ANNONCE

PRM / Nyt budgetforlig sikrer flere penge til borgerne

28. august 2020 14:28 | Af: Ritzau Info
 

Som nogle af de første i landet er politikerne i Guldborgsund Kommune allerede klar med næste års budgetforlig. Her er sat markant flere penge af til kernevelfærd, og desuden er der udsigt til den første skattelettelse til borgerne i kommunens historie.

Pressemeddelelse fra Guldborgsund Kommune

Under overskriften “Det rige hverdagsliv i mangfoldige fællesskaber” faldt budgetaftalen for de kommende fire år på plads i Guldborgsund Kommune torsdag aften. Bag forliget står et samlet byråd: Guldborgsundlisten, Socialdemokratiet, Venstre, SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti.

Kommunens samlede budget er på i alt 4,7 milliarder kroner årligt, hvor langt størstedelen er afsat til kommunal service og velfærd. Byrådet ønsker med budgetaftalen at styrke velfærden endnu mere, og derfor er der afsat knap 122 millioner kroner ekstra til kernevelfærd.

Samtidig har parterne besluttet at sænke skatten med 0,5%. Det giver borgerne cirka 235 millioner kroner mere mellem hænderne set over en femårig periode, og det koster kun kommunen 38 millioner kroner på grund af et særligt tilskud, der indgår i udligningsreformen.

Desuden skal erhvervslivet og iværksættere have bedre vilkår, landdistrikterne skal gøres endnu mere attraktive, og så skal der skabes bedre rammer for mangfoldige fællesskaber og samskabelse i kommunen.

Budgetaftalen har denne gang et lidt andet bagtæppe, efter at regeringen og Folketinget tidligere på året vedtog den nye udligningsreform. For Guldborgsund Kommune betyder det, at der tilføres flere penge i udligning end hidtil, og det har givet mulighed for at prioritere kernevelfærden samtidig med, at skatten kan sættes ned for første gang.

“Jeg er utrolig glad for, at vi kan prioritere den nære velfærd og omsorg til borgerne med så mange flere penge hvert år og samtidig give en skattelettelse til gavn for både borgere og erhvervsliv. Det er første gang i kommunens historie, at vi kan sænke skatten. Og det er også første gang, at vi på denne måde har mulighed for at prioritere vores hverdag. Vi investerer blandt andet 25 millioner kroner til renovering af dagtilbud og skoler, så vores børn kan få nogle bedre rammer,” siger borgmester John Brædder fra Guldborgsundlisten.

I budgetaftalen er der også afsat penge til fortsat udvikling af landdistrikterne. Det gælder blandt udvikling af natur- og turismeoplevelser.

“Land og by er hinandens forudsætninger, og jeg er glad for, at der afsættes en stor sum penge til spændende projekter i både land og by. Det er oplevelser, byudvikling, naturprojekter og meget andet, der vil være til gavn for alle os, der bor her, og for vores mange turister,” siger John Brædder.

Eksempelvis er der afsat penge til at etablere helårs badefaciliteter rundt om i kommunen, der er afsat penge til områdefornyelse uden for Nykøbing, og der er også mulige byudviklingsprojekter i Nykøbing med i aftalen.

Simon Hansen, der er gruppeformand for Socialdemokratiet, er glad for, at velfærden bliver højt prioriteret, og at udligningsmidlerne bruges til at skabe balance i budgetterne. Blandt andet tilføres der over 50 millioner kroner til social, sundheds- og ældreområdet, der gennem de seneste år har haft store, budgetmæssige udfordringer.

“Vi har haft nogle hårde år, og med udligningsmidlerne kan vi sikre vores allervigtigste velfærdsområder. Vi investerer i vores plejecentre, og vi har fået en pulje med i aftalen, der skal bruges til at gøre kommunen mere tilgængelige for borgere med et handicap,” siger Simon Hansen.

Han fremhæver også et øget fokus på borgernes sundhed og trivsel. Det gælder både børn, voksne og ældre.

“Vi har gennem coronaperioden set, hvor meget eksempelvis rengøring betyder for borgernes sundhed og trivsel. I aftalen er vi sammen med de andre forligsparter enige om at have et fortsat politisk fokus på et øget rengøringsniveau i de kommunale institutioner. Det vil komme både borgere og ansatte til gavn,” siger Simon Hansen.

Ole K. Larsen er gruppeformand for Venstre, og han hæfter sig ved, at det i år for første gang har været muligt at prioritere borgerne ved både at afsætte flere penge til kernevelfærd og samtidig at sænke skatten og give alle borgere flere penge mellem hænderne.

