ANNONCE

PRM / Verdens første mobile løfterobot kan både genoptræne og forflytte patienter

1. oktober 2020 07:00 | Af: Ritzau Info
 

Det danske servicerobotfirma PTR Robots har nu verdenspremiere på en robot, der både kan mobilisere og forflytte borgere, mens arbejdsmiljøet også får et løft. Opfindelsen er udviklet i tæt samarbejde med fagfolk på et hospital og et plejehjem. Den brugervenlige robot frigør tid til omsorg og pleje i en travl sektor, fordi medarbejderne bedre kan håndtere forflytninger og gangtræning af beboerne alene uden at være afhængig af en ekstra kollega.

Pressemeddelelse fra Blue Ocean Robotics

Nu er personliften blevet mobil og intelligent. PTR Robots har udviklet verdens første robotløsning, der fleksibelt kan køre rundt på institutioner i sundheds- og plejesektoren. Mens den hjælper borgere med funktionsnedsættelse med forflytning og rehabilitering, aflaster den personalet i fysisk belastende og mandskabskrævende arbejdsopgaver. Ifølge WHO udgør løfteskader â?? af alle arbejdsskader blandt sygeplejersker. Brugen af PTR robotten kan også reducere smitterisiko, fordi der kun behøver at være én medarbejder til stede.

I hver 4. seng på et typisk hospital er patienten ikke selvhjulpen, og vil derfor have brug for hjælp fra personalet til både forflytninger og rehabilitering. På plejehjem er behovet for personløft og genoptræning endnu mere udtalt.

Robotliften fra PTR Robots er designet, så den let kan “skrumpes” til en størrelse, hvor den let kan passere i en almindelig døråbning. Robotten overtrumfer dermed de traditionelle stationære loftlifte i fleksibilitet. Den får stor ros for brugervenligheden i den daglige brug, ligesom det er tilfældet med producenten Blue Ocean Robotics’ øvrige servicerobotter til desinfektion og telepresence.

“Mange plejecentre, hospitaler og institutioner har vist stor interesse for vores forflytningsrobot. Hvis en ældre borger har brækket hoften, kan robotten lige efter operationen, hjælpe borgeren med at komme op at stå. Robotten følger også med, når de første skridt efter operationen skal tages,” siger CEO i PTR Robots, Lone Jager Lindquist.

Større værdighed, frihed og effektivitet

PTR Robots er udviklet og afprøvet i tæt samarbejde med Sjællands Universitetshospital samt Vonsildhave Plejecenter, drevet af plejekoncernen Attendo.

“Afprøvningen af PTR Robots har virkelig gjort indtryk. Vi kan se spændende perspektiver i den måde, vi kan hjælpe beboerne med pleje og rehabilitering, men også interessante perspektiver i forhold til at styrke arbejdsmiljøet,” siger Søren Andersen, direktør i Attendo.

På det nye Universitetshospital i Køge forudser vicedirektør Helle Gaub, at flere patienter i fremtiden vil være afhængige af hjælp:

“Når vi foretager store investeringer i nyt hospitalsbyggeri, er det vigtigt med en innovativ tilgang til løfteteknologi for at skabe en fleksibel levering af sundhedsydelser. Vi skal som hospital være i stand til at løfte og flytte patienter i alle rum og områder på hospitalet for at sikre en effektiv ressourceudnyttelse. Derfor gav det god mening for os at være med som sparringspartner i udviklingen af PTR Robots,” siger Helle Gaub.

Der er et utal af situationer i hverdagen i sundheds- og plejesektoren, hvor der sker forflytninger: Fra seng til kørestol, fra kørestol til toilet eller badestol og i mere akutte situationer ved faldulykker eller fra en ambulancebåre til hospitalsseng. Lige så vigtig er robottens genoptræningsfunktioner, der kan hjælpe et menneske til større selvhjulpenhed i hverdagen. Det kan blandt andet være gangtræning efter en hjerneblødning, hvor robotten kan indstilles til at bære mere eller mindre af kropsvægten.

På Vonsildhave Plejecenter ser ledelsen et stort potentiale i PTR Robots:

“Robotten er med til at give værdighed til borgerne, simpelthen fordi man kan lave mange flere forflytninger med større fleksibilitet, Jeg er særligt glad for den rehabiliterende funktion, da det giver beboerne ekstrem stor frihed. De kan træne i egne omgivelser med deres vante personale og de andre beboere, så det er i det miljø, de er vant til at bo og leve i. Samtidig har den styrkede mobilitet en kæmpe værdi for beboernes trivsel og livskvalitet,” konstaterer virksomhedschef Ditte Korsager fra Vonsildhave Plejecenter.

Servicerobotudvikling med synergi

PTR Robots er et datterselskab af Blue Ocean Robotics, der allerede har revolutioneret markedet for servicerobotter via datterselskaber som UVD Robots og GoBe Robots. Selskabernes desinfektionsrobotter og telepresencerobotter har i høj grad vist deres berettigelse. Coronapandemien har kun forstærket interessen for de nye muligheder, teknologierne skaber både i sundhedssektoren og i mange andre sektorer, der også ønsker at sikre rene omgivelser og overvinde lange afstande og lukkede grænser.

“Vi har med PTR Robots skabt en helt ny produktkategori inden for patientforflytning og rehabilitering, på samme måde som vi blandt andet har gjort med UV desinfektion i vores datterselskab UVD Robots,” siger Claus Risager, CEO i Blue Ocean Robotics og nu også formand for bestyrelsen i PTR Robots.

UVD Robotterne desinficerer nu hospitaler, hoteller, fødevarevirksomheder, renrum i pharma industrien, lufthavne, togstationer, børnehaver og meget mere i hele verden

“Med vores nyskabende servicerobotter adresserer vi mange af verdens helt centrale udfordringer. I Blue Ocean Robotics har vi opbygget en dyb domæneviden om servicerobotter, og vi er stolte af at konstatere, at vores løsninger i dag er blevet en naturlig del af opgaveløsningen i hverdagen på arbejdspladser i mere end 60 lande,” siger Claus Risager, CEO i Blue Ocean Robotics.

Kontakt:

Merima Cikotic, Head of PR & Marketing, Blue Ocean Robotics Group
+45 71995606, mc@blue-ocean-robotics.com

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/verdens-forste-mobile-lofterobot-kan-bade-genoptraene-og-forflytte-patienter?releaseId=13601086

** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **

ANNONCE

ANNONCE
Del din kommentar
Forsiden lige nu