpe borgere ind på arbejdsmarkedet. Lolland Kommune er den kommune, som har oplevet det største fald i ledigheden igennem de sidste seks år, og det er en efterspørgsel efter arbejdskraft, der kun vil vokse i årene, som kommer. Der vil blive brug for alle, der kan og vil, og fra kommunens side vender vi derfor alle sten for at hjælpe borgerne ud på arbejdsmarkedet”, slutter udvalgsformanden.

Dagsordenspunktet (punkt 8) fra møde i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 18. juni om Region Sjællands uddannelsesanalyse fra 2018 kan ses her.

Kontakt:

Formand for Social- og Arbejdsmarkeds- udvalget Vibeke Grave tlf.: 25 12 00 04

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/mere-end-halvdelen-af-alle-modtagere-af-uddannelseshjaelp-er-tilflyttere?releaseId=13575735

ANNONCE

x
Del din kommentar
Forsiden lige nu