PRM / Nyuddannede bliver boende: Flere lokale uddannelser er afgørende for vækst og udvikling i hele Danmark

19. marts 2018 12:56 | Af: Ritzau Info
 

Flere end 7 ud af 10 dimittender bliver boende i den region, de er uddannet i. Det viser en ny analyse fra Danske Regioner, som Ugebrevet Mandag Morgen i dag bringer. Landsforeningen Danmark på Vippen kræver et opgør med årtiers centralisering på uddannelsesområdet.

Pressemeddelelse fra Danmark på Vippen

72 pct. af dimittenderne fra erhvervsakademierne, 78 pct. fra professionshøjskolerne og 68 pct. fra universiteterne bor 2-3 år efter endt uddannelse i den region, de er uddannet i.

Analysen, som Danske Regioner har offentliggjort i dag mandag på baggrund af tal fra Danmarks Statistik, viser, hvor afgørende det er, at der er gode uddannelsesmuligheder i hele Danmark. Det siger formand for Danmark på Vippen Kim Ruberg til Ugebrevet Mandag Morgen:

“Når det tydeligvis er sådan, at man ikke kan få dimittender til at søge ud, så er løs-ningen meget simpel: Læg de dele af uddan-nelserne, der har med det eksporterende er-hvervsliv at gøre, dér, hvor der er brug for det,” siger han.

En analyse, som Danmark på Vippen udgav i 2017, viser, at 80 pct. af alle uddannelsespladser på de videregående uddannelser er placeret i de fire store byområder i Danmark. Og med tanke på de færdiguddannedes manglende mobilitet er det for dansk økonomi afgørende med flere gode og relevante uddannelsesmuligheder i hele Danmark, som kan understøtte eksportvirksomhederne i det lokale Danmark:

“Danmark lever af sine eksportvirksom-heder. Uden dem ville der ikke være brug for servicevirksomheder, og der ville ikke være råd til den enorme offentlige sektor, vi har. Det starter og slutter med tilstanden for vores eksportvirksomheder. Så vi er ved at save den gren over, vi selv sidder på, hvis vi ikke tager det her alvorligt,” siger Kim Ruberg til Mandag Morgen.

Borgmester: Mere lokal uddannelse
En bekymring, som Jesper Frost Rasmussen (V), borgmester i Esbjerg Kommune og næstformand i Danmark på Vippen, deler. Hele Danmark bør være interesseret i mere lokal uddannelse, siger han til Mandag Morgen:

“Det handler simpelthen om at under-støtte den vækst, vi har i Danmark. Esbjerg er Danmarks energimetropol med masser af aktiviteter i offshore- og energibranchen med millioner af kroner i skatteindtægter, som vi jo alle har glæde af. Og hvis ikke vi kan levere den kvalificerede arbejdskraft, branchen har brug for, så ender det med, at virksomhederne placerer sig uden for Danmarks grænser, og så taber vi alle,” siger han.

Analysen fra Danske Regioner viser samtidig, at den lokale forankring hos nyuddannede er højest på mindre uddannelsesinstitutioner. Eksempelvis bor hele 96 pct. af de færdiguddannede fra UC Nordjyllands campus i Thisted stadig i Region Nordjylland 2-3 år efter endt uddannelse. For PH Absalon i Vordingborg er tallet 93 pct., mens 90 pct. af de nyuddannede fra EA MidtVest i Herning fortsat bor i Region Midtjylland 2-3 år efter endt uddannelse.

Og når de færdiguddannede ikke vil flytte, må vi uddanne dem lokalt, siger Esbjergs borgmester:

“Her i Esbjerg har vi et erhvervsliv, der har nogle udfordringer med at skaffe nok kvalifi-ceret arbejdskraft. Det kan være ret vanskeligt at motivere unge folk til at flytte på tværs af landet for at tage et rigtig godt job, som de her tal jo viser. Så derfor giver det rigtig god me-ning at få dem uddannet lokalt i stedet,” siger Jesper Frost Rasmussen til Mandag Morgen.

Læs hele analysen fra Danske Regioner her: http://www.regioner.dk/media/8084/dimittenders-bosaetning-efter-endt-uddannelse_analyse.pdf

Kontakt:

Martin Ø. Carstensen
Kommunikationschef Danmark på Vippen
Mail: martin@danmarkpaavippen.dk
Tlf.: 23 71 00 43

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/release?releaseId=12481724

Del:
Del din kommentar
Forsiden lige nu