ANNONCE

PRM / Ny 3D-model af Danmark gør det nemmere at arbejde sammen på tværs af faggrupper

22. april 2020 14:59 | Af: Ritzau Info
 

Alexandra Instituttet har udviklet en interaktiv 3D-visualisering af hele Danmark, der gør det muligt at navigere rundt i en 3D-model af byer og landskab, også uden for de store byer – og hvor der samtidig er et realistisk lag af facader, tagflader og terræn.

Værktøjet giver en mere virkelighedsnær og fælles forståelse af landskabet, lyder det fra de rådgivende ingeniører EnviDan, der i øjeblikket tryktester 3D-modellen i deres arbejde indenfor grundvand, overfladevand og klimatilpasning.

Pressemeddelelse fra Alexandra Instituttet

Der findes i dag kun få 3D-modeller, der kan anvendes til interaktive 3D-visualiseringer uden for de store byer i Danmark. Visualiseringerne er med til at give en mere virkelighedsnær og fælles forståelse af landskabet, og det er afgørende, hvis man er flere faggrupper, der arbejder tæt sammen. Det gælder fx inden for klimatilpasning, hvor det er vigtigt, at alle som har en berøring med projektet har den samme rumlige forståelse af, hvordan eksempelvis overfladevand påvirker et område.

Sådan lyder det fra Bo Klinkvort Kempel, der arbejder med grundvand og overfladevand hos de rådgivende ingeniører EnviDan, som i øjeblikket tryktester en 3D-model af hele Danmark, som Alexandra Instituttet har bygget. Løsningen er bygget ved hjælp af data fra Danmarks Højdemodel, luftfotos og skråfotos.

Centralt at kigge på samme verden

Feedbacken fra deres kunder og samarbejdspartnere er rigtig positiv, og det giver især stor værdi, at man kigger på den samme verden. Det er vigtigt inden for vandbranchen, hvor der i øjeblikket sker et stort skifte. Tidligere har arbejdsformen båret præg af en faglig siloopdelt løsningsmetode, men i dag bliver der stillet store krav til synergi og helhedstænkning.

Det er centralt, at man får puttet så meget værdi ind i projekterne og ikke kun løser et problem, men flere problemer. Men når flere fagdiscipliner sidder om det samme bord, så stiller det også større krav til formidlingen.

“Traditionelt åbnes en teknisk tegning via en powerpoint, og så kunne alle med en teknisk baggrund overskue planen. Men sidder der personer med om bordet, som har andre fagbriller på, kan det i nogle situationer være udfordrende for disse at komme med indspark til løsningsforslag, pga. forståelsesmæssige udfordringer.”

Det er her, at 3D-modellen kommer ind i billedet, og skaber en fælles og mere virkelighedsnær forståelse af et projekt. Her har EnviDan især kigget på, hvad der findes af tilgængelige 3D-modeller og hvor hurtigt man kan generere dem med egne data samt hvilken kvalitet man får ud i den anden ende.

“Vi har testet 3D-modellen på flere projekter, og vores oplevelse er, at det giver en god rummelig fælles forståelse i projektgruppen for dem, der sidder og kigger på de skitserede løsningsmodeller, ” forklarer Bo Klinkvort Kempel.

Nemt at lægge data ind

En anden fordel er, at 3D-modellen dækker hele Danmark og ikke kun favner de større byer, som ellers er tilfældet med fx Googles 3D-model. En teknisk detalje er, at modellen ifølge Bo Klinkvort Kempel performer bedre, når man integrerer egne data ind i modellen. Det gør det bl.a. nemmere at lave visualiseringer af, hvordan vandet bevæger sig i landskabet.

“Vi har set nogle modeller, der bare “klasker oversvømmelsen” ned oven på 3D-objekterne. Det betyder, at de kommer til at ligge oven på vegetationen. Det gør den ikke med 3D-modellen udviklet af Alexandra Instituttet. Den placerer vegetationen rigtig fint i forhold til vandspejlet,” forklarer han.

Næste skridt er at videreudvikle 3D-modellen. Her vil EnviDan fortsat være en samarbejdspartner og beta-tester som samtidig er med at løfte modellen ud i på det danske marked, forklarer Bo Klinkvort Kempel:

“Den rummelige 3D-visualisering kan bruges indenfor mange andre fagdicipliner end lige klimatilpasning. Det kunne f.eks. være naturgenopretning, stigende terrænnært grundvand, byggeri (BIM) og lokalplanlægning.”

Fakta
Alexandra Instituttet har lavet en 3D-visualisering af hele Danmark, der gør det muligt at navigere rundt i en 3D-model af byer og landskab, også uden for de store byer – og hvor der samtidig er et realistisk lag af facader, tagflader og terræn.

Modellen kombinerer data fra Danmarks Højdemodel, skråfotos, Ortofoto samt DAWA-adressesøgning.

Demo af modellen kan ses https://denmark3d.alexandra.dk/skraafoto/

Yderligere oplysninger:

Bo Klinkvort Kempel, EviDan, tlf.: +45 51 96 43 92.

Thomas Kim Kjeldsen, Alexandra Instituttet, tlf.: +45 51 44 65 87.

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/ny-3d-model-af-danmark-gor-det-nemmere-at-arbejde-sammen-pa-tvaers-af-faggrupper?releaseId=13592196

** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **

ANNONCE

ANNONCE
Del din kommentar
Forsiden lige nu