ANNONCE

PRM / Unilever investerer 1 milliard euro i ny klima- og naturfond

17. juni 2020 12:01 | Af: Ritzau Info
 

En ambitiøs handlingsplan skal bekæmpe klimaændringer, beskytte naturen og bevare ressourcer for fremtidige generationer

Pressemeddelelse fra Unilever

Unilever har netop offentliggjort en række nye tiltag for at forbedre planetens sundhed.

  • Unilever vil gøre alle sine produkter CO2-neutrale inden 2039.
  • Virksomheden vil uddanne en ny generation af landmænd og små landbrug og skabe om programmer, der beskytter og genopretter skove og sikrer jordbiologisk mangfoldighed og biodiversitet
  • Og endelig vil Unilever intensivere samarbejdet med regeringer og andre organisationer om at forbedre adgangen til vand for lokalsamfund, der lider under vandmangel.

For at fremskynde disse tiltag investerer Unilevers varemærker samlet 1 milliard euro i en ny dedikeret klima- og naturfond. Dette beløb vil i løbet af de næste ti år blive brugt til afgørende tiltag i form af projekter, der vil omfatte genoprettelse af landskaber, genplantning, kulstofbinding, beskyttelse af dyrelivet og vandbeskyttelse. De nye initiativer vil bygge på det omfattende arbejde, som allerede er sat i værk af virksomhedens varemærker. Det gælder f. eks. Ben & Jerry’s’ indsats for at reducere drivhusgasudledningen fra mejerivirksomheder, Seventh Generation’s hjælp til indianere med at få adgang til vedvarende energi – og Knorr, der støtter landmænd med at dyrke fødevarer mere bæredygtigt.

Alan Jope, Unilevers CEO, forklarer: “Mens verden håndterer de ødelæggende virkninger af Covid-19-pandemien og kæmper med alvorlige spørgsmål om ulighed, kan vi ikke tillade os at glemme, at klimakrisen stadig udgør en trussel mod os alle.” Klimaændringer, ødelæggelse af naturen, nedbrydning af biologisk mangfoldighed, vandknaphed – alle disse udfordringer hænger sammen, og vi skal adressere dem alle samtidigt. “I den forbindelse bør vi erkende, at klimakrisen ikke kun er en miljømæssig nødsituation. Den har ligeledes en frygtelig indflydelse på folks liv og eksistensgrundlag. Derfor er det vores ansvar at hjælpe med at tackle krisen som virksomhed og gennem direkte handling via vores varemærker.”

Bekæmpelse af klimakrisen

Vores mål er: Ingen CO2-udledning fra vores egne aktiviteter, og halvering af drivhusgasudledninger fra vores produkter på tværs af værdikæden inden 2030. Som svar på omfanget af klimakrisen og hvor akut, den er, forpligter vi os i dag yderligere til CO2-neutralitet på alle vores produkter i 2039 – lige fra indkøb af de materialer, vi bruger, til de steder, hvor vores produkter sælges i forretningerne.

Vi vil nå dette mål 11 år før udløbet af den frist, der er vedtaget i Parisaftalen for 2050. Og det kræver samarbejde med vores partnere på tværs af vores værdikæde for sammen at opnå en lavere udledning af drivhusgasser. Derfor vil vi prioritere opbygning af partnerskaber med vores leverandører, der har vedtaget og forpligtet sig til at overholde deres egne mål.

Vi mener, at gennemsigtighed i forhold til CO2-aftrykket vil være en accelerator i det globale kapløb om at opnå CO2-neutralitet. Og det er vores ambition at oplyse om CO2-aftrykket på hvert eneste produkt, vi sælger. For at gøre dette vil vi oprette et system, hvor vores leverandører på hver enkelt faktura skal oplyse om CO2-aftrykket for de leverede varer og tjenester. Vi indgår partnerskaber med andre virksomheder og organisationer for at standardisere dataindsamling, deling og kommunikation.


Beskyttelse og genopretning af naturen

Unilever har stået i spidsen for bæredygtig indkøbspraksis i branchen i over et årti, og vi er stolte af, at 89 % af vores skovrelaterede råvarer er certificeret som bæredygtigt indkøbt i henhold til globalt anerkendte standarder. Dog er vi nødt til at udfordre os selv til at opfylde endnu højere standarder for at stoppe skovrydning. Det er ensbetydende med, at vi er nødt til at have gennemsigtighed på de enkelte indkøbslokaliteter for at kunne kontrollere, at vores indkøbte råvarederivater ikke har medført skovrydning.

