ANNONCE

PRM / Nyt ambitiøst partnerskab skal styrke biodiversiteten i København

19. september 2020 07:00 | Af: Ritzau Info
 

Københavns Kommune og Danmarks Naturfredningsforening indgår et ambitiøst samarbejde for at styrke biodiversiteten i landets hovedstad og vil inddrage københavnerne i at skabe mere og vildere natur.

Pressemeddelelse fra Københavns Kommune Økonomiforvaltningen

Verden over er biodiversiteten i krise, og stadig flere arter er udrydningstruede. Selvom København i årtier har arbejdet med grønne løsninger, klimaomstilling og bæredygtighed, så er naturen og biodiversiteten i byen presset.

Derfor går Københavns overborgmester Frank Jensen (S) og Danmarks Naturfredningsforenings præsident Maria Reumert Gjerding sammen om en ny, ambitiøs partnerskabsaftale, der skal fremme biodiversiteten i landets hovedstad ved at skabe flere levesteder til vilde plante- og dyrearter, og give flere københavnere jord under neglene og adgang til vild natur i den by, hvor de bor.

“København skal være verdens grønneste by i mere end én forstand. Vi skal have langt færre grå veje, pladser og byrum, og flere træer, grønne tage, græsningslaug og grønne åndehuller, så vi får naturen helt ind i alle københavneres hverdag. Det er et langt, sejt træk at øge biodiversiteten, men det er muligt, hvis vi alle sammen gør en indsats. Danmarks Naturfredningsforening er en stærk allieret – de har en enorm viden om natur, som er afgørende for at skabe reelle forandringer og engagere københavnerne i at gøre byen grønnere,” siger overborgmester Frank Jensen (S).

Partnerskabet indebærer samarbejde omkring en ny biodiversitetsstrategi for kommunen, der skal fremme biodiversiteten og naturen i København over de næste 30 år – med konkrete delmål som fx flere grønne oaser til træer, vilde blomster, fugle og insekter, begrønning af kommunale bygninger og græsnings- og naturplejelaug i alle bydele. Strategien skal udvikles og rulles ud i samarbejde med københavnerne.

Samtidig har kommunen netop sat penge af til en ny pulje til borgerdrevne naturprojekter, som skal udmøntes i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening. Puljen skal åbne byen op for lokale ildsjæle, som på udvalgte arealer kan få ansvaret for at tage vare på eksisterende natur eller skabe nye initiativer, som gør byen grønnere. Det kan for eksempel være blomsterenge i parken, træer i gaden, grønne gårdrum, plantevægge op ad kedelige, grå bygninger og taghaver med vild natur.

“Hvis vi skal løse naturens krise, kræver det at både politikerne og borgerne bidrager og viser handlekraft og engagement. Med det her partnerskab skal Københavns Kommune gå foran og skabe den langsigtede strategi for naturen i København. Samtidig inddrager vi borgerne i at skabe mere bynatur og formulere visionerne for naturen i København. Det her partnerskabet vil forhåbentlig være med til at sætte en ny grøn kurs for København”, siger Maria Reumert Gjerding, præsident for Danmarks Naturfredningsforening.

“Vi står midt i en biodiversitetskrise, og vi skal have vendt udviklingen fra tilbagegang af arter til fremgang. Det kan vi kun lykkes med, hvis byen arbejder sammen. Vi har set, at københavnerne gerne vil være med til at gøre byen grønnere. Nu giver mange flere mulighed for at få jord under neglene, og gøre deres lokalområder grønnere og mere levende. Samtidig med vi sætter en ny strategisk retning for natur og biodiversitet i byen. Og jeg er så glad for, at det er noget vi kan arbejde sammen med Danmarks Naturfredningsforening om,” siger Jonas Bjørn, politisk ordfører for Socialdemokratiet i København og medlem af Borgerrepræsentationen.

