PRM / Studerende rammes af stress

28. august 2018 11:01 | Af: Ritzau Info
 

Stort set alle studerende oplever stress i forbindelse med deres studie

Pressemeddelelse fra Ingeniørforeningen, IDA

Jagten på toppræstationer, forventninger til eksamenssituationer og et generelt højt pres på studiet medfører, at langt de fleste studerende bliver ramt af stress. Det viser en undersøgelse blandt godt 1.500 studerende på de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser lavet af IDA.

Kun omkring seks procent af de studerende angiver, at de på intet tidspunkt oplever stress i løbet af et semester, mens over 6 ud af 10 oplever, at de i en del af semesteret, i en stor del af semesteret eller hele semesteret føler sig stressede.

De mest udbredte symptomer blandt de studerende, der rammes af stress, er hukommelses- og koncentrationsbesvær, søvnbesvær samt spændingshovedpiner og smerter i skuldre og nakke, og for over hver tiende er det så slemt, at de har været nødt til at søge læge.

Formand for IDAs Uddannelses- og forskningsudvalg Sara Grex mener, at det dybt beklageligt, at så mange allerede i studietiden oplever at blive ramt hårdt af stress.

“Det vidner om, at både det indre og ydre pres er blevet for stort, og at der er opbygget en kultur, hvor de studerende ikke tør fejle, eksperimentere eller tage risici. Der er ikke gavnlig for hverken de studerende eller samfundet generelt. Derfor tror jeg, at det er på høje tid at sætte kvalitet foran målstyring. Besparelser, fremdriftsreformer og generel mistro til de studerende har tydeligvis en usund sideeffekt,” siger hun.

Hver sjette svarer i undersøgelsen, at stress har været årsag til, at de er blevet forsinket på deres studie, hvilket ifølge Sara Grex vidner om, at det er en dårlig forretning.

“Så er det jo tydeligt for enhver, at presset er blevet for stort, og at det desuden er skidt købmandskab, når det rent faktisk ender med, at så mange bliver forsinkede på grund af stress. Regeringen har for nylig nedsat et stresspanel, der blandt andet skal kigge på, hvordan vi får en udfordrende studiekultur uden stress. Dette arbejde fører forhåbentlig til konkrete forslag, der kan nedbringe de studerendes stress,” siger hun.

Beregninger foretaget for den teknologiske alliance Engineer the future slår fast, at der kommer til at mangle 10.000 STEM-kandidater i 2025 (STEM: Science, Tech, Engineering, Math). Heraf vil der mangle 6.500 civil- og diplomingeniører og 3.500 naturvidenskabelige kandidater.

Hvor ofte har du følt dig stresset i løbet af de seneste 6 måneder?

.

Antal

Pct.

Hele semestret

120

8 %

En stor del af semestret

375

25 %

En del af semestret

468

31 %

Lidt af semestret

455

30 %

På intet tidspunkt i semestret

83

6 %

Ved ikke / ønsker ikke at svare

4

0 %

Kilde: IDA’s studenterundersøgelse 2018. 1.505 studerende på de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser har svaret.

Kontakt:

Ulrik Frandsen 23 65 09 69

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/studerende-rammes-af-stress?releaseId=13413974

Del:
Del din kommentar
Forsiden lige nu