ANNONCE

PRM / Rekordoverskuddet for 2019 er det bedste resultat i Danske Andelskassers Banks historie

28. februar 2020 08:51 | Af: Ritzau Info
 

Efter det største overskud i bankens historie, 349,2 mio. kr. efter skat, kan banken udbetale udbytte på 98 mio. kr. til aktionærerne for første gang siden børsnoteringen i 2011.
Resultatet forrenter egenkapitalen med 22,1 %, hvilket hører til blandt de allerbedste resultater i sektoren. Den strategi, som blev lanceret i marts 2019, har vist sig at være helt rigtig og skabt stor værdi til aktionærerne.
Danske Andelskassers Bank vil også bruge sin stærke position til at give kunderne stadig flere finansielle tilbud – i samarbejde med en række forretningspartnere.

Pressemeddelelse fra Danske Andelskassers Bank A/S

“Danske Andelskassers Bank er i topform, og vi er trådt ind i 2020 sundere og stærkere, end jeg havde turdet drømme om for et år siden,” siger adm. direktør Jan Pedersen om de bedste økonomiske resultater i bankens mere end 100-årige historie.

Egenkapitalen er forrentet med hele 22,1 % før skat. Basisindtjeningen er steget 12,5 %, der er en stigning i forretningsomfanget per medarbejder på 9,2 %, og der er fortsat vækst i udlånet, som i 2019 har vist en vækst på 2,6 %.

Det er ikke mindst salget af 75 % af aktieposten i Sparinvest Holdings SE, som skæpper godt i kassen i 2019. Salget indbragte banken 177,3 mio. kroner inklusive aktieudbytte. Dét og den sunde kernedrift kommer bankens aktionærer til gode. Således foreslår bestyrelsen, at der udbetales 0,56 kr. per aktie, når aktionærerne møder op til generalforsamling den 29. april 2020. Det svarer til 30 procent af overskuddet.

“Banken udvikler sig positivt på rigtig mange områder, og vi har fortsat meget få nedskrivninger på problemfyldte lån. Det betyder, at såvel privatkunder som erhvervskunder generelt har en sund økonomi. Vi er med vores kunder i med- og modgang, og når det går kunderne godt, går det banken godt,” siger Jan Pedersen.

“Vi har for nylig åbnet en filial i København, ligesom vi er på vej med en filial i Odense. Det er en del af vores strategi om at blive en større bank til gavn for vores kunder og aktionærer, at vi på denne måde skaber en vækst af selve bankforretningen.

Samtidig har vi en masse gode og enkle digitale tilbud til de kunder, som ikke har brug for personlig betjening. Vi har hele tiden fokus på at være en enkel bank, både hvad angår vores organisering og i kundeoplevelsen, og vi understøtter løbende med nye tilbud til kunderne.

Jeg glæder mig til de mange nye tilbud, som vi kommer til at præsentere for vores kunder i 2020 og frem. Vores partnerskaber om fx pension, forsikring og leasing er blevet taget godt imod og begynder at bære frugt,” siger Jan Pedersen.

Hovedpunkter i årsregnskabet for 2019:

  • Resultat før skat på 344 mio. kroner, en stigning på 225,8 % i forhold til 2018.
  • Egenkapitalen forrentes med 22,1 %.
  • Samlede kursgevinster og aktieudbytte på 223,4 mio. kr. Hovedparten som følge af salget af 75 % af selskabet Sparinvest Holdings SE til Nykredit.
  • Fortsat lave nedskrivninger på 23,9 mio. kr. i 2019 mod 7,9 mio. kr. i 2018. Nedskrivningsprocenten er på 0,2 %.
  • Netto rente- og gebyrindtægter i 2019 på 598 mio. kr. mod 576 mio. kr. i 2018. Rentefald i 2019 opvejes af højt aktivitetsniveau på boligområdet med stigende indtægter i forbindelse med lånekonverteringer og finansiering af boligkøb.
  • Stigning i udlånet med 2,6 % i forhold til 2018.
  • Basisindtjening på 163 mio. mod 145 mio. kr. i 2018. Ser man bort fra engangsudgifter i forbindelse med købstilbud fra Spar Nord, er basisindtjeningen steget med 16 %.
  • Markant forbedret kapitalgrundlag og en kapitalprocent på 20,6.
  • Forventningerne til 2020-resultat i intervallet 120-180 mio. kroner før skat, for usikkerhed på kursreguleringer samt den generelle volatilitet på de finansielle markeder.

Kontakt:

Ønskes yderligere information kan direktør for Direktionssekretariatet Alma Lund Høj kontaktes pr. telefon 8799 3153 / 6161 4567 eller pr. mail ahj@andelskassen.dk

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/rekordoverskuddet-for-2019-er-det-bedste-resultat-i-danske-andelskassers-banks-historie?releaseId=13589010

ANNONCE

ANNONCE
Del din kommentar
Forsiden lige nu