Vi har forpligtet os til at opnå en afskovningsfri forsyningskæde i 2023. For at nå dette mål vil vi øge sporbarheden og gennemsigtigheden ved at bruge nye digitale teknologier – såsom satellitovervågning, geolokalisationssporing og blockchain. Og vi vil fremskynde inkludering af små landbrug, ændring af vores tilgang til indkøb af afledte derivater og investere yderligere i nye faciliteter.

Vi har også forpligtet os til at samarbejde med branchen, ngo’er og regeringer om ikke kun at inkludere skove, tørveland og tropiske regnskove men også andre vigtige områder med en høj bevaringsværdi og et omfattende kulstoflager, som ellers risikerer at blive omdannet til agerjord, da dette potentielt kan ødelægge de naturlige levesteder.

Ud over at fortsætte med at foretage bæredygtige indkøb og sikre et stop for skovrydning vil Unilever hjælpe med at genoprette naturen ved at øge den lokale biodiversitet, gendanne jordens sundhed og sikre vandbeskyttelse og adgang til vand. Det kræver uddannelse af en ny generation af landmænd og små landbrug, der engagerer sig i at beskytte og genoprette deres landbrugsmiljø. Initiativerne inkluderer sikring af lovlige jordrettigheder, agronomiske uddannelsesprogrammer, adgang til finansiering og økonomisk inklusion og udvikling af genoprettende praksis. Denne integrerede tilgang vil forbedre levevilkårene for små landbrug og fungere som en løftestang til genoprettelse af naturen.

Nyt landbrugskodeks skal hjælpe hele branchen

Unilever indfører også et banebrydende, regenerativt landbrugskodeks for alle vores leverandører. Det nye kodeks bygger på vores nuværende kodeks for bæredygtigt landbrug, som er almindeligt anerkendt som værende det bedste i branchen, og det vil indeholde detaljer om landbrugspraksis, der hjælper med at genopbygge kritiske ressourcer. Som vi har gjort det tidligere, vil vi gøre dette kodeks tilgængeligt for enhver organisation, der måtte finde det anvendeligt og nyttigt – med målsætningen om at implementere ændringer i hele branchen.

Unilever vil ligeledes gøre en direkte indsats for at beskytte vand. I dag er 40 % af verdens befolkning påvirket af vandmangel, og mere end 2,1 milliarder mennesker indtager usundt drikkevand.[1] Vi vil implementere vandforvaltningsprogrammer for lokalsamfund på 100 lokaliteter inden 2030. For at gøre dette bruger vi de erfaringer, som er høstet fra Prabhat-programmet i Indien, der vedrører vandkvalitet og forsyningsrisici omkring vores fabrikker. Dette program har en fælles tilgang til vandforvaltning og sigter mod ikke kun at hjælpe landmænd i løbet af dyrkningsperioder, men vil også imødekomme det grundlæggende menneskelige behov for let adgang til sikkert, rent vand. Vi vil opbygge en model for dette vandforvaltningsprogram og samarbejde med nøgleleverandører, så de også afvikler lignende programmer.

Unilever vil også tilslutte sig 2030 Water Resources Group, en platform med flere interessenter organiseret under Verdensbanken. Målet er at bidrage til strukturelle ændringer og opbygge modstandsdygtighed inden for vandforvaltning på hovedmarkeder med vandproblemer såsom Indien, Brasilien, Sydafrika, Vietnam og Indonesien.

Marc Engel, direktør for Unilevers forsyningskæde, forklarer: “Vores kollektive ansvar for at tackle klimakrisen er at gennemføre en fuldstændig reduktion af udledning af drivhusgas og ikke blot fokusere på modregning – og vi har midlerne og viljen til at få det til at ske. Men dette er ikke nok. Hvis vi gerne vil have en sund planet langt ind i fremtiden, skal vi også passe på naturen: skove, jordbiologisk mangfoldighed og vandøkosystemer. I de fleste dele af verden er den økonomiske og sociale integration af landmænd og husmænd i bæredygtig landbrugsproduktion den allervigtigste drivkraft for forandring med henblik på at standse skovrydning, genplante skove og hjælpe med at genoprette naturen. I sidste ende er de landets forvaltere. Vi må derfor styrke og samarbejde med en ny generation af landmænd og små landbrug for at komme et skridt nærmere genoprettelsen af naturen.”

