ANNONCE

PRM / NORDJYSKE Mediers driftsresultat som forventet

27. marts 2020 15:00 | Af: Ritzau Info
 

2019 var et år med fortsat fokusering på det langsigtede, strategiske mål om en økonomisk bæredygtig medievirksomhed i et udfordret mediemarked.

Pressemeddelelse fra Nordjyske Medier

NORDJYSKE Medier koncernen fik i 2019 et underskud før skat på 2,2 mio. kr. Omsætningen blev 756 mio. kr. og er faldet med 8 % i forhold til 2019. Resultatet er negativt påvirket af nedskrivning på goodwill på godt 16 mio. kr. i datterselskabet Jubii og særlige poster primært i forbindelse med tilpasning af organisationen på 20 mio. kr. Koncernens driftsresultat (EBITDA) endte på knap 33 mio. kr., hvilket er som forventet.

På printsiden for NORDJYSKE Medier er udviklingen med faldende omsætning fortsat et vilkår primært grundet markedets omlægning til bl.a. digital annoncering på andre platforme. Den digitale omsætning opvejer ikke omsætningsfaldet på print. Det har for NORDJYSKE Medier resulteret i tilpasninger med f.eks. ændret produktudbud på ugeaviser, tilpasning af antallet af titler og afskedigelser af medarbejdere.

– NORDJYSKE Mediers strategiske ambition er blandt andet at nå ud til nye målgrupper, som er kendetegnet ved en mere digital brugsadfærd. Derfor er der i 2019 investeret i at udvikle organisationen yderligere for at sikre relevante produktudbud til de nye målgrupper – men også til nuværende kunder. Samtidig er der investeret i udvikling og tilpasning af organisationen for at tilgodese de nødvendige kompetencer og tilpasning af økonomien i den printbaserede del af medievirksomheden, siger administrerende direktør, Morten Vinther Jensen og understreger, at investeringerne vil fortsætte i betydeligt omfang også i 2020.

Aktiviteterne i datterselskabet Nordiske Medier A/S, som udgiver erhvervsmedier i Danmark, Sverige og Norge, har udviklet sig som forventet og forbedret resultatet efter skat med godt 27 mio. kr. Nordiske Medier A/S vil i 2020 fokusere på profitabel vækst i Danmark og Sverige og lancere nye erhvervsmedier.

Koncernens forventninger til 2020 er præget af den fortsatte digitale transformation af NORDJYSKE Medier og mediebranchens markedsvilkår i øvrigt. Koncernen forventer et driftsresultat (EBITDA) i intervallet 12 – 22 mio. kr. Det bemærkes at resultatforventningen kan påvirkes af COVID-19 udviklingen i 2020, hvor virksomheden på lige fod med andre kan påvirkes af markedssituationen.

Hovedtal – t.kr. 2015 2016 2017 2018 2019
Nettoomsætning 980.217 786.409 865.445 822.020 756.122
Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) 78.940 39.167 59.940 55.620 32.706
Resultat primær drift (EBIT) 16.724 (41.000) 17.644 (16.541) (13.484)
Resultat af finansielle poster 1.706 (9.559) 3.547 (3.620) 11.295
Resultat før skat (EBT) 18.430 (50.559) 21.191 (20.161) (2.189)
Årets resultat 6.288 (42.618) 8.993 (30.101) (15.823)
Egenkapital 339.810 290.352 293.245 261.620 245.912
Balancesum 738.525 637.547 629.614 537.868 528.181
EBITDA margin (%) 8,1 5,0 6,9 6,8 4,3
2015 2016 2017 2018 2019
Antal medarbejdere 922 784 808 781 727

Kontakt:

Yderligere oplysninger fås hos administrerende direktør Morten Vinther Jensen på 99 35 35 35.

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/nordjyske-mediers-driftsresultat-som-forventet?releaseId=13590761

** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **

ANNONCE

ANNONCE
Del din kommentar
Forsiden lige nu