ANNONCE

Har du styr på reglerne for snerydning? De er faktisk ret specifikke …

11. december 2017 13:26 | Af: Peter Koch, pk@newsbreak.dk

Reglerne for snerydning siger præcist, hvad du som husejer har pligt til for, at alle får mulighed for at komme vigtigt gennem vinteren.

Har du styr på reglerne for snerydning? De er faktisk ret specifikke ...
Reglerne for snerydning er ganske klare, og man skal kende dem, hvis man bor et sted, man har pligt til at stå for den slags. Foto: Henning Bagger/Scanpix.

Reglerne for snerydning siger specifikt, hvornår du som husejer har pligt til at rydde dit fortov for sne. Overholder du ikke reglerne, risikerer du straf.

Ifølge Borger.dk kan der blive rejst erstatningskrav mod den husejer, der ikke har overholdt reglerne for snerydning. Reglerne foreskriver, at du har pligt til at rydde sne og gruse eller salte dit fortov mellem 07.00 morgen og 22.00 aften. Om søndagen gælder reglen fra 08.00 til 22.00.

Ovenstående gør sig gældende for huse, der ligger ud til offentlig vej. Bor du på en privat vej eller ved en privat sti, er reglerne for snerydning anderledes. Her er det din pligt at rydde for sne og gruse både kørebane, fortov og/eller sti.

Er du kommet noget til?

Hvis du er kommet til skade og mener, at årsagen bunder i mangelfuld snerydning, skal du kunne bevise både uheldet, og at ejeren (eller den ansvarshavende) har forsømt sin forpligtelse, skriver Borger.dk.

Den snerydning, du som grundejer har pligt til at holde i hævd, skal sikre, at både postbud, skraldemand såvel som dine gæster kan komme sikkert til og fra dit hjem. Bolius.dk skriver, at personer, der er kommet til skade, fordi du ikke har efterlevet reglerne for snerydning, kan forlange erstatning får ting som tabt arbejdsfortjeneste såvel som svie og smerte. Du risikerer i øvrigt også, at du ikke får tømt dit skraldestativ, fordi du ikke har sørget for, at der er ordentlig adgang til det.

Du kan også få en regning

Hvis du ikke gider, eller glemme, at fjerne sne fra fortovet og vejen ved dit hjem, kan kommunen vælge at gøre det, og sende dig en regning. Ifølge Bolius.dk kan politiet også give dig en bøde på op mod 200 kroner for at forsømme dine forpligtelser. Der er altså både menneskelige og økonomiske grunde til at efterleve reglerne for snerydning.

Kilder: Borger.dkBolius

ANNONCE

x
Del din kommentar
Forsiden lige nu