ANNONCE

PRM / Positiv aftale om en energi- klimaneutral vandsektor

16. juni 2020 16:30 | Af: Ritzau Info
 

DANVA er glad for den politiske aftale, der giver vandsektoren incitamenter til udviklin-gen af løsninger, som skal imødegå klimaudfordringer. Forligspartierne har i aftalen for klimahandleplanen fokuseret både på det direkte potentiale med at sænke udledningen af drivhusgasser og på de afledte effekter, der blandt andet skal opnås via en energi- og klimaneutral vandsektor.

Pressemeddelelse fra Danva

Klimahandleplanen for vandsektoren slår fast, at dansk vandteknologi kan bidrage til at løse globale klimaudfordringer. Ambitionen for de politiske partier bag aftalen er, at vandselskaberne i Danmark skal være energi- og klimaneutrale.

“Det er godt set af politikerne, at de bruger gulerod over for vandselskaberne i stedet for at svinge pisken. Jeg er overbevist om, det sker, fordi vandselskaberne allerede er gået i forvejen i bestræbelserne på sikre vandsektorens grønne omstilling. Incitamenterne i aftalen understøtter ambitionerne og gør det muligt for vandselskaberne at få overblik over, hvordan de kommer i mål,” siger Carl-Emil Larsen, direktør i DANVA.

Folketinget har besluttet at reducere udledningen af CO2 med 70 procent i 2030. Den primære drivhusgasudledning fra spildevandssektoren stammer fra lattergas i forbindelse med rensningsprocessen. Lattergas er mange gange mere ødelæggende for ozonlaget end CO2.

“Der er en lang række klimapotentialer i vandsektoren, som vi ikke har tilstrækkelig data på. Derfor er det positivt, at aftalen bestemmer, at det skal undersøges, hvor store potentialer, der er tale om, og hvordan de kan indfries,” siger Carl-Emil Larsen

Undersøgelser skal både vise, hvor stor udledningen af drivhusgasser er, ligesom det skal afklares, hvordan den økonomisk regulering kan understøtte genanvendelsen af fosfor i spildevandsslam, og hvordan sektoren får stærkere incitamenter til at udnytte egne ressourcer til blandt andet produktion af energi.

“Det er godt, at aftalen også slår fast, at der skal gennemføres en “Parisermodel, for en energi- og klimaneutral vandsektor”. Det hele bygges op som et samarbejde mellem vandselskaber og Miljø- og Fødevareministeriet, der tager udgangspunkt i vandselskabernes ambitioner for energiforbrug, energiproduktion, CO2-emission, lattergasemission og metanemission frem mod 2030. Det er den rigtige måde at gøre arbejdet på for at komme i mål,” siger Carl-Emil Larsen.

Det skal ligeledes undersøges, hvad en konsolidering af sektoren vil have af effekter for omkostningsniveauet, miljø- og klimaaftrykket, eksport af dansk miljøteknologi og forbrugerinddragelse.

Kontakt:

Kommunikationschef Karsten Bjørno tlf.: +45 20 14 35 42 email: kbj@danva.dk

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/positiv-aftale-om-en-energi–klimaneutral-vandsektor?releaseId=13595365

** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **

ANNONCE

ANNONCE
Del din kommentar
Forsiden lige nu