ANNONCE

PRM / Næstved er med i fælles udviklingsplan for turisme på Sjælland og øerne

31. august 2020 14:47 | Af: Ritzau Info
 

I dag er en fælles udviklingsplan for Sjælland og øerne blevet offentliggjort. Næstved Kommune er en af de aktive parter i udviklingsarbejdet, som skal trække flere turister til Sjælland og øerne. Ambitionen er at øge turismeomsætningen med 2 mia. kr. frem mod 2025.
Præsentationen fandt sted i de helt nye rammer på Holmegaard Værk, som netop er en stor turistdestination i Næstved Kommune.

Pressemeddelelse fra Næstved Kommune

En ny udviklingsplan, der i dag er blevet præsenteret for erhvervsministeren, sætter en række ambitiøse mål for vækst og udvikling for turismen på Sjælland og øerne.

Der skal kort sagt flere turister til området, og de skal bruge flere penge.

Lokalt for Næstved Kommune betyder det, at vi skal arbejde mere målrettet på at synliggøre og brande Næstveds styrkepositioner på turismeområdet. Styrkepositioner som fx middelaldermidtbyen, naturen omkring Susåen og Holmegaard Værk. Derudover skal der lægges mere vægt på lokalspecifikke råvarer, butikker, spisesteder m.m. Der skal foretages investeringer i nye overnatningssteder og opgradering af de eksisterende ud fra principper om bæredygtig udvikling.

Samtidig skal en styrket markedsføringsindsats både i og uden for højsæsonen øge kendskabet til turisternes muligheder.

Den samlede målsætning er skabe øget overnatningskapacitet, øge flerdages-turismen i kommunen samt en mere fokuseret og prioriteret indsats på lokale seværdigheder og specialiteter.

– Turister rejser ikke efter kommunegrænser, når de skal på ferie. Derfor giver det god mening, at vi samarbejder på tværs af kommuner for at styrke hele vores område som en turistdestination. Senest har vi åbnet Holmegaard Værk, som allerede er blevet en magnet for turister fra nær og fjern. De turister skulle jo gerne blive i området flere dage og blive gjort opmærksomme på flere muligheder i hele området, fortæller borgmester Carsten Rasmussen

Et forbrug på 125 kr. mere i døgnet
Turismen på Sjælland og øerne som samlet destination skal frem mod 2025 øge turismeomsætningen til 15 mia. kr. svarende til en årlig vækst på 2,25 pct.

Antallet af kommercielle overnatninger skal stige til 5,8 mio., hvilket svarer til en stigning på 1 mio. overnatninger sammenlignet med 2019, mens turisternes døgnforbrug skal hæves til 675 kr. mod de aktuelle 550 kr. Visionen er, at turismen i endnu højere grad bliver en løftestang for byudvikling og naturvenlig turisme, højere kvalitet og øget omsætning.

Tæt samarbejde på tværs
Bag planen står Dansk Kyst- og Naturturisme, turismeorganisationerne på Sjælland og øerne, KKR Sjælland, som er et samarbejde mellem kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner i Region Sjælland, samt den filantropiske forening Realdania.

Fem indsatsområder skal styrke turismen
Planen indeholder en fokuseret prioritering af 21 konkrete tiltag fordelt på fem indsatsområder – herunder udvikling af lystbådehavne, forretningsudvikling af mere outdoor-turisme og styrket samarbejde mellem transport og turisme. Udviklingen skal koncentreres i stærke turismemæssige kraftcentre, og sammenhængen mellem hovedstaden og det øvrige Sjælland og øerne skal styrkes. Derudover skal oplevelsesværdien øges i form af kultur- og naturoplevelser i regionen.

Udviklingsplanen fungerer desuden som startskuddet til et øget investeringsniveau på Sjælland og øerne. Der skal være tættere samspil mellem offentlige parter, fonde og private investorer, hvilket på sigt vil resultere i øgede investeringer i infrastruktur, oplevelser og overnatning.

Inden udgangen af 2021 skal parterne bag planen revurdere og evt. justere planens pejlemærker i lyset af Corona-situationen og det ændrede udgangspunkt i 2020.

Fakta om Udviklingsplan for Sjælland og øerne
· Udviklingsplanen bygger på en omfattende kortlægning og analyse af markedspotentiale og -udfordringer for Sjælland og øerne

· Udviklingsplanen indeholder 21 konkrete tiltag fordelt under fem indsatsområder: Stærke kraftcentre, større oplevelsesværdi, bæredygtig kapacitetsudvikling, bedre adgang og mobilitet, øget kendskab

· Turismeomsætning skal øges til 15 mia. kr. i 2025 (mod 12,9 mia. kr. i 2018)

· Turisternes døgnforbrug skal øges til 675 kr. i 2025 (mod 550 kr. i 2018)

· Antallet af overnatninger skal øges til 5,8 mio. i 2025 (mod 4,8 mio. i 2019)

· Planen fokuserer primært på sjællandske gæster, f.eks. fra København, samt tyskere, svenskere, hollænderne og nordmænd

Parter bag Udviklingsplan for Sjælland og øerne

Planen er finansieret af:
· 17 kommuner i KKR Sjælland: Faxe, Greve, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Lolland, Næstved, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Slagelse, Solrød, Sorø, Stevns, Vordingborg

· Destinationsselskaber på Sjælland og øerne

· Dansk Kyst- og Naturturisme

· Foreningen Realdania

· Planen er udarbejdet af BARK Rådgivning

Udarbejdelsen af Udviklingsplan for Sjælland og øerne har været fulgt af:

· Erhvervsministeriet

· Slots- og Kulturstyrelsen

· Naturstyrelsen

· VisitDenmark

· Kommunernes Landsforening

· Dansk Industri

· Dansk Erhverv

· Horesta

· Feriehusudlejernes Brancheforening

· Camping Outdoor Danmark

Der er nedsat en politisk styregruppe, der skal følge implementeringen af udviklingsplanen. Medlemmerne er:

· Carsten Rasmussen, næstformand KKR Sjælland og borgmester Lejre Kommune
· Anette Mortensen, borgmester Stevns Kommune
· John Brædder, borgmester Guldborgsund Kommune
· Thomas Adelskov, borgmester Odsherred Kommune
· Direktør Jens Müller, Destination Sjælland
· Direktør Martin HH Bender, SydkystDanmark
· Direktør Jens Hausted, Dansk Kyst- og Naturturisme

Kontakt:

Borgmester i Næstved Kommune Carsten Rasmussen tlf.: 2545 0943 email: caras@naestved.dk

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/naestved-er-med-i-faelles-udviklingsplan-for-turisme-pa-sjaelland-og-oerne?releaseId=13598929

** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **

ANNONCE

ANNONCE
Del din kommentar
Forsiden lige nu