PRM / Ungdomskriminaliteten falder fortsat i Guldborgsund

15. juni 2018 09:46 | Af: Ritzau Info
 

Ungdomskriminaliteten er fortsat faldende i Guldborgsund, og færre unge begår forbrydelser. SSP og Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi råder forældre til at interessere sig for deres børns adfærd, ikke mindst på nettet.

Pressemeddelelse fra Guldborgsund Kommune

Unge i Guldborgsund begår mindre kriminalitet end tidligere. Det viser en ny rapport fra Justitsministeriets forskningskontor. Rapporten viser, at der over hele landet er sket et kontinuerligt fald i ungdomskriminaliteten frem til 2016, hvorefter der er sket en stigning på ni pct. i antallet af mistanker og sigtelser i 2017. I Guldborgsund er ungdomskriminaliteten dog fortsat for nedadgående.

I 2006 blev 155 unge mellem 10-17 år mistænkt eller sigtet for 378 forhold i Guldborgsund. I 2017 blev kun 39 unge sigtet for 68 forhold. Dermed bryder Guldborgsund den landsdækkende tendens, og andelen af unge kriminelle er nu så lavt i Guldborgsund, at blot få tilfælde kan vende statistikken.

En af årsagerne til, at ungdomskriminaliteten inden for visse kategorier er stigende på landsplan, er Umbrellasagen, hvor godt 1.000 unge blev sigtet for deling af børneporno. Ingen blev i denne sag sigtet i Guldborgsund.

SSP-konsulent Maria Lambrecht glæder sig over tallene, for det giver mere plads til forebyggelse i SSP-arbejdet.

“Vi har en generation af lovlydige unge, også i Guldborgsund. Gennem længere tid har ungdomskriminaliteten været nedadgående. Det har gjort, at vi i SSP har haft mulighed for at intensivere den forebyggende indsats. Hvor vi tidligere skulle slukke brande, kan vi nu arbejde for, at brandene ikke opstår,” fortæller Maria Lambrecht, der er SSP-konsulent.

Det positive syn på udviklingen i ungdomskriminaliteten i Guldborgsund går igen hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

“Guldborgsund er på rette kurs i bekæmpelse og forebyggelse af ungdomskriminaliteten, og tendensen går igen i resten af landet. Forekomsten af ungdomskriminalitet er lokalt relativt lav, og selv med små tal kan udsving blive meget tydelige. Det betyder, at tendensen hurtigt kan stige, hvis der kommer flere anmeldelser, eller hvis vilkårene pludselig ændrer sig,” forklarer politikommissær, Helle Kristoffersen.

Risiko for vokseværk i IT-kriminalitet
Når man kigger på de landsdækkende tendenser, er der fra 2006 til 2017 især sket en stigning i ungdomskriminaliteten inden for seksualforbrydelser og “andre ejendomsforbrydelser” på internettet. Den nyeste forskning fra Det Kriminalpræventive Råd viser dog, at få unge begår online krimi-nalitet. Men de unge, der har begået kriminalitet på internettet, beskriver selv, at de voksne i deres liv har været passive i forhold til, hvad de unge har foretaget sig på nettet. Derfor appellerer SSP-konsulenterne i Guldborgsund Kommune til, at forældre følger med i deres børns adfærd på internettet.

“Som forældre har vi en vigtig opgave i forhold til børns færden på internettet. Det handler om, at vi fra en tidlig alder taler med vores børn om, hvad der er rigtigt og forkert – og ikke mindst lovligt og ulovligt. Vi skal turde blande os og være nysgerrige på vores børns digitale liv i samme grad, som vi interesserer os for dem i den fysiske verden,” forklarer Maria Lambrecht.

Gode råd om forebyggelse af ungdomskriminalitet
Hvis man som forælder eller fagperson har brug for råd og vejledning, kan man henvende sig til SSP-teamet i Guldborgsund Kommune. Læs mere på www.ssp-guldborgsund.dk.

Baggrundsinformation
Hele rapporten fra Justitsministeriet kan læses på:
http://justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Arbejdsomraader/Forskning/Forskningsrapporter/2018/boerne-_og_ungdomskriminalitet_2017_endelig.pdf

Hele rapporten fra Det Kriminalpræventive Råd kan læses på:
https://www.dkr.dk/media/13042/unges-kriminelle-adfaerd-pa-nettet_rapport.pdf

Kontakt:

For yderligere oplysninger kontakt venligst SSP-konsulent Maria Lambrecht, Guldborgsund Kommune, 25 18 02 76.

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/ungdomskriminaliteten-falder-fortsat-i-guldborgsund?releaseId=13069872

Del:
Del din kommentar
Forsiden lige nu