ANNONCE

PRM / Mere fleksibelt arbejdsmarked skal sikre fortsat vækst i Greater Copenhagen

10. marts 2020 14:00 | Af: Ritzau Info
 

Bedre vilkår for pendlere, gensidig anerkendelse af erhvervskvalifikationer og øget fleksibilitet for højtkvalificerede udlændinge. Det er nogle af de indsatser, der skal til, hvis arbejdsmarked og vækst skal styrkes i Greater Copenhagen

Pressemeddelelse fra Københavns Kommune Økonomiforvaltningen

Det skal være mere attraktivt for eksempelvis skånske sygeplejersker og københavnske kemiingeniører at hoppe på toget for at tage et job på den anden side af Øresund. Når arbejdstagerne nemt kan bevæge sig på tværs af Greater Copenhagen-regionen, og virksomhederne kan tiltrække hænder fra et større arbejdsopland, styrker det nemlig produktiviteten og giver dermed velstand i hele regionen.

“Det vil give både nye arbejdspladser og økonomisk vækst, hvis vi har et fleksibelt og sammenhængende arbejdsmarked i Greater Copenhagen. Vi er nødt til at gøre det lettere og mere attraktivt at bo på den ene side af Øresund og arbejde på den anden”, siger Frank Jensen (S), overborgmester i København og næstformand i Greater Copenhagens bestyrelse.

Nye beregninger fra Greater Copenhagen anslår, at et fuldt integreret arbejdsmarked vil give en årlig gevinst på 1,5-2,9 mia. kr. for svensk og dansk økonomi tilsammen. For at høste nogle af de økonomiske frugter har Greater Copenhagen udpeget løsninger på ni forskellige barrierer, som i dag hæmmer udviklingen af regionens arbejdsmarked. Løsningerne indgår i et nyt charter for arbejdsmarkedet, som Greater Copenhagens bestyrelse netop har vedtaget.

“Jeg håber, at politikerne på Christiansborg og i den svenske Riksdag vil være med til at sikre de nødvendige beslutninger, så vi sammen kan skabe bedre rammer for både virksomheder og arbejdstagere over Øresund. Det gavner ikke bare Greater Copenhagen, men også Sverige og Danmark som helhed”, siger Frank Jensen.

Konkret peger charteret på, at det bør gøres hurtigere og billigere at pendle på tværs af Øresund og mellem regioner og kommuner i Greater Copenhagen. Det kan fx realiseres ved, at de nationale lovgivere vælger at øremærke overskuddet fra Øresundsbroen, som betales hurtigere tilbage end planlagt, til investeringer i regionens infrastruktur.

Samtidig bør der være gensidig anerkendelse af erhvervskvalifikationer, så fx uddannelse og faglige kvalifikationer erhvervet i Sverige også kan bruges i Danmark – og omvendt. Herudover bør højtkvalificerede arbejdstagere fra lande uden for EU og Norden også have mulighed for at bosætte sig på den ene side af Øresund og arbejde på den anden side. Det tillader lovgivningen ikke i dag.

Charteret er blevet til i samarbejde med bl.a. arbejdsmarkedets parter, og ambitionen er, at løsningerne skal føres ud i livet over en årrække. Det vil dog kræve, at de nationale lovgivere spiller med på begge sider af Øresund.

Fakta

Greater Copenhagen er et politisk samarbejde etableret i 2016 og tæller i dag fire regioner og 85 kommuner i Sydsverige og Østdanmark: Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Skåne og Halland samt de kommuner, geografien dækker.

Arbejdsmarkedscharteret blev vedtaget af Greater Copenhagens bestyrelse den 26. februar 2020.

De ni udpegede indsatser i arbejdsmarkedscharteret er:

 • Bedre viden om udbuddet af kompetencer i arbejdsstyrken
 • Øget koordinering af beskæftigelsesindsatsen
 • Øget fleksibilitet i Greater Copenhagen for højtkvalificerede arbejdstagere fra tredjelande
 • Harmonisering af arbejdsgiverafgifter i Danmark og Sverige
 • Færre økonomiske og tidsmæssige omkostninger ved transport over Øresund
 • Samarbejde om kompetenceudvikling og efteruddannelse
 • Mere samarbejde mellem uddannelsesaktører om at imødekomme fremtidig efterspørgsel efter kompetencer
 • Gensidig anerkendelse af erhvervskvalifikationer i DK og SE
 • Øget informationsniveau for virksomheder og arbejdstagere og fælles digital legimitation
 • Økonomiske beregninger

  Beregninger viser, at bidraget fra et fuldt integreret arbejdsmarked i Greater Copenhagen vil være en BNP-effekt mellem 1,5- 2,9 mia. kr. årligt for den svenske og den danske økonomi samlet set. Det svarer til et samlet skatteprovenu på ca. 0,7-1,3 mia. kr. årligt.

  Omregnet til nutidsværdi over en 50-årig horisont ville det muliggøre investeringer på fx transportområdet for 13-25 mia. kr. Investeringerne i Cityringen og Øresundsbroen var ca. 25 mia. kr. hver især.

  Kontakt:

  Frank Jensen (S) via pressekonsulent Rasmus Meldgaard, 2057 3862.

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/mere-fleksibelt-arbejdsmarked-skal-sikre-fortsat-vaekst-i-greater-copenhagen?releaseId=13589321

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **

  ANNONCE

  ANNONCE
  Del din kommentar
  Forsiden lige nu