ANNONCE

Tusinder bliver fanget i revlehuller: Sådan slipper du ud af det farlige strømfænomen

24. juni 2017 05:53 | Af: Matias Mortensen, mm@newsbreak.dk

Revlehuller findes overalt langs de danske kyster, og de kan være livsfarlige - især hvis man ikke ved, hvad man skal gøre, hvis man bliver fanget i strømmen.

Revlehuller – eller hestehuller, som de tidligere var kendt som – er et potentielt livsfarligt fænomen, som findes overalt langs de danske kyster. Revlehuller er et udtryk for steder, hvor der i perioder opstår strømme, som går væk fra kysten, og det kan derfor være farligt at blive fanget i strømmen i et aktivt revlehul.

Ifølge Erik Bech, der er chef for viden og dokumentation i Trygfonden Kystlivredning, er revlehuller et af de væsentligste problemer for sikkerheden for badende ved de danske kyster.

– Det er et problem i alle danske farvande. Alle de steder, hvor der er revler, er der revlehuller. Det mest afgørende er, at folk har kendskab til fænomenet, og vi ved, at der er ret dårlig viden om det, siger Erik Bech til Newsbreak.dk

Han fortæller, at stort set alle danskere på et tidspunkt har befundet sig i et revlehul, hvis de har badet ved de danske kyster. Det er bare ikke altid, at strømmen er så kraftig, at man opdager det, eller det bliver farligt.

Alligevel tyder meget på, at mange tusind hvert år får skræmmende badeoplevelser på grund af det lumske strømfænomen.

– Vi har lavet befolkningsundersøgelser, hvor vi har spurgt til, om folk har været tæt på at drukne, og resultaterne svarer til, at 16.000 danskere hvert år har oplevet, at de har været tæt på at drukne, fortæller Erik Bech og uddyber:

– Rigtig mange af situationerne har fundet sted ved kysterne, og ud fra de stikprøve-interviews, vi har lavet, viser det sig, at der er i mange af tilfældene formentlig har været tale om et revlehul, siger han.

Vandet virker roligt

Et revlehul er en slags kile, hvor revlerne bliver brudt i en linje, der går vinkelret ud fra kysten. Her strømmer ophobet vand, der er blevet skubbet ind over revlerne af bølger og tidevand, med mellemrum væk fra kysten og udenfor revlerne.

Revlehullerne kan nogle gange ses som områder, hvor vandet virker mere roligt, og bølgerne ikke brækker og skummer, som de ellers gør, hvor der er revler.

– Det er det, der er så sørens ved revlehuller – at vi gerne vil gå i vandet der, hvor der ikke er brænding, for det er der, vandet er roligst, men det er også der, hvor revlehullerne er, siger Erik Bech.

De kan ligge med helt ned til omkring 20 meters mellemrum, så der menes at være mange tusind revlehuller langs de danske kyster, og det varierer hvor kraftig strømmen er, når de er aktive.

–  Jo mere vand, der kommer ind over revlerne, jo mere vand skal der retur, så på Vestkysten har vi de kraftigste strømninger, siger Erik Bech.

Det betyder dog ikke, at det kun er på Vestkysten, at man skal være på vagt.

– Der er en myte, at det kun er på Vestkysten, at vi har revlehuller, som er farlige. Det er faktisk stort set overalt, og de skal ikke være så kraftige, før det kan blive farligt, siger Erik Bech.

Mange drukner i revlehuller

Det står ikke klart, hvor mange drukneulykker i Danmark, der helt eller delvist skyldes revlehuller, men der er uden tvivl tilfælde, hvor personer er druknet efter at være blevet fanget i et revlehul, oplyser Erik Bech.

– Vi ved også fra udenlandske undersøgelser, at ud af de folk, der drukner ved badeture på stranden, regner man med, at hovedparten af de fatale drukneulykker skyldes revlehuller.