Hos formand hos Danmarks Naturfredningsforening i København, Ole Damsgaard, er der også store forhåbninger til det nye partnerskab:

“Naturen i København er presset. Og vi er selvfølgelig begejstrede for, at vi nu skal i gang med for alvor at udvikle en ambitiøs strategi for biodiversiteten i København. Det er der brug for. Og så er det klart, at flotte visioner ikke løser naturens krise i sig selv. Den kræver, at vi i København sætter reel plads af til naturen, etablerer flere store naturarealer og sikre at naturen tænkes langt mere ind i byudviklingen end den hidtil er. Vi er uenige om Amager Fælled og Fiskerhavnen, ligesom vi ønsker en større naturpark i Nordhavn, end kommunen lægger op til, men derfor kan vi godt samarbejde om at få mere natur i byen,” siger Ole Damsgaard.

Arbejdet med at udvikle strategien går i gang 1. januar næste år og skal vedtages politisk primo 2022. Københavnerne kan søge om midler til grønne projekter allerede fra foråret næste år.

FAKTA

 • Det nye, grønne partnerskab omfatter to spor:
 • Udvikling af en ambitiøs biodiversitetsstrategi, der opstiller klare mål og visioner for at stoppe arternes tilbagegang og udvikle et grønnere København de næste 30 år. Eksisterende naturområder skal beskyttes bedre, det grønne skal integreres bedre i form af nye naturarealer i nye byområder. Og byens træer skal beskyttes og have bedre vilkår.

  Strategien skal udvikles i tæt dialog med københavnerne, der inviteres til at give deres holdninger og idéer gennem borgerinddragelse med lokale workshops mm. før strategien vedtages politisk.

 • En ny pulje til at fremme borgerdrevne indsatser, som er med til at skabe mere natur i hverdagen. Puljen kan søges af københavnere, der ønsker at få ansvaret for at tage vare på eksisterende natur eller skabe et nyt projekt, der gør byen grønnere. Partnerskabet indebærer, at kommunen sammen med Danmarks Naturfredningsforening arrangerer aktiviteter med biodiversitet i fokus og udpeger steder, som vil være egnede til at skabe plads til mere og vildere natur.
  • Pengene til de to spor – i alt syv millioner kroner – er netop afsat i kommunens budget for 2021. De går blandt andet til at inddrage københavnerne i udviklingen af biodiversitetsstrategien og til puljen til borgerdrevne begrønningsprojekter. I budgettet blev der også sat penge af til fx at sikre flere frugttræer, buske og spiselige planter i byen samt at øge biodiversiteten i byen med flere blomstrende urter, buske og skovbryn.
  • Partnerskabet skal være et samarbejde mellem kommunens relevante forvaltninger og Danmarks Naturfredningsforening, der bidrager med ekspertviden, særlige koncepter for bynatur og samarbejde med relevante aktører, fx kulturhuse, lokaludvalg og miljøpunkter. Andre parter, som råder over arealer, der kan bidrage til mere og bedre natur i København, vil blive inviteret med ind i partnerskabet.
  • Det grønne partnerskab indgår i kommunens andre tiltag for at fremme natur i byen. Blandt andet har kommunen med Kommuneplan 2019 opstillet en række grønne målsætninger for den fysiske udvikling af byen de næste 12 år, herunder:
   • Der skal plantes 100.000 nye træer i byen
   • Alle københavnere i nye byområder skal have højst 300 meter til et grønt område (500 meter i eksisterende by).
   • Kommunens ‘Arealplan for grønne områder’ udpeger grå og grønne områder i hele byen, så kommunen kan sætte målrettet ind for at sikre mere natur der, hvor behovet er størst.
  • Kommunens grønne områder udgør i dag næsten en femtedel – ca. 17 procent – af byens samlede areal, med parker, naturområder, kirkegårde og strande. De danner ramme om et utal af rekreative funktioner, er levested for en lang række dyre- og plantearter og indgår som en vigtig brik i klimatilpasningen af København.

  Kontakt
  Overborgmester Frank Jensen (S) via presserådgiver Merle Simonsen, tlf. 2151 9112
  Præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding via pressechef Emil Nielsen, tlf. 3119 3246
  Jonas Bjørn Jensen, politisk ordfører for Socialdemokratiet i København, på tlf. 2469 2835

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/nyt-ambitiost-partnerskab-skal-styrke-biodiversiteten-i-kobenhavn?releaseId=13600305

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **

  ANNONCE

  ANNONCE
  Del din kommentar
  Forsiden lige nu