PRM / Nyt vidensamarbejde om hjælp til kriseramte virksomheder

20. juni 2018 07:00 | Af: Ritzau Info
 

Repræsentanter fra Universiteter, erhvervsorganisationer og rådgivere har på baggrund af de seneste 10 års erfaringer med Early Warning – virksomhedernes røde kors – sat sig sammen for at gøre status og pege på nye muligheder bl.a. ved anvendelse af big data, som kan bruges i en tidlig og forebyggende indsats ikke alene Danmark men i hele EU.

Pressemeddelelse fra Early Warning

Early Warning yder gratis, fortrolig og uvildig rådgivning til ejerledede virksomheder i økonomisk krise. Formålet er enten en rekonstruktion eller hurtig nedlukning af virksomhederne. Aktiviteterne foregår i hele Danmark med udgangspunkt i de fem væksthuse og med den nationale projektledelse hos Væksthus Midtjylland, der tillige står i spidsen for et stort EU-projekt til forberedelse af en Early Warning funktion i de øvrige EU-lande.

Indsatsen består af to hovedtyper af tilbud til kriseramte virksomheder. Vejledning og sparring med indledende screening og kontakt til frivillige rådgivere. Konsulenterne er vækstkonsulenter, der er specialiseret i håndtering af og assistance til kriseramte virksomheder og deres ejere/ledere. Rådgivning tilbydes fra et korps af godts 100 frivillige rådgivere over hele landet. De frivillige rådgivere er både tidligere og nuværende erhvervsaktive ressource-personer, som rykker ud til de screenede virksomheder med kort varsel.

Resultaterne er, at ca. halvdelen af virksomhederne hjælpes videre i form af rekon-struktion mv. I de tilfælde, hvor virksomhederne går konkurs, hjælper Early Warning med at gennemføre konkursen med færrest mulige økonomiske og menneskelige tab for ejere, kreditorer, statskassen og for samfundet som helhed.

De mest centrale konklusioner fra effektmålinger og evalueringer er, at blandt de virksomheder, hvor man beslutter at gøre et forsøg på at redde virksomheden, over-lever en større andel end hidtil. Det skyldes bl.a., at Early Warning-konsulenterne er blevet bedre til at vurdere virksomhedernes potentiale.

Den samlede gæld (skat) til det offentlige blandt lukkede virksomheder, der har gjort brug af Early Warning, var alene i 2013 kr. 18 mio. mindre end en sam-menlignelig kontrolgruppes. Den lavere skyldige skat skyldes i stort omfang evnen til at vurdere virksomhedernes potentiale og lukke hurtigt, når det er nødvendigt. Virksomheder, der videreføres helt eller delvist, fastholder ca. halvdelen af beskæftigelsen.

Copenhagen Business School har med støtte fra Industriens fond fået mulighed for at igangsætte et spændende projekt omrisikoens tveæggede sværd.

– Formålet med dette projekt er at forbedre virksomhedernes evne til at forudse, hvornår risikotagning bør foretages. Vi forsøger at udnytte virksomheders erfaringer med tidligere projekter til at typificere de ledelsesmæssige kompetencer samt makro, branche- og virksomhedsspecifikke forhold, der fører til vækst og værdiskabelse henholdsvis værdidestruktion og eventuel rekonstruktion/konkurs siger professor Thomas Plenborg fra CBS.

For yderligere kontakt:
Svend Røge, projektleder Early Warning Danmark – 2134 3136, sr@vhmidtjylland.dk
Morten Møller, projektleder, Early Warning EU – 3080 2063, mmo@vhmidtjylland.dk
Thomas Plenborg, professor, CBS – 3815 2342, tp.acc@cbs.dk
Jeppe Christoffersen, lektor; CBS – 3815 2327, jc.acc@cbs.dk

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/nyt-vidensamarbejde-om-hjaelp-til-kriseramte-virksomheder?releaseId=13086072

Del:
Del din kommentar
Forsiden lige nu