ANNONCE

PRM / Ny professor børns mentale helbred og psykopatologi

10. juli 2020 12:05 | Af: Ritzau Info
 

Dr. med. Anne Mette Skovgaard er udnævnt til professor i børns mentale helbred og psykopatologi ved Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Pressemeddelelse fra Syddansk Universitet

Anne Mette Skovgaard er initiativtager og leder af Copenhagen Child Cohort, CCC2000, som er et prospektivt fødselskohortestudie af udvikling og helbred blandt børn født i år 2000. Det primære formål med CCC2000 er at opnå viden, der kan omsættes til forebyggelse af psykiske sygdomme i barnealderen.

Anne Mette Skovgaard er cand. med. og dr. med fra Københavns Universitet, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri og gennem en årrække klinisk overlæge i Region Hovedstaden og klinisk lektor i børne- og ungdomspsykiatri ved København Universitet samt adjungeret professor i børnepsykiatri ved Syddansk Universitet. Hun er forfatter til flere lærebogskapitler og vejleder for en række bachelor-, kandidat- og ph.d.- studerende.

Anne Mette Skovgaards doktordisputats omhandler mentale helbredsproblemer og udviklingsrelateret psykopatologi i de første leveår, og sammen med sin forskergruppe, står hun bag en række videnskabelige publikationer vedrørende epidemiologiske forhold ved psykiske og fysiske helbredsproblemer i barnealder og ungdomsår.

Forskning med udgangspunkt i CCC2000 har identificeret tidlige tegn på autisme, ADHD, funktionelle fysiske symptomer og spise- og vægtproblemer i førskolealderen og påvist sårbarhedsmarkører for psykose-oplevelser i de tidlige ungdomsår.

Anne Mette Skovgaard leder et stort interventionsprojekt i den kommunale sundhedspleje, som omfatter et standardiseret program til systematisk opsporing og intervention målrettet mentale helbredsproblemer hos små børn, herunder kognitive og følelsesmæssige problemer og problemer med at regulere spisning og vægt.

Anne Mette Skovgaard er sammen med sin forskergruppe på Statens Institut for Folkesundhed, SDU, forskere fra Holland og England og sundhedsplejersker fra den kommunale sundhedspleje i gang med at udvikle og afprøve en specifik og intensiveret indsats rettet imod udviklingen af psykiske vanskeligheder og overvægt i de tre første leveår. Indsatsen som er en del af projekt Små Børns Sundhed, tilbydes forældrene i umiddelbar tilslutning til opsporing af mental sårbarhed hos barnet, og effekten undersøges i et lodtrækningsforsøg blandt en række danske kommuner.

Anne Mette Skovgaard er gift, bor i København, og har voksne børn og 4 børnebørn. Hun er født i Nexø, Bornholm.

Kontakt:

Leder af SUND-Kommunikation Tomas Homburg
Mail: thomburg@health.sdu.dk
Mobil: +45 6011 3059
Syddansk Universitet
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
www.sdu.dk

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/ny-professor-borns-mentale-helbred-og-psykopatologi?releaseId=13596814

** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **

ANNONCE

ANNONCE
Del din kommentar
Forsiden lige nu