ANNONCE

Rejser straffesag: Kræver fængsel

8. juli 2020 18:37 | Af: Uffe Dahl, newsbreak.dk - mail: redaktion@newsbreak.dk og Ritzau Info

Anklagemyndigheden rejser tiltale i straffesagen mod Kurt Beier Transport A/S og ledende personer i selskabet for åger af særlig grov beskaffenhed

Rejser straffesag: Kræver fængsel
Arkivfoto: Scanpix.

Det vakte opsigt, da optagelser fra en lejr ved Padborg nær den dansk-tyske grænse blev offentliggjort tilbage i 2018.

På billederne optrådte personer, der var indlogeret under yderst primitive kår. Angiveligt var der tale om udenlandske chauffører, der arbejdede for transportfirmaet Kurt Beier.

Samtidig florerede oplysninger om timelønninger helt ned til 15 kroner.

Transportfirmaet blev efterfølgende politianmeldt, og Syd- og Sønderjyllands Politi tog hul på en større efterforskning af forholdene i virksomheden.

Knap to år senere har anklagemyndigheden rejst tiltale mod Kurt Beier Transport A/S og flere ledende personer i virksomheden.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Omfattende efterforskning

Politiets efterforskning har fokuseret på at klarlægge selskabets ejerforhold og økonomi, chaufførernes ansættelseskontrakter, boligforholdene for de ansatte, lønudbetalinger og koncernens aktiviteter i Polen.

Politiet afhørte ved sagens opstart 30 chauffører fra Filippinerne og Sri Lanka. Der er også afhørt en række andre personer ansat i virksomheden eller med tilknytning til virksomheden.

Anklagemyndigheden foretog tidligt i forløbet indenretlige afhøringer af 25 af de udenlandske chauffører med henblik på at sikre deres forklaringer, inden de udrejste.

Kræver fængselsstraffe

Anklagemyndigheden kræver fængselsstraf til de tiltalte.

Anklagemyndigheden i Syd- og Sønderjyllands Politi har foretaget en umiddelbar vurdering af beviserne og tiltalespørgsmålet. På grund af sagens kompleksitet har sagen derpå været forelagt Statsadvokaten i Viborg. Statsadvokaten har den 1. juli besluttet at opgive påtale for overtrædelse af straffelovens § 262 a om menneskehandel.

Anklagemyndigheden vurderer derimod, at Kurt Beier Tranport A/S og ledende personer med tilknytning til selskabet har overtrådt straffelovens § 286, jf. § 282 – åger af særligt grov beskaffenhed og rejser derfor tiltale herfor.

Anklagemyndigheden har derudover rejst tiltale for overtrædelse af udlændingelovens § 59, byggeloven, bygningsreglementet, bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger og bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter.

De tiltalte har ikke ønsket at lade sig afhøre i sagen.

Straffesagen er endnu ikke berammet ved byretten.

Fakta

De to paragraffer

Straffelovens § 282 – åger
For åger straffes den, som udnytter en anden persons betydelige økonomiske eller personlige vanskeligheder, manglende indsigt, letsind eller et bestående afhængighedsforhold til i et aftaleforhold at opnå eller betinge en ydelse, der står i væsentligt misforhold til modydelsen, eller som der ikke skal ydes vederlag for.

Straffelovens § 286 – strafferammen
Straffen kan stige til fængsel indtil 6 år, når de i §§ 276, 276 a, 281 og 282 nævnte forbrydelser er af særligt grov beskaffenhed navnlig på grund af udførelsesmåden, eller fordi forbrydelsen er udført af flere i forening eller under medtagelse af våben eller andet farligt redskab eller middel, eller på grund af de stjålne genstandes betydelige værdi eller de forhold, under hvilke de befandt sig, eller fordi der er tale om tyveri begået som led i organiseret indbrudskriminalitet, eller fordi der er tale om systematisk eller organiseret afpresning , eller når et større antal forbrydelser er begået.

Kilde: Syd- og Sønderjyllands Politi.

ANNONCE

ANNONCE
Del din kommentar
Forsiden lige nu