PRM / Tilfredsstillende resultater i første halvår 2018

28. august 2018 10:02 | Af: Ritzau Info
 

I et udfordrende første halvår 2018 er det lykkedes at opnå et investeringsafkast på 1,1 mia. kr.

Pressemeddelelse fra PensionDanmark

De løbende indbetalinger i 1. halvår 2018 var 6 mia. kr. før skat. Det er en stigning i forhold til samme periode sidste år på 1,9 pct. Investeringsafkastet blev 1,1 mia. kr. før pensionsafkastskat. Den markedsforrentede opsparing opnåede et afkast mellem 0,5 og 0,6 pct. før skat for aldersgrupperne under 41 år og 65+ år. Afkastet er trukket op af ejendomme (4,4 pct.), private equity (4,2 pct.) og infrastruktur (2,7 pct.).

Udbetalinger til medlemmerne udgjorde 4,2 mia. kr. Det er en stigning på 0,2 mia. kr. i forhold til samme periode sidste år, der primært skyldes større udbetalinger til alderspensionister og overførsler ved jobskifte.

Administrationsomkostninger udgjorde 118 mio. kr. I forhold til medlemmernes samlede opsparing ligger omkostningerne med 0,06 pct. på niveau med 1. halvår 2017.

“Første halvår 2018 var udfordrende med moderate afkast omkring nul for både aktier og obligationer samt betydelige kursudsving henover halvåret for især aktiernes vedkommende. Set i det lys har PensionDanmark opnået tilfredsstillende resultater. Og det er glædeligt at notere, at stigningen i de løbende indbetalinger på 1,9 pct. i forhold til første halvår 2017 vidner om forsat positiv beskæftigelsesudvikling for vores medlemmer,” siger PensionDanmarks adm. direktør Torben Möger Pedersen.

Hoved- og nøgletal

1. halvår 2018

1. halvår 2017

Løbende indbetalinger, mia. kr.

6,0

5,9

Afkast af investeringsaktiver, før skat, mia. kr.

1,1

8,0

Udbetalinger, mia. kr.

4,2

3,9

Balance, mia. kr.

239,7

224,1

Omkostninger pr. forsikret, kr.

151

150

Antal medlemmer, ultimo

721.000

705.281

Afkasttilskrivning før skat, pct. alder 40

0,5

5,0

Afkasttilskrivning før skat, pct. alder 65

0,6

3,3

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/tilfredsstillende-resultater-i-forste-halvar-2018?releaseId=13388864

Del:
Del din kommentar
Forsiden lige nu