ANNONCE

PRM / V-borgmester sikrer hjælpende hånd til de københavnske virksomheder

2. september 2020 12:17 | Af: Ritzau Info
 

Solide gebyr- og afgiftslettelser for erhvervslivet, en forstærket indsats for at skaffe flere turister og en lettere adgang for veluddannet international arbejdskraft. Det er, hvad beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V) har sikret i Budget 2021. Venstre har også skaffet penge til større tryghed for københavnerne og bekæmpelse af social kontrol.

Pressemeddelelse fra Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

De årlige budgetforhandlinger på Københavns Rådhus er slut, og takket være beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V) er der en håndsrækning på over 40 mio. kroner på vej til byens trængte virksomheder.

Afgiften på udeservering, stadepladser og reklameskilte fjernes, turisterhvervet får mere hjælp til markedsføring, især over for kongresturister, og det bliver lettere for firmaer at tiltrække international arbejdskraft.

“Jeg gik til forhandlingsbordet med en mission om, at det i en krisetid skal være lettere og billigere at drive virksomhed i København, og dermed skabe flere job, og det lykkedes. Kun ved at sikre gode rammer for erhvervslivet, og især turistindustrien, i en krisetid får vi råd til velfærd for den almindelige københavner. Med denne aftale tager vi et godt skridt mod at genstarte væksten”, siger beskæftigelses- og integrationsborgmester, Cecilia Lonning-Skovgaard.

Indsats mod social kontrol
Kampen mod social kontrol på arbejdsmarkedet er en mærkesag for beskæftigelses- og integrationsborgmesteren.

Derfor har hun i budgettet sikret seks mio. kroner til social kontrol-vejledere på de københavnske jobcentre. De skal modvirke, at kvinder forhindres i at komme i job på grund af social kontrol fra deres mænd eller familie.

Grøn trafik
Af andre vigtige stik, som Venstre har taget hjem ved budgetforliget, kan nævnes principaftalen om Lynetteholmen, som vil skabe over 30.000 nye arbejdspladser, mere metro og en havnetunnel. Antallet af parkeringspladser i København er også fastholdt på trods af et kommende forsøg med at spærre dele af Middelalderbyen af.

“Vi har kæmpet for havnetunnelen i 20 år. Nu er den her, og den vil skabe et grønnere København ved at flytte den tunge trafik ud af brokvartererne, så vi får renere luft og højere sikkerhed for cyklister og fodgængere. Og i aftalen har Venstre sikret, at alle de nedlagte parkeringspladser i området erstattes af permanente kommunale pladser i parkeringsanlæg rundt om Middelalderbyen. Vi må ikke glemme, at bilen stadig er vigtig for mange københavnere”, siger Cecilia Lonning-Skovgaard.

Større tryghed i byen
Venstre i København fik også forhandlet sig til flere halinspektører, flere natteværter og en hensigtserklæring om et kommende kommunalt ordenskorps, hvis Folketinget tillader det.

“Vi sikrer større tryghed i byen. Københavnerne har oplevet uro og truende adfærd mange steder, og det vil vi ikke finde os i. Derfor får vi nu flere natteværter på gaderne og flere halinspektører, der kan sørge for, at bl.a. børn og unge kan dyrke deres idræt i fred”, siger Cecilia Lonning-Skovgaard.

Hun glæder sig også over de mange nye idrætsfaciliteter over hele byen, som Venstre har skaffet.

Det drejer sig bl.a. om et nye gulve og en mobil tilskuertribune i Valby Hallen, en skoleidrætshal på Nørre Fælled Skole og renovering af omklædningsrum på Kløvermarken samt bedre belysning.

Kontakt:

Pressechef Claus Bøggild, 22828437 / jw9k@kk.dk

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/v-borgmester-sikrer-hjaelpende-hand-til-de-kobenhavnske-virksomheder?releaseId=13599123

** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **

ANNONCE

ANNONCE
Del din kommentar
Forsiden lige nu