PRM / Skibsreder Per Henriksen, R. og Hustrus Fond uddeler 8,5 mio. kr. i 2018

31. oktober 2018 13:47 | Af: Ritzau Info
 

Støtten bliver uddelt til socialt udsatte børn, Vajsenhuselever, uforskyldt dårligt stillede danskere, lunge-/hjertepatienter og diabetesramte samt lægevidenskabelig forskning. Hertil en anerkendelse til en far og søn, som reddede en 18-årig fra at drukne ved Svendborg tidligere på året.

Pressemeddelelse fra Tove H. Dahl

Fondens egenkapital er på 400 mio. kr. Der blev uddelt 500.000 kr. i 2015, 1,3 mio. kr. i 2016 og 5 mio. kr. i 2017. I år er de samlede uddelinger på 8,5 mio. kr. og bliver markeret ved et arrangement på Det Kgl. Vajsenhus senere denne uge. Per Henriksen var selv elev på Vajsenhuset, og støtte til nuværende og tidligere elever fra skolen er et af fondens mange formål.

https://via.ritzau.dk/data/images/00977/2d0c6bcb-ab3c-4d8c-a3bf-6c1251c0af7b.png” alt=”” width=”600″ height=”348″/>

Støtten til Det Kgl. Vajsenhus på i alt 1.920.000 består af to dele:

Støtte til fripladser og social normering på skolens fritidstilbud i skoleåret 2018/2019

1.420.000 kr.

Inklusionspædagogisk støtte i indskolingen i skoleåret 2018/2019

500.000 kr.

Støtten til lægevidenskabelige forskningsprojekter fordeler sig således:

Ph.d.-studerende, reservelæge Katrine Brodersen
Medicinsk Forskningslab AUH
“Effekten af Gastric bypass og gastric sleeve operation på type 2 sukkersyge, hos svært overvægtige individer”

272.000 kr.

Professor, overlæge, dr.med. Ulla Feldt-Rasmussen
Rigshospitalet, Endokrinologisk Klinik
“Kan effekten af Ghrelin og LEAP2 på væksthormon-sekretionen i primære cellekulture fra humane somatotrope tumorceller give evidens for behandlings-effekt af type 2 sukkersyge, fedme og akromegali?”

400.000 kr.

Cand.med. Helga Lillian Guðmundsdóttir
Bispebjerg Hospital, Kardiologisk afdeling
“Ændring i venstre ventrikels fyldningstryk under anstrengelse hos patienter med hypertrofisk kardiomyopati”

260.000 kr.

Læge, ph.d., seniorforsker Tine Willum Hansen
Steno Diabetes Center Copenhagen
“Forebyggelse af hjertekarsygdom/Rubin 2”

400.000 kr.

Professor, overlæge Lars Melholt Rasmussen
Odense Universitetshospital, afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi
“The arterial wall in patients with diabetes”

300.000 kr.

Læge Line Engelbrechtsen
Københavns Universitet, Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research
“Fostervækst og risiko for udvikling af hjertekarsygdomme senere i livet – en forståelse af underliggende genetiske mekanismer”

400.000 kr.

Læge, ph.d. stud. Maria Guldbrandt Hauge
Rigshospitalet, Forskningsenhed for Kvinders og Børns Sundhed, Obstetrisk Klinik
“Kardiovaskulær sygdom efter præeklampsi”

175.000 kr.

Overlæge, klinisk lektor, dr.md., ph.d., Henrik Kjærulf Jensen
Aarhus Universitetshospital, Afdeling for Hjertesygdomme
“Livstruende hjerteoverledningsforstyrrelse (avanceret atrio-ventrikulært blok) hos børn og yngre et landsdækkende klinisk og genetisk studie”

400.000 kr.

Professor, overlæge, dr.med. Jens Kastrup
Rigshospitalet, Kardiologisk Laboratorium
“Stamcellebehandling af patienter med hjertesvigt”

400.000 kr.

Ass. Professor, læge, dr.med. Susanne Dam Poulsen
Rigshospitalet, Infektionsmedicinsk Klinik 8632
“The Copenhagen Comorbidity in HIV (COCOMO) study – Atherosclerotic coronary artery disease in people living with HIV and uninfected controls”

285.948 kr.

Professor, dr.med. Jesper Hastrup Svendsen
Rigshospitalet, Hjertecentret
“Arterieflimren påvist ved kontinuerlig EKG-monitorering vha. implanterbar LOOP-recorder og blodprop i hjernen hos høj-risiko individer – LOOP forsøget”

400.000 kr.

Læge, ph.d. stud. Laurits Frøssing
Bispebjerg Hospital, Lungemedicinsk Forskningsenhed
“SIGNATURE – individualiseret behandling af svær astma i den kliniske hverdag”

347.000 kr.

Forsøgsansvarlig læge og ph.d. stud. Nils Hoyer
Gentofte Hospital, Lungemedicinsk Forskningsenhed
“PFBIO-Korhorten”

275.000 kr.

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/skibsreder-per-henriksen-r-og-hustrus-fond-uddeler-85-mio-kr-i-2018?releaseId=13563250

Del:
Del din kommentar
Forsiden lige nu