ANNONCE

PRM / Overvældende søgning af DUFs COVID-19 nødpulje

10. juni 2020 06:54 | Af: Ritzau Info
 

Der har været overvældende søgning af DUFs corona-nødpulje for foreninger, der er økonomisk trængt af corona-krisen. Puljen, som er på 2,5 mio. kr., har modtaget ansøgninger for i alt 17,4 mio. kr.

Pressemeddelelse fra DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd

355 ansøgninger for i alt 17,4 mio. kr. Det var hvad DUF havde modtaget til sin COVID-19 nødpulje ved ansøgningsfristens udløb. Siden har et bevillingsudvalg været på en hård opgave med at fordele puljens 2,5 mio. kr. mellem de mange børne- og ungdomsforeninger, der er økonomisk trængt på grund af corona-krisen.

“Vi er meget taknemmelige for puljen fra Kulturministeriet, og der er ingen tvivl om at det har været en stor hjælp for de foreninger, der har modtaget støtte. Samtidig kan vi se at puljen langtfra slår til, og at der stadig er mange foreninger, som har brug for hjælp. Derfor er vi i dialog med Kulturministeren og folketingets kulturordførere om at tilføre flere midler til puljen, så vi kan hjælpe flere at de trængte foreninger,” siger Chris Preuss, formand i Dansk Ungdoms Fællesråd.

Af den politiske aftale bag nødpuljen fremgår det, at behovet for yderligere økonomisk hjælp i det lokale foreningsliv skal evalueres medio maj.

Børne- og ungdomsforeningerne under DUF tæller bl.a. spejdere, sociale organisationer, musikkorps, elev- og studenterbevægelsen og religiøse foreninger. Foreningerne har især mistet indtægter på grund af aflyste arrangementer, og fordi de har mistet muligheden for at arbejde ved festivaler og markeder.

En af de foreninger, som har fået hjælp fra puljen, er Rosenholm Tamburkorps i Hornslet. For dem har tilskuddet fra puljen gjort en stor forskel.

“Alle vores bookinger i foråret og til dels hen over sommeren er aflyst. Det betyder at minimum halvdelen af vores årlige indtægter er væk. I første omgang, ville vi skulle skære aktiviteter som f.eks. udlandstur eller efterårets øveweekend væk. Dernæst måtte vi skære ned på antallet af undervisningstimer. I yderste konsekvens ville vi være lukningstruede. Det ville være en reel risiko, hvis vi får aflyst flere arrangementer og måske også mister medlemmer efter nedlukningen,” fortæller orkesterleder Mette Munk-Poulsen.

“Heldigvis betyder den økonomiske hjælp, at vi kan opretholde fantastisk, kvalificeret undervisning og fortsat holde en weekendtur i efteråret. Der er råd til at rekruttere nye medlemmer og sikre orkestrets overlevelse.”

På grund af den store søgning til puljen har DUF været nødt til at prioritere de hårdest ramte foreninger. De foreninger, som har modtaget støtte, har derfor enten været presset af lav likviditet eller har mistet mindst 30% af deres årsindtægt pga. corona-krisen. Men det ændrer ikke ved, at der lige nu er rigtig mange foreninger, som DUF ikke har haft mulighed for at hjælpe, og som derfor stadig mangler økonomisk hjælp.

Kontakt:

Formand Chris Preuss tlf.: 22889996 email: preuss@duf.dk

Kommunikationskonsulent Mathias Ottesen Leinum tlf.: 60 20 14 13 email: mot@duf.dk

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/overvaeldende-sogning-af-dufs-covid-19-nodpulje?releaseId=13594872

** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **

ANNONCE

ANNONCE
Del din kommentar
Forsiden lige nu