PRM / Nyt digitalt værktøj vækker begejstring blandt metaldetektorbrugere

20. september 2018 08:24 | Af: Ritzau Info
 

Den 20. september lanceres den digitale platform DIME (Digitale Metaldetektorfund). DIME er en digital portal til registrering af den voksende mængde metaldetektorfund i Danmark. Med DIME kan amatørarkæologer registrere deres fund allerede ude i marken og sende data til museerne. Museerne kan herefter bygge videre på amatørarkæologernes data og deres enorme viden om fundene. Med DIME tilgængeliggøres en vigtig del af den danske kulturarv for offentligheden, og museerne får lettere ved at følge med de mange nye opdagelser.

Pressemeddelelse fra Aarhus Universitet: Arts

Verdensmestre i amatørarkæologi

Danmark er verdenskendt for sin metaldetektorarkæologi, og i internationale sammenligning hører de danske amatørarkæologer til de mest kompetente og engagerede af slagsen. De bidrager løbende til fremkomsten af nogle af de mest opsigtsvækkende fund i dansk arkæologi og har i mange henseender været med til at omskrive Danmarkshistorien.Men kun en brøkdel af de mange fund er i dag tilgængelige for offentligheden og for forskningen. I samarbejde med KROGAGERFONDEN har Aarhus Universitet, Moesgaard Museum, Odense Bys Museer og Nordjyllands Historiske Museum udviklet den digitale platform DIME. Med den bygges en digital bro mellem amatørarkæologer og museerne og den brede offentlighed. Dermed bliver en vigtig del af den danske kulturarv tilgængelig for offentligheden, og museerne får lettere ved at registrere den voksende mængde metaldetektorfund.

“Vi detektorbrugere har længe set frem til udvikling af en digital portal til fundregistrering. DIME er nem at gå til og har så mange nyttige funktioner, at det bliver sjovt at bruge. Jeg er glad for, at vi nu kan komme i gang med det,” lyder det fra Freddy Arntsen, detektorbruger og repræsentant for Sammenslutningen af danske amatørarkæologer i DIME styregruppen.

“Dansk metaldetektorarkæologi er det stærkest eksempel på det brede folkelige engagement i vores kulturarv. Det er også et udtryk for den specielle danske tillidskultur, hvor vi alle sammen passer på og bidrager til den fælles kulturarv, og hvor de professionelle også er parat til at overlade et ansvar til de frivillige. Det samarbejde løfter vi nu på et højere niveau med DIME. Vi skaber en endnu stærkere forbindelse mellem de mange frivillige og museerne, og vi får helt nye redskaber til at få et overblik over de mange nye fund og til at dele vores viden,” fortæller Mads Kähler Holst, Direktør, Moesgaard Museum.

En demokratisk kulturarvsforvaltning

Mange amatørarkæologer har opnået en enorm viden om de fund, de gør, og kommunikationen i miljøet fremstår som et skoleeksempel på effektiv vidensdeling. Med DIME kan metaldetektorbrugerne nu bringe deres viden aktivt i spil til gavn for hele samfundet. Det gør portalen til et af de største crowd-sourcing og citizen-science-projekter nogensinde i arkæologien.

Med DIME kan alle danskere få indblik i de mange nye og spændende detektorfund, som dagligt gøres af de mange detektorbrugere. For eksempel vil en skoleklasse i fremtiden kunne gå på opdagelse i de mange fund fra vikingetiden og andre perioder og se, hvad der er blevet fundet i deres kommune.

“Ideen, som DIME bygger på, er simpel og genial, og vi satser på, at DIME er en af nøglerne til at løse den udfordring, vi og andre museer står overfor med de voksende mængder af detektorfund. I dag er amatørarkæologerne ofte lige så kompetente som specialisterne. Dette gælder særligt for de danske detektorbrugere, og det handler simpelthen om, at vi anerkender dem og giver dem mulighed for at bidrage med deres enorme viden,” fortæller Rane Willerslev, Nationalmuseets direktør.

———–

Fakta

  • DIME portalen:https://www.metaldetektorfund.dk/information/?om
  • Finansiering: Udviklingen af DIME er blevet finansieret af KROGAGERFONDEN
  • IT Udvikling: DIME er udviklet hos Enhed for Arkæologisk IT (Moesgaard Museum og Aarhus Universitet) http://arkit.au.dk/
  • Et bredt samarbejde: DIME er udviklet af Aarhus Universitet, Moesgård Museum, Odense Bys Museer og Nordjyllands Historiske Museum i samarbejde med Sammenslutningen af Danske Amatørarkæologer (SDA), Nationalmuseet, og Slots- og Kulturstyrelsen.
  • Metaldetektorbruger: Det skønnes, at der findes ca. 4000 detektorbrugere i Danmark.
  • Arkæologiske Fund og Danefæ: Alene i 2016 og 2017 indleverede danske metaldetektorbrugere tilsammen over 31.000 fund til danefævurdering. Dette afspejler dog kun en brøkdel af de reelle fundmængder, som detektorbrugere står for.
  • Museernes rolle: Alle danske museer er inviteret til at deltage i DIME. For de danske museer udgør den stadig voksende mængde metaldetektorfund en stor arbejdsmæssig udfordring. Det estimeres, at de danske lokalmuseer alene i 2016 brugte sammenlagt 7,9 årsværk på håndtering af amatørarkæologernes detektorfund.
  • Europa: DIME er en del af det ‘Europæiske År for Kulturarv 2018’
  • Mere information: om regler for metaldetektorarkæologi i Danmark besøg https://slks.dk/fortidsminder-diger/metaldetektor-og-danefae/
  • Mere information: om Dansk metaldetektorarkæologi generel se: https://www.academia.edu/30222475/Professional_Amateurs_Metal_Detecting_and_Metal_Detectorists_in_Denmark


Kontakt:

Ved spørgsmål til projektet kontakt projektleder/projektejer
Andres Dobat (Lektor i Arkæologi ved Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet):
Mail: farkado@cas.au.dk
Tel: 41118689

Kontakt til andre kilder:
Torben Trier Christiansen, museumsinspektør (Nordjyllands Historiske Museum) torben.trier@aalborg.dk 25197434

Freddy Arntsen, amatørarkæolog og metaldetektorbruger og medlem af SDA bestyrelse (SDA) cdc@get2net.dk 51549985

Mads Kähler Holst, direktør, Moesgaard Museum

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/nyt-digitalt-vaerktoj-vaekker-begejstring-blandt-metaldetektorbrugere?releaseId=13560873

Del:
Del din kommentar
Forsiden lige nu