ANNONCE

Psykologhjælp i Danmark: Sådan får du hjælp, hvis livet er svært

25. oktober 2018 21:24 | Af: Jonathan Lykke Lilmoës, jl@newsbreak.dk

Trænger du til psykologhjælp? Se her, om du kan få offentligt tilskud.

Psykologhjælp kan være tiltrængt, ja snart sagt nødvendigt, hvis du har det svært, og der er en række grupper af danskere, der kan få tilskud fra det offentlige, når de opsøger og får hjælp hos en psykolog.

Hos en psykolog kan du som privatperson få hjælp til lidt af hvert. Der er 11 definerede – og lovbekendte – grupper, der har krav på at få en lægeordineret henvisning til psykologhjælp. Det betyder populært sagt, at der automatisk er indregnet et tilskud.

Hvem kan få tilskud til psykologhjælp

Ifølge Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper har en lang række personer ret til at få en henvisning og dermed offentligt tilskud til behandling ved en psykolog.

Der til hører faktisk, at der er indført en forsøgsordning, der sikrer, at unge mellem 18 og 20 år er berettiget til gratis psykologhjælp for angst og depression. Forsøget kører til den 31. december 2021.

11 kategorier fremgår i lovbekendtgørelsen, og de er her:

Fakta

Hvem kan få tilskud til psykologhjælp

Gruppe 1-sikrede og gruppe 2-sikrede personer har, jf. § 2, ret til tilskud til behandling hos psykolog, hvis de:

1) har været ofre for røveri, vold eller voldtægt,

2) har været ofre for trafikulykker eller andre ulykker,

3) er pårørende til alvorligt psykisk syge personer,

4) er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom,

5) er pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom,

6) er pårørende ved dødsfald,

7) har forsøgt selvmord,

8) har fået foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge,

9) inden de er fyldt 18 år, har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb,

10) har en let til moderat depression, jf. bilag 1, og på henvisningstidspunktet er fyldt 18 år, eller

11) lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, jf. bilag 1, og på henvisningstidspunktet er i aldersgruppen 18 til og med 38 år.

Kilde: Retsinformation

Psykologforeningen i Danmark minder dog om, at det er vigtigt, at du har fået en henvisning fra din læge. Ellers får du ikke noget tilskud. Heller ikke selv om du har været udsat for en eller flere hændelser beskrevet over for.

Hvordan får man tilskud til psykologhjælp?

Først og fremmest skal man altså falde inden for de ovennævnte grupper for at modtage tilskud og henvisning til hjælp, men der er dog også blevet plads til, at unge under 18 år kan få psykologhjælp.

Børn og unge under 18 år er nemlig berettiget til psykologhjælp efter praksisoverenskomsten, så længe det ikke vedrører kategori 10 og 11.

Sygeforsikringen Danmark yder faktisk også tilskud til psykolog til medlemmer. Først og fremmest kan man få tilskud, hvis man får hjælp med grundlag i de 11 anerkendte kategorier. “Det er en betingelse for at få tilskud, at psykologbehandling er udført i Danmark af en autoriseret psykolog”, skriver Danmark selv på sin hjemmeside.

Medlemmer under 18 kan dog også få tilskud fra sygeforsikringen uden at være dækket ind under henvisningsårsagerne.

Hvad yder Sygeforsikring Danmark af tilskud?

Der er meget forskel på, hvor stort et tilskud man kan få. Det afhænger af, hvilken gruppe man hører til i sygeforsikringen, men det afhænger også af, hvilken form for hjælp, du har brug for.

Hører du under de 11 henvisningsårsager og er sikret i kategori 5, den mest almindelige kategori i Sygeforsikringen Danmark, kan du få 200 kroner i tilskud per gang, hvis du i forvejen modtager tilskud fra det offentlige, mens du kan få 300 kroner, hvis du ikke modtager offentligt tilskud. Priserne er de samme, hvis du er forsikret i gruppe 1 og 2.

Fakta

Her dækker forsikringen

Sygeforsikring Danmarks 2,5 millioner medlemmer kan via et vidt forgrenet tilskudssystem få hel eller delvis dækning af mange forskellige former for behandling og medicin.

Her ydes der tilskud (oplysninger fra 2018)

Tandbehandling
Tandprotetisk arbejde
Børnetandpleje
Medicin
Briller
Kontaktlinser
Fysioterapi
Kiropraktik
Osteopati
Psykologhjælp
Vaccination
Akupunktur
Zoneterapi
Jordemoder
Brystpumpe
Kliniske diætister
Fodindlæg
Høreapparat
Operationer
Fodbehandling
Kuranstalter og rekonvalescenthjem
Midlertidig hjemmehjælp
Pleje af døende i hjemmet
Begravelseshjælp
Alment praktiserende læger
Laboratorieundersøgelser
Speciallæger mv.

Kilde: Sygeforsikring Danmark

På et år kan du dog maksimalt få 7200 kroner i støtte af Danmark. Medlemmer under 18 år kan få 300 kroner i tilskud.

Hvad koster det at gå til psykolog?

Der findes ikke en fast pris for psykologhjælp, så det, du skal betale vil typisk variere fra sted til sted. Ifølge patienthåndbogen på Sundhed.dk er minimumsprisen typisk 1025 kroner per konsultation. Vel at mærke uden det offentlige tilskud. Tilskuddet – så vist man får en henvisning – udgør 60 procent af honoraret.

En konsultation ved en psykolog vil typisk vare 45 minutter.

ANNONCE

ANNONCE
Del din kommentar
Forsiden lige nu