PRM / Moderniseret varemærkelov skal gøre det lettere at være virksomhed

20. november 2018 14:31 | Af: Ritzau Info
 

Folketinget har i dag vedtaget en ændring af varemærkeloven. Loven moderniserer reguleringen af varemærker og harmoniserer de nationale varemærkesystemer og EU-varemærkesystemet. Dermed sikres et effektivt og brugervenligt system, som er tilpasset virksomhedernes behov. Loven træder i kraft 1. januar 2019.

Pressemeddelelse fra Patent- og Varemærkestyrelsen

Virksomheder bliver fremover klædt bedre på, når de skal beskytte deres varemærke.

“Med loven gennemfører vi en modernisering af varemærkesystemet, så vi sikrer et system, der er effektivt samtidigt med, at det i højere grad er tilpasset virksomhedernes forskelligartede ønsker og behov. Det vil være til gavn for både de små virksomheder, som fremover vil kunne få bedre vejledning, og de større virksomheder som vil kunne få en hurtigere sagsbehandling,” siger Anne Rejnhold Jørgensen, kontorchef i Patent- og Varemærkestyrelsen.

En vigtig nyskabelse med loven er, at det ikke længere vil være et krav for en varemærkeregistrering, at varemærket gengives grafisk. Mærket kan i stedet gengives på en passende måde under anvendelse af alment tilgængelig teknologi. Det giver fx mulighed for, at man fremover kan gengive et lydmærke via en lydfil og ikke ved brug af noder, som man skal i dag.

Loven giver også mulighed for, at virksomhederne i forbindelse med ansøgningen kan modtage en nærmere begrundet søgningsrapport, der identificerer ældre ansøgte og registrerede varemærker, som ansøgeren risikerer at krænke ved registreringen af sit varemærke.

“En søgningsrapport vil navnlig gavne de små og mellemstore virksomheder, der har et ønske om at modtage yderligere information om årsagen til, at det ansøgte varemærke risikerer at krænke de ældre varemærkerettigheder. Risikoen for uforvarende og bekostelige krænkelsessager vil herved mindskes, og virksomhederne vil have et bedre grundlag for at søge assistance hos de professionelle rådgivere,” siger Anne Rejnhold Jørgensen.

Samtidigt indføres en fast track-ordning, som giver mulighed for at vælge søgningsrapporten fra. Herved kan der opnås en hurtigere og mere effektiv sagsbehandling, hvilket har været efterspurgt af store virksomheder, der ofte er professionelle brugere af varemærkesystemet.

For at styrke varemærkebeskyttelsen og bekæmpe forfalskning mere effektivt indeholder loven en bestemmelse om, at en rettighedshaver under visse betingelser vil kunne forhindre, at varemærkeforfalskede varer fra tredjelande kommer i transit i det danske toldområde i erhvervsmæssigt øjemed.

Kontakt:

Kommunikationschef Tine Heide Thomsen tlf.: +45 43 50 83 16 email: tiht@dkpro.dk

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/moderniseret-varemaerkelov-skal-gore-det-lettere-at-vaere-virksomhed?releaseId=13564386

Del:
Del din kommentar
Forsiden lige nu