“Vi er meget glade for, at vi kan investere i vores børn og unge ved at renovere dagtilbud og skoler, og at kan styrke ældreområdet, der har været trængt i flere år. Samtidig ved alle, det er en mærkesag for Venstre, at vi skal have sænket skatten, og derfor er jeg også rigtig glad for, at det er lykkes at forhandle det på plads. Siden oprettelsen af Guldborgsund Kommune har vi hævet skatten med 2,06 %, og jeg synes, at det er utroligt positivt, at vi nu kan begynde at gå den anden vej. En lavere skat vil bidrage til endnu mere vækst og jobskabelse i lokalsamfundet,” siger Ole K. Larsen.

Udover skattelettelsen afskaffer forligsparterne også gebyret for at få behandlet en byggesag, og via Business Lolland-Falster prioriteres der penge til at støtte unge, der gerne vil starte egen virksomhed. Desuden er turismen prioriteret i aftalen, og det glæder gruppeformanden.

“Vi har en unik mulighed for at udvikle vores turisme. Det vil skabe mere synlighed, flere arbejdspladser og et levende miljø i vores kommune,” siger Ole K. Larsen.

I SF glæder Annemette Schønberg Johnsen sig over, at det nu er muligt at give lidt ro til de mest trængte budgetområder i kommunen. Det har været udfordrende tider for de mest essentielle velfærdsområder, påpeger hun. Desuden har det været vigtigt for SF at bygge videre på de indsigter og erfaringer, der er kommet her under coronakrisen.

“Vi har blandt andet ønsket et større fokus på mere rengøring i vores institutioner, ligesom vi gerne vil sætte spot på børn og unges trivsel helt generelt. Blandt andet noterer vi os, at der afsættes penge til kortere ventetid på psykologhjælp til det, desværre, større antal børn og unge, der har brug for det, siger Annemette Schønberg Johnsen.

“Desuden er vi glade for, at der er lagt vægt på miljøforbedringer i Fribrødre Å, og at der er afsat penge til cykelstier, helårs badefaciliteter og badebroer, kulturaktiviteter og områdefornyelser i både by og land,” siger hun.

Enhedslistens Bente Lerche-Thomsen hæfter sig ved, at der i aftalen er et tydeligt fokus på børn og unge. Det gælder eksempelvis investeringerne i dagtilbud og skoler, hurtigere psykologhjælp til børn og unge og øget fokus på rengøring.

“Jeg er derudover også meget glad for, at det er lykkedes at finde penge til eksempelvis en sikker skolevej for eleverne på Østerbroskolen. Det er meget vigtigt for Enhedslisten, at vi kan sende vores børn trygt af sted på cykel i skole om morgenen, og det har vi fundet penge til nu,” siger Bente Lerche-Thomsen.

I Dansk Folkeparti er gruppeformand René Christensen også godt tilfreds med aftalen.
“Dansk Folkeparti er glad for, at klippekortsordningen igen tilbydes til de ældre borgere i eget hjem. Ordningen kan suppleres med initiativer fra frivillighedskoordinatorerne, som modvirker ensomhed. Det betyder meget for os mennesker, at vi kan træffe egne valg og mestre egen tilværelse hele livet,” siger han.

“Ligeledes er vi i Dansk Folkerparti glade for, at vi endelig kan åbne første del af havnen for borgerne og vores mange turister. Nykøbing by har i for lang tid vendt ryggen til vandet. Det laver vi om på nu som led i den samlede havneudvikling, hvor vi samlet set har afsat 90 millioner kroner. I 2021 kan vi åbne den sydlige del af havnen, og det glæder vi os meget til,” siger René Christensen.

Budgetforliget “Det rige hverdagsliv i mangfoldige fællesskaber” bliver lagt frem for Økonomiudvalget den 1. september og for byrådet den 10. september.

Kontakt:
Borgmester John Brædder, Guldborgsundlisten: 25 18 03 90
Gruppeformand Simon Hansen, Socialdemokratiet: 25 18 18 16
Gruppeformand Ole K. Larsen, Venstre: 25 18 03 98
Gruppeformand Annemette Schønberg Johnsen, SF: 25 18 18 63
Gruppeformand Bente Lerche-Thomsen, Enhedslisten: 25 18 18 03
Gruppeformand René Christensen, Dansk Folkeparti: 61 62 43 90

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/nyt-budgetforlig-sikrer-flere-penge-til-borgerne?releaseId=13598868

** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **

ANNONCE

ANNONCE
Del din kommentar
Forsiden lige nu