ANNONCE

PRM / Overborgmester vil droppe byggeafgift og bane vej for flere almene boliger

9. oktober 2020 13:10 | Af: Ritzau Info
 

Overborgmester Frank Jensen (S) foreslår, at kommunen giver afkald på den såkaldte tillægskøbesum, når byens almene boligselskaber vil bygge flere boliger på egne grunde. Det skal sætte skub i det almene byggeri

Pressemeddelelse fra Københavns Kommune Økonomiforvaltningen

København har vokseværk. Alene sidste år skød der mere end 6.800 nye boliger op, hvilket er det højeste antal siden 1939. Men der er behov for flere boliger og især boliger, der er til at betale, hvis priserne skal holdes på et rimeligt niveau, og der skal være plads til de knap 10.000 nye københavnere, som kommer til hvert år.

“Vi skal have flere gode boliger, som er til at betale for folk med almindelige indkomster, så København også fremover vil være en blandet by for alle. Det er en mærkesag for mig, at vi som kommune gør alt, hvad vi overhovedet kan for at gøre det attraktivt at bygge flere almene boliger, så huslejerne kan holdes på et rimeligt niveau”, siger Frank Jensen.

Overborgmesteren foreslår derfor, at kommunen giver afkald på den såkaldte tillægskøbesum. Tillægskøbesum er et beløb, som lovgivningen i dag pålægger kommunerne at opkræve fra boligselskaberne, når de bygger mere eller tættere end det oprindeligt var aftalt, da boligselskaberne købte grunden af kommunen. Dermed bliver tillægskøbesummen en fordyrende barriere for de almene selskaber, når de vil opføre flere boliger i deres eksisterende boligafdelinger.

Folketinget skal i begyndelsen af oktober behandle et lovforslag fra regeringen, som vil give kommunerne mulighed for at frafalde kravet om tillægskøbesum. Dog med undtagelse af områder, som har mange almene boliger og er socialt udsatte, da formålet er at skabe mere blandede områder, hvor fx almene og ejerboliger ligger side om side. En mulighed som overborgmesteren ser frem til udnytte:

“Jeg har længe efterlyst muligheden for, at vi som kommune kan frasige os tillægskøbesummen, når der bygges flere boliger i almene boligområder. Vores politiske mål er at skabe flere billige boliger og en mere blandet by, og så er det jo skørt, hvis kommunen optræder som et fordyrende led”, siger Frank Jensen.

En analyse fra Transport- og Boligministeriet peger på, at de københavnske boligselskaber uden for byens udsatte områder potentielt kan opføre ca. 2.000 nye boliger på gennemsnitligt 75 kvadratmeter ved at fortætte boligmassen.

Frank Jensen (S) foreslår at:

  • De almene boligselskaber friholdes helt fra at betale tillægskøbesum til kommunen, når de bygger flere boliger på grunde, de tidligere har købt af kommunen.
  • Friholdelsen gælder dog kun i områder (delt i skoledistrikter), med højst 30 procent alment boligbyggeri, som ligger uden for udsatte byområder. Dette skyldes, at man ønsker at blande boligtyperne og bygge nye almene boliger blandt andre boligtyper (ejer og lejer), men ikke ønsker områder, der er domineret af almene boliger.
  • Krav om tillægskøbesum kan også kunne frafaldes i udsatte boligområder og i andre områder med mere end 30 procent almene boliger, hvis mindst 75 procent af de nye kvadratmeter er private boliger. Dette for at give et bedre blandingsforhold mellem almene og private boliger.
  • Krav om tillægskøbesum vil frafalde i alle sager, hvor der etableres tagboliger som led i en større renovering, uanset område.
  • Krav om tillægskøbesum vil frafalde i sager, hvor der fortættes med private boliger i almene boligområder, som Københavns Kommune har udpeget som udsatte byområder, men som ikke er på statens såkaldte “ghettoliste”. Dette vil ikke have økonomisk betydning for den private bygherre, da betalingen vil tilfalde den almene boligorganisation i stedet for at tilfalde kommunen som tillægskøbesum.

Borgerrepræsentationen forventes at behandle overborgmesterens forslag senere på efteråret.

Kontakt:

Overborgmester Frank Jensen (S) via pressekonsulent Rasmus Meldgaard, 2057 3862

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/overborgmester-vil-droppe-byggeafgift-og-bane-vej-for-flere-almene-boliger?releaseId=13601815

** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **

ANNONCE

ANNONCE
Del din kommentar
Forsiden lige nu