ANNONCE

PRM / Telia foretager detaljeret kortlægning af eget klimaaftryk

5. november 2020 10:00 | Af: Ritzau Info
 

Telia Danmark har i samarbejde med The Footprint Firm udarbejdet en omfattende baseline-analyse, der detaljeret dokumenterer virksomhedens samlede klimaftryk og bliver et afgørende værktøj til at opnå klimaneutralitet senest i 2030.

Pressemeddelelse fra Telia Danmark

I 2019 udledte Telia Danmark 79.000 tons CO2 og genererede 1.000 tons affald. Det viser Telias analyse, der er udarbejdet i samarbejde med rådgivningsvirksomheden The Footprint Firm. En udledning, der svarer til 0,2% af Danmarks samlede CO2 udledning.

Den såkaldte baseline bygger på dybdegående analyser af Telias klimaaftryk i form af både CO2 og affald, og ser på hele Telias værdikæde – lige fra netværk og mobiltelefoner til forretningsrejser og medarbejderes transport til og fra arbejde. Alt er inkluderet i analysen, som bygger på den anerkendte The Greenhouse Gas-protokol (GHG), der globalt sætter standarden for klimaindsatser i virksomheder.

Kortlægningen synliggør dermed Telias samlede klimaaftryk og vil fremover danne grundlag for prioriteringen af indsatsområder for at reducere Telias CO2- og affaldsudledning frem mod 2030.

“Et solidt datagrundlag er afgørende for, at vi kan lykkes med at indfri vores klimaløfte om 0 % CO2 og 0 % spild i 2030. Vi har nu fået en dyb, operationel indsigt i, hvor vores aftryk er tungest – og hvor vi konkret skal sætte ind for at skabe en klimamæssig bæredygtig forretning. Den indsigt og tilgang kan forhåbentlig tjene til inspiration i egen og andre brancher”, siger Julie Nilsson Bour-Hil, direktør for kommunikation og bæredygtighed hos Telia.

Telia vurderer hele værdikæden

Telias altovervejende CO2-aftryk ligger i de såkaldte indirekte udledninger, der bl.a. dækker produktion, transport og brug af de mobiltelefoner og det elektroniske tilbehør – som Telia sælger – samt udbygningen og driften af Telias netværk. Disse udgør således 88 % af Telias samlede CO2-udledninger. De udledninger som Telia kontrollerer udgør de resterende 12 %, og består primært af strøm og brændstof til Telias bygninger og køretøjer.

Derfor vil en afgørende del af Telias fremadrettede bæredygtighedsindsats netop fokusere på at tage ansvar for den afledte klimaeffekt af virksomhedens aktiviteter og samtidig anspore såvel kunder som leverandører til at foretage grønnere valg:

“Da vores direkte CO2-aftryk kun udgør 12 % af den samlede udledning, vil bæredygtighedsindsatsen også fokusere på at reducere aftrykket i hele værdikæden. Det vil ske gennem kunderettede løsninger som fx Telia Recycle, der understøtter genanvendelse af mobiltelefoner og dermed forlængelse af deres levetid – og mange andre spændende initiativer, som vi har undervejs”, forklarer Julie Nilsson Bour-Hil, Telia.

Telias blandt de første i Danmark til GHG-kortlægning af klimaaftykket
Endnu har ingen andre teleselskaber i Danmark gennemført en så omfattende kortlægning af klimaaftrykket som Telias baseline-model baseret på GHG-protokollen. Sammenlignet med andre europæiske selskaber, der har gennemført sammenlignelige analyser (fx British Telecom, T Mobile, Swisscom og Telia Finland), ligger Telia Danmark fint i forhold til udledning per kunde:

“Telia tager skridtet længere end de fleste andre teleselskaber ved for eksempel at indregne livscyklusanalyser af deres produkter samt kundernes transport til deres butikker. Baseline-analysen er et meget omfattende klimaregnskab. Dermed er det også slut med at handle på basis af antagelser. Telia har nu en nulpunktsanalyse, der sikrer, at man kan tage de mest effektive valg frem mod at indfri sine ambitiøse klimamål”, siger Jakob Wichmann, partner og medstifter af The Footprint Firm.

Over de kommende måneder implementerer Telia en dedikeret bæredygtighedsplan frem mod delmålet i 2025, der skal sikre en reduktion af det samlede CO2-aftryk på vej mod det ambitiøse 2030-mål. Planen vil blandt andet omfatte intern mobilisering, dialog med leverandører, bæredygtige produkter, cirkulær tankegang samt udvikling af energioptimerende processer, upcycling-initiativer og partnerskaber omkring bæredygtige løsninger.

Telia publicerer inden udgangen af 2020 en bæredygtighedsrapport, der bliver tilgængelig på Telia Danmarks sustainability-site: https://www.telia.dk/om-telia/sustainability/

Faktaboks

Telias CO2-aftryk var på 79.000 tons i 2019 – heraf:

 • 30% fra netværk
 • 28% fra leverandører (Spotify, HBO, konsulenter, Marketing)
 • 20% fra mobiltelefoner
 • 12% fra øvrig hardware
 • 5% fra bygninger
 • 5% fra transport

Telias affaldsmængde var på 1000 tons i 2019 – heraf:

 • 54% småt brændbart (primært plastic og pap)
 • 17% slam (spildevand etc)
 • 12% elektronisk affald
 • 10% bioaffald (herunder madrester fra kantine)
 • 7% konstruktionsaffald (stål & træ)

Telias baseline-analyse synliggør CO2-aftrykket ud fra tre fokusområder/scopes:

 • Scope 1: Direkte CO2-emission; fx brændstof til bilflåden og brændstof til nødstrømsanlægget på hovedkontoret mv.
 • Scope 2. Indirekte CO2-emission; fx samlet el-forbrug, varme og køling af datacentre – emission ude, forbrug hjemme mv.
 • Scope 3. Alle andre indirekte CO2-emissioner; fx rejser, solgte mobiltelefoner (produktion og levetidsforbrug, fragt, medarbejder-pendling mv

Kontakt:

Pressechef Mads Houe tlf.: 28 27 01 71 email: mads.houe@teliacompany.com

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/telia-foretager-detaljeret-kortlaegning-af-eget-klimaaftryk?releaseId=13603384

** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **

ANNONCE

ANNONCE
Del din kommentar
Forsiden lige nu