ANNONCE

PRM / Topdanmark lancerer ny pensionsopsparing der giver flere valgmuligheder

5. februar 2020 07:00 | Af: Ritzau Info
 

Nu kan Topdanmarks kunder vælge at spare op til pensionen ved at investere i virksomheder, der enten er aktive i den grønne omstilling eller i teknologisk udvikling. Herudover er der også mulighed for at vælge danske eller globale investeringer. Uanset valg er der stillet udvidede krav til ansvarlighed i investeringerne.

Pressemeddelelse fra Topdanmark A/S

Danskerne lægger hvert år mange penge til side til alderdommen, og samlet står der ifølge tal fra Danmarks Statistik ca. 4000 mia. kr. på danskernes pensionsopsparinger. De senere år er flere og flere danskere begyndt at interessere sig for, hvordan deres opsparing er investeret, og hvordan deres investeringsvalg kan præge samfundet og fx den grønne omstilling.

Derfor introducerer Topdanmark nu Formålspension, hvor man kan vælge fire forskellige områder, som en del af investeringerne skal rettes mod. Hvert område kan tilmed vælges med fire forskellige risikoniveauer.

“Pensionsopsparerene har forskellig økonomi, behov, prioriteter og fremtidsdrømme. De senere år har vi set, at der blandt Topdanmarks kunder og danskerne generelt er en stigende interesse for samfundsforhold, og hvordan man selv kan præge investeringerne gennem den måde, man forbruger og sparer op på. Derfor giver vi nu flere valgmuligheder, så vores kunder kan vælge en pensionsopsparing, der bakker op om det, der er vigtigst for dem,” siger Vivian Weis Byrholt, administrerende direktør i Topdanmark Livsforsikring A/S.

Hun tilføjer, at Topdanmark er et af de kommercielle pensionsselskaber, der er længst fremme i forhold til at give kunderne udvidede valgmuligheder i deres markedsrentepension. Alle aktier, der indgår i Formålspension er underlagt udvidede krav til miljø, sociale forhold og ansvarlig virksomhedsledelse.

Flere valg på hylden

I Formålspension styrer Topdanmark investeringerne og nedtrapper automatisk risikoen i opsparingen frem mod pensionstidspunktet – det man også kalder en livscyklusopsparing. Men til forskel fra Topdanmarks andre livscyklusprodukter, Profilpension og Profilpension Mix, så har man i Formålspension et valg mellem fire områder, som investeringerne skal have særlig fokus på – ‘Grøn omstilling’, ‘Teknologisk udvikling’, danske eller globale investeringer.

Det fungerer på den måde, at man med lang tid til pension har 20 pct. investeret efter eget valg, mens resten er investeret i en bred sammensætning af fx aktier og obligationer .

Når man nærmer sig pensionstidspunktet, skrues der ned for risikoen, blandt andet med færre aktier.

“I Topdanmark investerer vi på en ordentlig og ansvarlig måde. I Formålspension stiller vi udvidede krav til aktieinvesteringerne inden for miljø, sociale forhold og virksomhedernes ledelse, bl.a. ved at udelukke tobak, kul, olie og naturgas, uanset hvilket af de fire områder, man vælger. Og derudover kan man så vælge at målrette investeringer i det område, man synes er vigtigst, og tilmed få mulighed for et højere afkast samtidig med trygheden i, at vi varetager investeringerne,” siger Vivian Weis Byrholt.

Danskerne vil have indflydelse

En undersøgelse, som Kantar Gallup har lavet for Topdanmark i 2019 viser, at pensionsopsparerene vil have valgfrihed, samtidig med at der investeres ansvarligt. De foretrukne temaer er ifølge undersøgelsen grøn omstilling, teknologi og danske aktier. Det er der taget bestik af med Formålspension, hvor kunderne får lige præcis det, påpeger Vivian Weis Byrholt.

Formålspension vil blive tilbudt til nye kunder, ligesom eksisterende pensionskunder hos Topdanmark kan omlægge deres pension til Formålspension.

Fakta:

  • Formålspension er et livscyklusprodukt, hvor risikoen nedtrappes, når man nærmer sig pensionsalderen. Det bliver en del af Topdanmarks hovedproduktlinje, der skal supplere – ikke erstatte – Profilpension og Profilpension Mix. Formålspension er tilpasset kundernes efterspørgsel efter mere personaliserede pensionsløsninger, hvor Topdanmark stadig tager ansvar for investeringerne.
  • Uanset hvilke investeringsvalg, man foretager i Formålspension, er investeringerne underlagt udvidede ESG-krav (Environmental, Social & Governance), som supplerer screeningen for menneskerettigheder, korruption, børnearbejde, arbejdstagerrettigheder, miljø, forskelsbehandling og diskrimination. De udvidede ESG-hensyn betyder, at der i Formålspension ikke investeres i aktier i selskaber, der producerer fossile brændsler som kul olie eller naturgas, udvinder råstoffer uden for de industrialiserede lande, producerer eller forarbejder tobak, producerer våben m.m.
  • Der er fire risikoprofiler i Formålspension: Defensiv, Defensiv midt, Offensiv midt, eller Offensiv.
  • Og fire kundevalgte investeringsområder: ‘Grøn omstilling’, ‘Teknologisk udvikling’, ‘Danske investeringer’, ‘Globale investeringer’. Med lang tid til pension er 20 pct. af pensionsopsparingen investeret i det valgte område, mens resten er investeret i en bredt sammensat vækstpulje – efterhånden som pensionstidspunktet nærmer sig, blandes der løbende mindre risikobetonede investeringer ind.
  • Vælger man området ‘Grøn Omstilling’, bliver den del af pensionsopsparingen investeret i virksomheder, hvor en væsentlig andel af aktiviteten er rettet mod den grønne omstilling.
  • I ‘Teknologisk Udvikling’ investerer man i en aktieportefølje domineret af teknologiselskaber.
  • ‘Danske investeringer’ med det nære i form af aktier i danske selskaber, og ‘Globale investeringer’ er målrettet kunder, der ønsker en bredt sammensat opsparing uden specielt fokus.
  • I Formålspension er der mulighed for, at risikoen frem mod pension kan nedtrappes senere end i Topdanmarks andre markedsrenteprodukter. Det giver – afhængig af valg af risiko – mulighed for at få et højere forventet afkast – men altså også en højere risiko.

Kontakt:

Presseansvarlig Martin Olsen tlf.: +45 24 34 67 47 email: vto@topdanmark.dk

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/topdanmark-lancerer-ny-pensionsopsparing-der-giver-flere-valgmuligheder?releaseId=13587582

ANNONCE

ANNONCE
Del din kommentar
Forsiden lige nu