ANNONCE

Professor: -De vidste ordren var ulovlig

18. november 2020 17:16 | Af: Ritzau Fokus

Med det omfattende kendskab til mangel på lovhjemmel burde man have underrettet Mette F., mener professor.

Det er overraskende, at embedsmænd på flere niveauer har kendt til det manglende lovgrundlag for minkaflivning, uden at det er kommet videre til ministrene.

Det mener professor ved juridisk institut på Syddansk Universitet Frederik Waage på baggrund af en redegørelse om sagen fra Fødevareministeriet.

– Det er ikke ét tilfælde, hvor man har overset en lovhjemmel. Informationen har været blandt embedsmænd, uden at den angives at være nået op til ministrene.

– Det er et så omfattende kendskab, at den information simpelthen burde være givet til statsministeren og de øvrige ministre, så de kunne handle på det.

Fakta

Overblik over mink-sagen

* April:

Der bliver konstateret covid-19 i to hollandske minkbesætninger.

* Juni:

15. juni findes der covid-19 i en minkbesætningen i Danmark, nærmere bestemt i Hjørring.

17. juni skriver Sundhedsstyrelsen, SST, og Statens Serum Institut, SSI, at “såfremt der kan ske smitte fra mink til mennesker, kan mink udgøre et smittereservoir, der kan udgøre en smitterisiko for mennesker.”

Det anbefales, at covid-19 i mink undersøges nærmere.

19. juni: Det bliver slået fast, at mink og mennesker har smittet hinanden.

24. juni: Fødevarestyrelsen begynder screening af minkfarme for covid-19.

* Juli:

6. juli starter en række myndigheder og styrelser et samarbejde omkring overvågning af situationen med covid-19 i mink. Det siges samtidigt, at man ikke mener, der er behov for at slå mink ned ud fra “et forsigtighedsprincip”.

Regeringen stopper praksis med at slå smittede minkbesætninger ned.

18. juli får Fødevarestyrelsen at vide, at smittekæder har tilknytning til minkbesætninger.

* September:

7. september skriver Sundhedsstyrelsen til Sundheds- og Ældreministeriet i et notat, at genetiske undersøgelser har vist mutationer på de dele af virus, vacciner angriber.

8. september bliver notatet sendt til Sundheds- og Ældreministeriet samt Miljø- og Fødevareministeriet, der skal vurdere yderligere tiltag for at bremse smitte hos mink.

Notatet bliver ikke forelagt nu forhenværende fødevareminister Mogens Jensen (S).

15. september skriver Fødevarestyrelsen i et notat, at SSI vurderer risikoen for smitte fra mink til menneske til at være “høj”.

Det bliver samtidigt beskrevet, at man ikke kan konkludere, at mutationer vil hæmme vaccine, men at SSI “anfører, at der fortsat sker betydelige genetiske ændringer i minkvarianten, som vækker bekymring for fremtidig human immunitet.”.

21. september modtager Sundheds- og Ældreministeriet et notat fra SSI om, at der er opstået nye virusvarianter i mink, der er spredt til mennesker. Og at det giver anledning til “generel bekymring” om mutationer af covid-19 i mink.

– Den fortsatte udvikling af virus i mink med flere og flere mutationer i spikeproteinet og spredning ved videresmitte til mennesker i Danmark, kan derfor udgøre en potentiel fare for folkesundheden, står der i notatet.

24. september skriver Sundhedsstyrelsen i et notat, at inddæmning af covid-19 i mink ikke har været tilstrækkeligt, at der kan være behov for yderligere tiltag og at manglende inddæmning kan have “store konsekvenser for smittespredningen”.

* Oktober:

1. oktober beslutter regeringen på grund af fortsat, kraftigt stigende smitte, at syge mink og raske mink inden for 7,8 kilometer af syge mink skal slås ned.

13. oktober siger SSI’s Anders Fomsgaard, at muteret covid-19 fra mink kan ødelægge effekten af en kommende vaccine.

26. oktober orienteres Folketinget om, at der er observeret mutationer af covid-19, der kan hæmme kommende vacciner.

* November:

3. november skriver SSI i en risikovurdering, at #fortsat minkavl under en igangværende COVID-19 epidemi indebærer en betydelig risiko for folkesundheden, herunder for mulighederne for at forebygge COVID-19 med vacciner.”

Her er 225 minkfarme konstateret smittet.

4. november meddeler regeringen, at alle mink i Danmark skal slås ned.

Det fremgår af redegørelsen, at regeringens særlige Udvalg for covid-19, der består af seks ministre, 1. oktober fik forelagt en sag. I sagen stod der, at det ville kræve ny lovgivning at aflive alle mink i Danmark.

Det fremgår ikke dog ikke af redegørelsen, om ministrene rent faktisk har læst selve sagen, hvor oplysningen fremgår.

I udvalget sidder sundhedsminister Magnus Heunicke (S), justitsminister Nick Hækkerup (S), finansminister Nicolai Wammen (S), udenrigsminister Jeppe Kofod (S), erhvervsminister Simon Kollerup (S) og kulturminister Joy Mogensen (S).

Allerede 22. september fik Mogens Jensen et papir, hvori det står, at der ikke er grundlag i loven til at kræve alle mink aflivet mod en økonomisk erstatning.

Han har selv udtalt, at han først lørdag 7. november blev klar over, at der ikke var grundlag i loven for at kræve alle mink aflivet.

Fødevarestyrelsen forsøgte ellers at advare forud for pressemødet 4. november. Men det er uklart, om advarslen strandede.

Manglende kommunikation

Også professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet Sten Bønsing stiller sig uforstående over for den tilsyneladende manglende kommunikation mellem embedsværk og ministre.

Han påpeger over for TV2 News, at embedsmændene kan være blevet presset af den hurtigt udviklende situation med coronamutation blandt mink. Men det er ikke en undskyldning i sig selv:

– Når regeringen siger, at det haster og er vigtigt, så skal embedsmændene være deres ansvar og myndighed voksen og sige, at det må og kan vi ikke medvirke til, siger han til TV2 News onsdag.

Afviser brud på grundloven

Men i minksagen har myndighederne ikke levet op til det. Det fastslår Justitsministeriet i en notits, der er en del af redegørelserne om minksagen.

Her konkluderer Justitsministeriet, at myndighedernes ageren må anses for en “tilsidesættelse af grundlæggende forvaltningsretlige normer”.

– Justitsministeriet finder således efter en samlet vurdering, at forløbet må betragtes som kritisabelt og beklageligt, står der i notitsen.

Der er dog ikke tale om et decideret grundlovsbrud, mener justitsminister Nick Hækkerup (S).

– Det er bestemt ikke noget, der er kønt, men Grundloven er ikke brudt.

ANNONCE

ANNONCE
Del din kommentar
Forsiden lige nu