ANNONCE

PRM / Udsatte familier i Gladsaxe nyder godt af helhedsorienteret indsats

25. august 2020 06:00 | Af: Ritzau Info
 

Udsatte familier i Gladsaxe Kommune har fået bedre trivsel og større tro på fremtiden. Kommunens helhedsorienterede tilgang har skabt en sammenhængende og gennemskuelig indsats, samtidig med at forældrene er kommet tættere på at komme i job. Det viser en evaluering af indsatsen, som VIVE har lavet i samarbejde med Oxford Research.

Pressemeddelelse fra VIVE

De udsatte familier i Gladsaxe Kommune har fået det bedre. Et team af familiekoordinatorer har siden 2016 sørget for, at kommunens forskellige indsatser til familierne bliver tilretteligt og organiseret bedst muligt, og den helhedsorienterede tilgang har ført til positive resultater. Det fremgår af en evaluering, som VIVE har lavet i samarbejde med Oxford Research.

Helhedsindsatsen i Gladsaxe går ud på, at kommunen på tværs af forvaltninger og sektorer sætter ind mod alle de problematikker, som en udsat familie kan stå med. Indsatsen involverer jobkonsulenter, familiebehandlere, mentorer og støtte-kontaktpersoner, men alt foregår gennem den samme indgang til kommunen. Indsatsen skal ske så tidligt som muligt for hurtigt at skabe stabilitet i familiens samlede liv. Målet er – gennem fokus på forældrene – at give børnene et fundament for at kunne skabe et godt liv.

Fire ud af fem familier oplever fremgang
Evalueringen viser, at langt de fleste familier oplever en fremgang i deres situation i løbet af indsatsen. Hele 80 procent af familierne vurderer, at de er kommet tættere på de mål, de gerne vil nå. Målene kan for eksempel være, at en forælder får bearbejdet nogle dybereliggende problematikker og kommer i gang med en uddannelse eller støttet beskæftigelse.

Flere familier bliver selvforsørgende
Andelen af udsatte forældre, der er blevet i stand til at forsørge sig selv, er steget fra 40 procent til 65 procent i løbet af den tid, den helhedsorienterede tilgang har kørt i Gladsaxe Kommune. Det er især mødrene, som i løbet af indsatsen bliver selvforsørgende. Ved projektets start var en ud af fem mødre selvforsørgende, men efter to år er mere end halvdelen af mødrene (55 procent) i stand til at forsørge sig selv.

Familierne i den helheldsorienterede indsats oplever en anderledes kontakt med kommunen, end de har været vant til. De oplever, at kommunen lytter til dem og har klare forventninger til dem – og familierne oplever det som positivt, at der er én indgang til kommunen.

“Vi kan se, at når familierne bliver grundigt udredt, og når der opstår en gensidig tillid mellem koordinatorerne og familierne, så rykker det for alvor i familierne”, siger chefanalytiker Martin Bæksgaard Jakobsen fra Oxford Research.

Børnene trives bedre
Evalueringen viser også, at børnene trives bedre. Af de børn, der har været en del af den helhedsorienterede tilgang i mindst to år, er op imod halvdelen helt sluppet ud det sociale system.

“Der kan være flere årsager til, at vi ser en forbedring i trivslen. Det kan både være et resultat af mere målrettede tilbud, og af at især mødrene får mere overskud i hverdagen til at tage sig af børnene. På den måde smitter indsatsen målrettet forældrene også af på børnene”, siger projektchef Ulf Hjelmar fra VIVE.

Den A.P. Møllerske Støttefond har ydet støtte til Gladsaxe Kommunes videreudvikling af helhedsindsatsen, og fonden har også finansieret denne evaluering.

Kontakt:

Projektchef Ulf Hjelmar tlf.: 31550420 email: ulhj@vive.dk

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/udsatte-familier-i-gladsaxe-nyder-godt-af-helhedsorienteret-indsats?releaseId=13598547

** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **

ANNONCE

ANNONCE
Del din kommentar
Forsiden lige nu