Vi skal stoppe skaden og genoprette planetens sundhed

Alan Jope konkluderer: “Planeten er i krise, og vi skal træffe afgørende beslutninger for at stoppe skaden og genoprette dens sundhed. Sidste år udarbejdede vi en plan for at bekæmpe det måske mest synlige miljøproblem, vi har inden for forbrugsvarer, nemlig plastemballage. Vi sætter os nye mål, der kan forlænges, og som inkluderer halvering af vores brug af nyfremstillet plastik, samt hjælper med at indsamle og forarbejde mere plastemballage, end vi sælger”.

“Selvom det er af kritisk nødvendighed at imødegå den påvirkning, vores produkter har i slutningen af deres brugstid, er det lige så vigtigt at fortsætte med at se på den påvirkning, de har på planeten i starten af deres brugstid – ifm. indkøb af materialer – såvel som i deres fremstilling og transport. Vi vil reducere den indflydelse, som vores produkter og vores virksomhed har på miljøet, og vi vil gøre vores del til at give planeten dens sundhed tilbage.”

END

(Noter til redaktionen):

CO2-neutralitet i 2039 – eventuelle resterende udledninger i vores forsyningskæde vil blive afbalanceret gennem købte eller selvgenererede udligninger. 1,5 milliarder mennesker i verden tjener deres levebrød gennem små landbrug. De leverer mere end 80 % af den mad, der forbruges i en stor del af udviklingslandene, hvilket bidrager væsentligt til fattigdomsbekæmpelse og fødevaresikkerhed.

Medie kontakt:

Sandhya Forselius

Media Relations, Digital and Sustainable Business Communication

Unilever Nordic

Phone +46 (0)8 619 95 00

Cell +46 709 73 71 73

www.unilever.comwww.unilever.se

htttps://twitter.com/Om Unilever

Unilever er en af verdens førende leverandører af Beauty & Personal Care, Home Care og Foods & Refreshment produkter med salg i over 190 lande og daglig kontakt med 2.5 milliarder forbrugere. Virksomheden har 155,000 medarbejdere og genererede en omsætning på 51 mia. Euro i 2018. Over halvdelen (60%) af virksomhedens fodaftryk er i udviklinglande. Unilever har ca. 400 varemærker, som anvendes i hjem over hele verden, herunder Dove, Knorr, Dirt Is Good, Rexona, Hellmann’s, Lipton, Wall’s, Lux, Magnum, Axe, Sunsilk og Surf.

Unilevers Sustainable Living Plan (USLP) understøtter virksomhedens strategi og forpligter sig til:

  • At hjælpe flere end en mia. mennesker med at tage skridt til at styrke deres helbred og trivsel inden 2020.
  • At halvere vores produkters miljøpåvirkning inden 2030.
  • At forbedre millioner af menneskers levebrød inden 2020.

Vores USLP skaber værdi ved at skabe vækst og tillid, eliminere omkostninger og reducere risici. I 2018 voksede virksomhedens bæredygtige varemærker 69% hurtigere end resten af forretningen, sammenlignet med 46% i 2017.

Siden 2010 har vi gennem Unilever Sustainable Living Plan taget initiativer til at hjælpe flere end 1 mia. mennesker med at forbedre deres helbred og trivsel, halvere vores miljøpåvirkning og forbedre millioner af menneskers levebrød, samtidig med at vi vækster vores forretning. Vi har allerede gjort væsentlige fremskridt og fortsætter med at udvide vores ambitioner. Nyligt har vi forpligtet os til at sikre, at 100 % af vores plastic emballager vil være genbrugelige, genanvendelige eller komposterbare inden 2025. Der er stadig lang vej at gå, men vi er stolte over, at vi i 2019 er blevet rangeret som nr. 1 i Dow Jones Sustainability Index og som den højest placerede virksomhed i GlobeScan/SustainAbility Global Corporate Sustainability Leaders survey siden 2011.


For mere information om Unilever og virksomhedens brands, se www.unilever.com.

For mere information om USLP: www.unilever.com/sustainable-living/

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/unilever-investerer-1-milliard-euro-i-ny-klima–og-naturfond?releaseId=13595403

** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **

ANNONCE

ANNONCE
Del din kommentar
Forsiden lige nu