ANNONCE

PRM / Partiernes transportordførere ønsker ny og stor cykelpulje

8. oktober 2018 09:00 | Af: Ritzau Info
 

Der er blandt transportordførere på Christiansborg et solidt flertal for en ny, statslig cykelpulje af anselig størrelse. Det viser en rundspørge blandt otte ud af ni transportordførere foretaget af Cyklistforbundet. Forbundets direktør Klaus Bondam ser en stor cykelpulje som afgørende for, at kommuner kan foretage de investeringer, der gør Danmark til et stærkt cykelland også i fremtiden.

Pressemeddelelse fra Cyklistforbundet

Det er ifølge Cyklistforbundets direktør Klaus Bondam ekstremt glædeligt, at der blandt Folketingets transportordførere tegner sig et solidt flertal for en ny national cykelpulje:

– Der er enorme samfundsmæssige fordele at høste ved at få flere til at cykle mere i hverdagen. Gode cykelforhold er en investering, der betaler sig i form af mere sundhed, mindre trængsel på vejene og bedre miljø og mere grøn transport til at imødegå klimaudfordringerne, siger Klaus Bondam.

Klaus Bondam opfordrer derfor Folketingets partier til at arbejde for en cykelpulje af samme størrelsesorden som den femårige cykelpulje på 1 mia. kr., der i 2009 blev afsat i forbindelse med aftalen om en grøn transportpolitik.

Med puljen blev der ifølge Vejdirektoratet investeret for over 2 mia. kr. i bl.a. supercykelstier, cykelstier og forskellige cykelfremmende aktiviteter, fordi der fulgte et krav om kommunal medfinansiering. Staten stod for 40 % af investeringen, mens kommunen stod for 60 %.

KUN GENNEMFØRT MED CYKELPULJEN
Ifølge Klaus Bondam var der tale om initiativer, som kunne gennemføres netop, fordi kommunerne fik økonomisk hjælp til det.

– Forudsætningen for, at flere cykler, er god og sikker infrastruktur. Og selvom vi cykler mindre i Danmark i dag end for 25 år siden, ser vi desværre ofte, at cykelkulturen – ikke mindst af politikere – bliver taget for givet. Cyklerne kommer ind som en lille sidste detalje, når der forhandles om de store milliarder på transportområdet. Derfor er det afgørende, at politikerne vedtager en ny cykelpulje af anselig størrelse, siger Klaus Bondam.

Senest har Kraka september 2018 offentliggjort en analyse, der dokumenterede, at investeringer i supercykelstier er blandt de transportinvesteringer med størst samfundsøkonomiske gevinst.

OPBAKNING TIL STOR CYKELPULJE
Cyklistforbundet gennemførte over sommeren en rundspørge hos Folketingets transportordførere. Rundspørgen satte fokus på, at færre og færre danskere vælger cyklen – også børn på vej til skole – og det faktum, at Danmark i 2020 står uden en statslig cykelpulje til medfinansiering af nye cykelprojekter ude i kommunerne.

Alle partier bortset fra Liberal Alliance og de oversøiske medlemmer deltog og besvarede seks spørgsmål om blandt andet holdningen til en ny statslig cykelpulje, størrelsen på den, holdninger til børn og cykling og hvordan partiet vil prioritere indsatser i forhold til bæredygtig og aktiv transport herunder kollektiv trafik, cykling og gang.

Opbakningen til en ny, statslig cykelpulje viser sig at være stor. I forhold til størrelsen på puljen ligger Dansk Folkeparti og Enhedslisten højest med 200 mio. kr. årligt i 10 år. Alternativet, SF, Socialdemokratiet og Radikale Venstre ønsker en pulje på 100 mio. kr. eller mindst 100 mio. kr. årligt. Venstre og de konservatives transportordførere ønskede ikke at sætte størrelse på.

Opregnet til mandater betyder det, at der tegner sig et klart flertal på 156 mandater (fraregnet de oversøiske mandater) for en ny, statslig cykelpulje. Et flertal på 122 mandater bakker op om en pulje på mindst 100 mio. kr. om året i årrække på mindst fem år.

– Ingen forestiller sig jo, at kommunerne selv finansierer alle vejprojekter eller de dele af en motorvej, der går gennem kommunen, 100 %. Selvfølgelig skal staten også tage ansvar, når det handler om at binde arbejdspladser, børneinstitutioner, uddannelsesinstitutioner og boligområder sammen med god og sikker cykelinfrastruktur på tværs af kommunegrænserne, siger Klaus Bondam.

