ANNONCE

Ressourceforløbsydelse forklaret: Det betyder det for dig

17. august 2018 16:25 | Af: Peter Koch, pk@newsbreak.dk

Du står til ressourceforløbsydelse i to situationer i Danmark, både hvis du er under jobafklaringsforløb, og hvis du er under et ressourceforløb

Ressourceforløbsydelse forklaret: Det betyder det for dig
Ressourceforløbsydelse udbetales til to grupper af danskere.

Mens du deltager i et jobafklaringsforløb, får du udbetalt ressourceforløbsydelse. Det skriver Borger.dk. Det kræver, at du af kommunen er visisteret til et jobafklaringsforløb, og at du står til rådighed for de aftaler, der er en del af forløbet.

Formålet med jobafklaringsforløbet er, at du får lettere ved at komme i arbejde, og kommer til at stå stærkere, med henblik på selvforsørgelse. Ressourceforløbsydelsen i et jobafklaringsforløb ligger på kontanthjælpsniveau, men det kan justeres op og ned, afhængigt af, om du eksempelvis får et barn, eller hvis du er selvstændig erhvervsdrivende sideløbende med, at du indgår i et jobafklaringsforløb.

Du får også udbetalt ressourceforløbsydelse, hvis du deltager i et ressourceforløb i din kommune. Borger.dk skriver, at du skal opfylde to betingelser, for at få ydelsen. Den ene er, at du skal deltage aktivt i dit ressourceforløb, og derudover skal du deltage i eventueller møder med din kommune og lignende.

Borger.dk har svar på flere spørgsmål

Et ressourceforløbet varer mellem et og fem år, og ifølge Borger.dk er der tale om en tværfaglig og helhedsorienteret indsats. Gennem forløbet er målet, at du udvikler din arbejdsevne, sådan at du, efter forløbet, er bedre stillet i at skulle kunne forsørge dig selv.

Når du bliver en del af et ressourceforløb, begynder du at modtage ressourceforløbsydelse, og den mængde penge, du får i ydelse, vil svare til, hvad du eksempelvis har modtaget i sygedagpenge eller ledighedsydelse hidtil. Borger.dk skriver, at ydelsen kan justeres løbende, mens du indgår i et ressourceforløb. Hvis du får et barn, kan ydelsen hæves, men hvis du har lønindtægter, mens du indgår i et forløb, bliver ydelsen nedjusteret tilsvarende.

Du kan læse mere om Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb og Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb ved at følge følgende links:

Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb

Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb

Fakta

Her får vi penge fra det offentlige

Vi har her samlet en opgørelse over de mest gængse udbetalinger fra det offentlige til borgere.

Alle udbetalinger fra det offentlige bliver overført til den enkelte borgers NemKonto.

Du kan se mere om de enkelte ydelser, hvem der kan modtage dem og hvornår de bliver udbetalt, ved at trykke på de enkelte typer:

Udbetaling af ATP
Udbetaling af Boligstøtte – Boligsikring
Barselsdagpenge
Begravelseshjælp
Børnepenge (Børne- og Ungeydelse)

Dagpengesats
Efterløn – hvornår kan jeg gå på efterløn
Fleksydelse
Førtidspension udbetales
Udbetaling af Folkepension
Folkepensionens grundbeløb
Feriepenge

Kontanthjælp
Ledighedsydelse
Lønudbetaling
Penge tilbage i skat
Revalidering
Ressourceforløbsydelse
Sygedagpenge
Udbetaling af SU
Uddannelseshjælp
Ældrecheck

NemKonto er det fælles offentlige udbetalingssystem. Alle udbetalinger fra det offentlige bliver overført til din NemKonto. Din NemKonto er en helt almindelig bankkonto, som du har i forvejen. Mange bruger deres lønkonto som NemKonto.

NemKonto-systemet betyder, at de offentlige myndigheder udbetaler til din konto via dit CPR-nummer. NemKonto-systemet er dermed en database, som kobler dit CPR-nummer med den bankkonto, som du har valgt som din NemKonto.

ANNONCE

ANNONCE
Del din kommentar
Forsiden lige nu