ANNONCE

PRM / Ny national cyklistundersøgelse viser flere tilfredse cyklister

17. november 2020 14:02 | Af: Ritzau Info
 

For anden gang i træk viser Den Nationale Cyklistundersøgelse 2020 fremgang i tilfredsheden blandt Danmarks cyklister, hvilket glæder Det Kommunale Cykelfagråd. Den usædvanlige COVID-19-situation har dog haft – og har stadig – stor indflydelse på, hvor meget og hvor ofte danskerne cykler.

Pressemeddelelse fra Cyklistforbundet

OBS: Det Kommunale Cykelfagråd udsender pressemeddelelsen via Cyklistforbundet, som fungerer som sekretariat for rådet.

Der er generelt stigende cyklisttilfredshed over hele landet. På landsplan angiver 76% at være tilfredse eller meget tilfredse med at være cyklist i deres kommune, hvilket er en større andel end i 2018 (73%). Tilfredsheden er særlig højt blandt kommunerne i Region Hovedstaden, der har den højeste samlede tilfredshedsandel på 82%.

“Den viden, som kommunerne får ved at deltage i Den nationale cyklistundersøgelse, kan både bruges til at følge udviklingen i cyklisternes tilfredshed med kommunens cykelindsats, men ikke mindst kan cyklisternes tilfredsniveau med de enkelte emner hjælpe kommunerne til at beslutte, hvor der skal fokuseres og evt. investeres,” siger Lone Andersen, formand for Det Kommunale Cykelfagråd og trafikingeniør i Frederiksberg Kommune.

COVID-19 og cykeladfærd

COVID-19 har generelt fået borgerne til at cykle lidt mindre. På landsplan er det næsten fire ud af ti cyklister, der cykler mindre, mens kun knap to ud ti svarer, at COVID-19 har fået dem til at cykle mere. At man arbejder hjemmefra og har færre aktiviteter, som man skal deltage i, er de primære årsager til mindre cykling. Frygt for øget smittefare ved at komme for tæt på andre cyklister har dog også afholdt godt en ud af ti fra at cykle. I Region Hovedstaden, hvor der i forvejen er flest der cykler, er der også flest, som har cyklet mindre.

Ser man på borgernes begrundelser for at cykle mere under COVID-19 er det for næsten fire ud af ti et ønske om at få motion, samt at de har bedre tid til at cykle grundet hjemsendelse. 16% formoder, at smittefaren er mindre, når man cykler.

Hovedtendenser i undersøgelsen

Der er en markant større tilfredshed med omfanget af cykelstinettet i Region Hovedstaden end i de øvrige regioner, og de regionale forskelle er forholdsvis store. Der er ikke tilsvarende store forskelle i tilfredsheden med fremkommeligheden regionerne imellem. Nogle af de store bykommuner ligger dog forholdsvis lavt, hvilket ikke overrasker, da det også er her, der er mange cyklister på forholdsvis lidt plads. Dette viser sig også ved, at temmelig mange cyklister føler sig generet af de andre cyklister. På landsplan synes cyklisterne, at det er bilisterne, der er de mest generende.

Tilfredsheden med vedligeholdelsen, både hvad angår belægning, snerydning, fejning og saltning er i fremgang, selv om det er det område, hvor tilfredsheden er lavest. Det er bortset fra bilister den største gene for cyklister, at vedligeholdelsen ikke er i orden, men der er store kommunale forskelle.

Det samme gør sig gældende, når det handler om tilfredsheden med antallet af cykelparkeringspladser. De store bykommuner med mange cyklister og høj befolkningstæthed har lave tilfredshedsandele. Omvendt har flere kommuner i Midtjylland, Syddanmark, og en række af hovedstadens forstadskommuner tilfredshedsandele over gennemsnittet. Det er ikke dårlige parkeringsmuligheder, der generer cyklister mest, men det er alligevel et emne, der er stort fokus på. Det er derfor også velkomment, at staten har oprettet en pulje til fremme af cykelparkering i forbindelse med kollektiv trafik.

Cyklister er generelt trygge ved at færdes i trafikken i forhold til risikoen for at blive udsat for vold eller overfald, mens der er større spredning kommunerne imellem i forhold til risikoen for trafikuheld.

Resultater fra undersøgelserne i 2018 og 2020

Tilfredshed med

2018 (%)

2020 (%)

Omfang af cykelstinettet

71

70

Fremkommelighed

81

82

Vedligeholdelse – belægning

53

59

Vedligeholdelse – snerydning, fejning mm.

55

61

Antal cykelparkeringspladser

65

65

Kombination af cykel og offentlig transport

71

62

Tryghed ift. risiko for overfald og vold

91

91

Tryghed ift. risiko for trafikuheld

75

74

FAKTA

  • Det Kommunale Cykelfagråd er et underudvalg til faggruppen Veje, Trafik og Trafiksikkerhed under KL (Kommunernes Landsforening)
  • Den Nationale Cyklistundersøgelse er gennemført for Det Kommunale Cykelfagråd i 39 kommuner i maj – august 2020 af MEGAFON A/S i form af telefoninterview med repræsentativt udvalgte cyklister.
  • Undersøgelsen blev gennemført første gang i 2016, og bliver gennemført hvert 2. år. Målgruppen for undersøgelsen er personer i alderen 16 år eller derover, som cykler mindst én gang om ugen. I samtlige kommuner er der gennemført ca. 150 interviews
  • Formålet med undersøgelsen er at give kommunerne et lettilgængeligt samlet overblik over cyklisternes vurderinger. Gentagelse af undersøgelsen vil give kommunerne overblik over, om nye indsatser virker og øger tilfredsheden, og måske får flere til at vælge cyklen.

Kontakt:

Det Kommunale Cykelfagråd udsender pressemeddelelsen via Cyklistforbundet, som fungerer som sekretariat for rådet.

Formand for Det Kommunale Cykelfagråd: Lone Andersen, Frederiksberg Kommune,
E: loan04@frederiksberg.dk T: 3821 4211 M: 2898 4211

Bestyrelsen for Det Kommunale Cykelfagråd består i øvrigt af:
Mette Maria Sørensen, Assens Kommune
Martin Løv Simonsen, Aarhus Kommune
Mikkel de Vries Bækgaard, Københavns Kommune

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/ny-national-cyklistundersogelse-viser-flere-tilfredse-cyklister?releaseId=13604006

** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **

ANNONCE

ANNONCE
Del din kommentar
Forsiden lige nu