PRM / Smart CE-mærkning kan transformere byggebranchen

27. juni 2018 09:39 | Af: Ritzau Info
 

Den europæiske brancheforening for byggevareproducenter CPE og standardiseringsorganisationen CEN har underskrevet en samarbejdsaftale, der skal sætte gang i udviklingen af Smart CE-mærkning i Europa.

Pressemeddelelse fra Dansk Standard

Smart CE-mærkning af byggevarer har fået luft under vingerne efter brancheforeningen Construction Products Europe (CPE) og standardiseringsorganisation CEN har underskrevet en aftale om at samarbejde om udviklingen af en digital platform til mærkningen.

Den smarte mærkning forventes at være med til at skubbe byggebranchen i digital retning og samtidig øge sporbarheden af byggevarers egenskaber, anvendelse og kvalitet.

Med et CE-mærke garanterer byggevareproducenten, at produktet er fremstillet i overensstemmelse med de fælleseuropæiske krav til sikkerhed, sundhed og miljø. Mærket kan beskrives som en varedeklaration, der angiver byggevarens egenskaber. Egenskaberne skal dokumenteres af producenten, der også skal udarbejde en ydeevnedeklaration (DoP) – og begge dele skal producenten kunne fremvise dokumentation for. Det er den ofte papir- eller pdf-bårne dokumentation, der nu skal gøres smartere.

“I praksis betyder kravet til dokumentation, at producenten skal arkivere alting et sted i virksomheden. Engang bestod arkiverne af fysiske mapper og papirer i stakkevis. De er siden skiftet ud med digitale arkiver og PDF-filer. Men tiden er også ved at løbe fra de flade PDF’er, der hverken kan maskinlæses eller samkøres med andre elektroniske værktøjer såsom BIM (Building Information Modelling),” fortæller Erling Trudsø, seniorkonsulent i Dansk Standard.

Markedet driver den smarte udvikling

Skal Smart CE-mærkning tage fart, kræver det, at byggebranchen driver anvendelsen af de digitale løsninger. For jo flere der genererer data, jo smartere bliver det. Smart CE-mærkning spås således at blive et fremtidigt markedskrav blandt producenter, samarbejdspartnere og aftagere.

“I takt med at flere i fremtiden bruger Smart CE-mærkning og BIM vil hele produktsiden af byggeprocessen kunne digitaliseres. Det er naturligvis frivilligt, men efterspørgslen af byggevarer med tilknyttede digitale data vil formentlig stige og være med til at transformere og gennemgribende digitalisere byggebranchen,” siger Erling Trudsø.

Med aftalen mellem CEN og CPE går eksperterne i CEN’s tekniske komiteer, herunder fx TC 442 der arbejder med BIM, nu i gang med udviklingen af en fælles europæisk anerkendt platform til Smart CE-mærkning.

Elektronisk kæde fra producent til færdigt byggeri

Muligheden for samkøring med netop BIM er da også en af drivkræfterne bag Smart CE-mærkning. Med en fælles platform anerkendt i hele EU kan oplysninger om et givent produkt bearbejdes digitalt i hele værdikæden fra producent til bygherrer og det færdige byggeri.

Ingeniører, arkitekter og entreprenører kan tilgå producentens informationer om en byggevare i byggeriet allerede i planlægningsfasen og kan tilføje egne data til producentens data, så der gradvist bygges mere og mere information på produktet og den konkrete brugssituation. Senere kan kædens data tilgås af de virksomheder som står for vedligeholdelse af byggeriet efter færdiggørelsen.

Kontakt:

Presseansvarlig Nina Vindel tlf.: 27122042 email: nvi@ds.dk

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/smart-ce-maerkning-kan-transformere-byggebranchen?releaseId=13132122

Del:
Del din kommentar
Forsiden lige nu