ANNONCE

PRM / Sådan kan sjællandske kvinder stå stærkere i pensionisttilværelsen

7. marts 2020 07:01 | Af: Ritzau Info
 

I Region Sjælland er kvindernes pensionsopsparinger stadig væsentlig lavere end mændenes. Det skyldes lønforskel og jobtyper, men kvinderne kan gøre en række ting, for at indhente noget af forskellen, fortæller administrerende direktør i Topdanmark Livsforsikring Vivian Weis Byrholt.

Pressemeddelelse fra Topdanmark A/S

På kvindernes internationale kampdag 8. marts er der verden over fokus på ligestilling, kvinders rettigheder og arbejdsforhold. Også når det kommer til pensionsopsparingen, er der stadig en forskel og derfor noget at kæmpe for på kvindernes vegne.

Blandt Topdanmarks kunder i hele landet har mænd i gennemsnit en 32 pct. større pensionsopsparing end kvinder. Det følger den generelle tendens, hvor mænd årligt lægger 9600 kr. mere til side til pensionstilværelsen, ifølge Danmarks Statistik*.

Nye tal fra Topdanmark viser, at kvinder i Region Sjælland i gennemsnit har 438.000 kr. på deres pensionsopsparing, mens mænd har 621.000. kr. Det betyder, at mændenes opsparing i gennemsnit er godt 42 pct. større. Det er den største forskel i procent mellem mænds og kvinders pensionsopsparing på landsplan.

Det skyldes primært forskelle i løn og jobtyper, da mænd og kvinder lægger den samme andel af deres løn til side ifølge Forsikring & Pension.

Men kvinderne kan selv gøre noget for at rykke deres opsparing til et højere niveau, lyder meldingen fra administrerende direktør i Topdanmark Livsforsikring Vivian Weis Byrholt.

“Vi ser, at der blandt Topdanmarks kunder og på landsplan er en forskel på mænd og kvinders pensionsopsparinger. Pensionen er ofte en af de største opsparinger, man har, så derfor kan det være afgørende for den enkelte, uanset køn, at opsparingen kan sikre den levestandard, man ønsker, i sit otium. Når vi ser, at kvinder i Region Sjælland har en markant mindre pensionsopsparing end mænd, øger det også deres økonomiske sårbarhed og gør dem mere afhængige af en evt. ægtefælles indtægt i pensionisttilværelsen,” siger Vivian Weis Byrholt.

Det er blandt andet forskelle i løn, barsel (hvor kvinderne ofte tager mere), og i valg af uddannelse / job, der gør at kvinder i gennemsnit har en pensionsopsparing, der er væsentlig mindre end mænds.

Både kvinder og mænd betaler flittigt ind

Danskerne er gode til at betale ind til pension, godt hjulpet af, at mange har en pensionsordning gennem jobbet, hvor der betales en fast andel af lønnen ind til pension.

Når man ser på indbetalingerne alene, er mændenes dog i gennemsnit 23 pct. større end kvindernes, målt i kroner og øre.

En ny ligelønsredegørelse fra Beskæftigelsesministeriet viser – uden at man tager højde for forskellig uddannelse, job osv. – at mænd i gennemsnit får 14,5 pct. mere i lønposen** , så umiddelbart er lønforskelle dog ikke hele forklaringen på forskellen i indbetalinger. Uanset årsagerne kan begge køn gøre noget for at styrke opsparingen, påpeger Vivian Weis Byrholt.

“Både mænd og kvinder kan give sig selv lidt mere at leve af i pensionisttilværelsen ved at indbetale ekstra til pensionen, udover det bidrag, som arbejdsgiveren typisk betaler. Det skal jo prioriteres i forhold til ens samlede økonomi, og der vil jeg anbefale, at man får rådgivning fx fra sit pensionsselskab. Derudover kan særligt kvinder overveje at tage lidt mere risiko med investeringerne, hvilket historisk har givet mere i afkast. Her ved vi, at kvinderne typisk er mere forsigtige, og det kan medvirke til, at forskellen i opsparingerne mellem de to køn er større end forskellen i indbetalinger,” siger Vivian Weis Byrholt.