VIL HAVE BÆREDYGTIG OG AKTIV TRANSPORT
Transportordførerne blev også bedt om at vægte samspillet mellem forskellige former for bæredygtig og aktiv transport herunder kollektiv trafik, cykling og gang på en skala fra 1-10 med 10 som højeste prioritet.

Socialdemokraterne, de radikale, de konservative, Venstre SF, Enhedslisten og Alternativet vægter det med topkarakteren 10 meget højt. Konservative ønsker dog at afveje hensynet til den bæredygtige og aktive transport i forhold til gode rammer for erhvervslivet, mens Venstre navnlig lægger vægt på de private transportformer.

Dansk Folkeparti valgte som det eneste parti at vægte aktiv og bæredygtig transport med et 5-tal.

Se alle spørgsmål og svar på www.cyklistforbundet.dk/rundspørge2018.

FAKTA – CYKELPULJER

  • 2009: Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti afsatte i forbindelse med aftalen om en grøn transportpolitik 1 mia. kr. til en national cykelpulje 2009-2014. Med puljen fulgte et krav om kommunal medfinansiering på 60 pct.
  • 2017: Et flertal uden om regeringen (forligskredsen bag aftalen om ‘Bedre og billigere kollektiv trafik’ – S, DF, RV, SF og EL) pålagde regeringen at afsætte 100 mio. kr. til en ny cykelpulje 2018-2019, der skal fremme cyklismen i landets kommuner. Med puljen fulgte et krav om kommunal medfinansiering på 60 pct. Puljen er fordelt.

DET SIGER TRANSPORTORDFØRERNE OM BØRN OG CYKLING

Alternativet, Roger Matthisen:

Det handler om mere oplysning til forældrene, mere trafikbevidsthed for vores børn og forbedring af cykelstierne.

Enhedslisten, Henning Hyllested:

Trygheden er ikke en uvæsentlig parameter, når forældre skal vælge, om deres barn skal tage cyklen eller køres i skole. Derfor mener Enhedslisten, at trygheden skal øges i trafikken – og det gøres ikke kun med velmenende kampagner målrettet bilisterne.

Dansk Folkeparti, Kim Christiansen:

Mange af de midler, der er givet til cyklisme, har været til sikker skolevej. Det skal fortsættes. Men der skal også en holdningsændring til hos forældrene.

Konservative, Brigitte Klintskov Jerkel:

Det er op til forældre selv at vurdere, om det giver bedst mening, at deres børn cykler eller ikke cykler til skole. På den anden side skal vi som sagt sikre, at cyklen ikke bliver fravalgt, fordi forældrene frygter for deres børns sikkerhed på vejene.

Radikale Venstre, Andreas Steenberg:

Jeg tror faktisk, der er mange forældre, som gerne ser, at deres børn cykler i skole. Fra politisk side er det derfor afgørende, at vi formår at skabe sikre cykelstier, så forældrene også er trygge ved at sende deres børn i skole på cyklen.

Socialdemokratiet, Rasmus Prehn:

Langt flere børn skal cykle til skole. Kommuner, skoler og forældre har et kæmpe ansvar. Socialdemokratiet vil gerne være med til at sikre midler til kampagner, undervisning og igen flere sikre cykelveje/cykelstier.

SF, Karsten Hønge:

Gode og sikre muligheder for cykelparkering, skarp kontrol af bilister tæt på skoler og konstante oplysningskampagner.

Venstre, Kristian Pihl Lorentzen:

Jeg ser meget gerne, at flere børn cykler til og fra skole. For det er godt for det enkelte barn at få rørt sig. Og cykling er en sund vane, der grundlægges i barndommen. Derfor vil jeg gerne se på, om vi kan arbejde henimod at finde penge til at investere i flere cykelstier, så flere børn får friheden til at cykle til og fra skole.

Kontakt:

Direktør Klaus Bondam tlf.: 4070 8365 email: bondam@cyklistforbundet.dk

Kommunikations- og kampagnechef Jane Kofod tlf.: 2217 5588 email: jak@cyklistforbundet.dk

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/partiernes-transportordforere-onsker-ny-og-stor-cykelpulje?releaseId=13561832

ANNONCE

x
Del din kommentar
Forsiden lige nu