Hun henviser til, at de fleste pensionsselskaber tilbyder, at din pensionsopsparing kan investeres med forskellige risikoniveauer med lav, mellem eller høj risiko. Når du har valgt risiko, styrer selskabet investeringerne, og jo større risiko, desto højere et afkast har man mulighed for at få over en længere periode, men der er også en større risiko for at tabe penge.

Vivian Weis Byrholt pointerer, at der ikke er noget, der er rigtigt eller forkert, men dit pensionsselskab eller en uvildig rådgiver kan hjælpe dig på vej, så du har et billede af, hvordan økonomien ser ud i pensionisttilværelsen og har mulighed for at gøre noget ved det i tide.

Kvinder lever desuden i gennemsnit længere end mænd, og derfor skal pensionsopsparingen også holde tilsvarende længere. Ifølge Danmarks Statistik bliver kvinder i gennemsnit 83,2 år mens mænd kan forvente at blive 79,3 år.

Topdanmarks tips til en større pensionsopsparing

· Start med at indbetale i en ung alder – når du får dit første faste job. Tidlige indbetalinger giver mere i rentes-rente effekt og kan derfor give lidt ekstra til at forsøde tilværelsen, når du bliver pensionist.

· Vælg så høj en investeringsrisiko, som du er komfortabel med – særligt mens du er ung, og der er mange år til, at du skal bruge pengene. For ældre, der snart skal bruge pengene, kan det være relevant med en lavere risiko – spørg dit pensionsselskab til råds.

· Indbetal ekstra: For de fleste vil en indkomst i pensionisttilværelsen på 70-80 pct. af deres indkomst på arbejdsmarkedet, være det, der skal til, for at man kan opretholde sin nuværende levestandard som pensionist. For at få det, skal den samlede pensionsindbetaling være ca. 18-20 pct. af bruttolønnen gennem hele arbejdslivet.

· Barsel (afhængig af overenskomst) kan koste på pensionsopsparingen. Hvis kvinder og mænd deler barslen mere ligeligt, vil det ofte være en fordel for kvindernes pensionsopsparing.

· Flere kvinder end mænd arbejder på deltid, hvilket typisk medfører en lønnedgang og dermed mindre pensionsindbetalinger. Du kan overveje, om du kan betale mere ind til pension i den periode, hvor du arbejder på deltid, eller – hvis du er i et parforhold – om I kan indbetale nogle af jeres fælles penge på din pensionsopsparing i perioden.

· Opret evt. et testamente eller en ægtepagt, hvor I kan bestemme, hvordan fx pensionen skal opdeles ved skilsmisse. Her kan der bl.a. kompenseres for, hvis den ene part har varetaget nogle flere familiepligter og fx har arbejdet mindre i en periode.

Fakta:

Opsparing: Blandt Topdanmarks kunder er kvinders gennemsnitlige pensionsopsparing på 430.000 kr., mens den for mænd er 567.000 kr. i gennemsnit.

Indbetalinger: Kvinder indbetaler i gennemsnit 37.000 kr. om året til deres pensionsopsparing, mens mænd indbetaler 45.000 kr. i gennemsnit. Tallene er for Topdanmarks kunder.

Kilde: Topdanmark.

*Danmarks Statistik, tal for 2018.

**Bruttolønforskel målt i standardberegnet timefortjeneste. Tal fra 2016 opgjort i 2019, Beskæftigelsesministeriet.

Kontakt:

Presseansvarlig Martin Olsen tlf.: +45 24 34 67 47 email: vto@topdanmark.dk

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/sadan-kan-sjaellandske-kvinder-sta-staerkere-i-pensionisttilvaerelsen?releaseId=13589609

** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **

ANNONCE

ANNONCE
Del din kommentar
Forsiden lige nu