Det store problem er især, at man instinktivt kan komme til at handle forkert, når man bliver fanget af strømmen i et aktivt revlehul.

– De fleste mennesker går i panik, og så vil de gerne svømme ind mod stranden, og når de så ikke kommer indad, så giver de den mere kraft, men når de ligger i revlehul, så hjælper det ikke at give mere gas, og så har vi problemet, for så begynder de at blive trætte, siger Erik Bech.

Fakta

Sådan redder du andre ud af et revlehul

Hvis du ser nogen kæmpe mod strømmen i et revlehul, skal du undgå selv at blive offer ved at svømme ud i det. Gør i stedet det rigtige i den rigtige rækkefølge:

 1. Kontakt en livredder, hvis der er en på stranden. Hvis der ikke er en livredder, skal du ringe 1-1-2 eller få nogen til at gøre det.
 2. Kast noget, der kan flyde, ud til den nødstedte, en redningsvest, en redningskrans, en fodbold eller en tom 1,5 liters sodavandsflaske med låg.
 3. Råb til den nødstedte, at han ikke skal kæmpe imod, men svømme til siden.
 4. Tænk klart og pas på dig selv. Rigtig mange er selv druknet i forsøget på at redde nogen ud af et revlehul.

Kilde: Respektforvand.dk

I stedet for at svømme indad, skal man svømme til en af siderne langs med kysten, eller i første omgang lade sig glide med strømmen ud, ind til den aftager. Så kan man svømme til siden langs med kysten og så indad igen.

Revlehuller blev tidligere kaldt hestehuller, fordi revler blev kaldt heste. Trygfonden lancerede udtrykket revlehuller for en del år siden, fordi man oplevede, at begrebet hestehuller var med til at give mange fejlagtige myter om, hvad hestehuller eller revlehuller egentlig er.

Her nedenfor kan du se Trygfondens video om revlehuller:

Fakta

Revlehuller/hestehuller

 • Hestehuller eller et revlehul er en fælles betegnelse for noget, som de fleste mennesker opfatter som noget meget farligt. Og det kan det også være.
 • Et hestehul kan opleves som flere ting. De fleste opfatter et hestehul som et hul, man falder ned i eller bliver trukket ned i. Det har mange prøvet i deres barndom ved en badetur ved stranden. Nogle oplever hestehuller som en kraftig strøm, som de ikke kan svømme op imod.
 • Og begge forklaringer er rigtige.
 • Et hestehul eller revlehul som det i virkeligheden er, kan medfører begge oplevelser. Revlehullet er dannet ved kraftig pålandsvind, direkte eller skråt på stranden. Vandet der på den måde bliver skyllet ind på stranden skal ud igen i havet. Og afhængig af bundforholdene og stejlheden på strandbunden vil det overskydende vand erodere et hul i revlen for at komme ud igen. Denne erosion af strandbunden opleves måske som et hul, og da vandstrømmen i hullet er udadgående, vil strømme trække person, som er faldet ned i hullet med udad. Er det en forholdsvis flad strandbund vil det udadgående vand fortrænge det indadgående vand, og der vil generelt være tale om at vandet som helhed i en 10-20 meters bredde føres udad. Personen som svømmer ind i området bliver taget af strømmen og kan ikke svømme imod eller svømme igennem til den anden side.
 • Redningen i denne situation er den samme, uanset hvordan man bliver hvirvlet ind i strømmen.
 • Bevar roen, søg op til overfladen og lad dig føre med strømmen ud. Meget hurtigt vil strømmens styrke aftage, og du kan begynde at svømme ud til en af siderne i strømmen og derpå svømme ind mod stranden igen.
 • Hvis du bliver grebet af panik og prøver at svømme imod strømmen, vil du bruge mange kræfter og vil hurtigt blive træt og dermed i risiko for at få et ildebefindende eller komme til at sluge vand og i begge tilfælde komme i alvorlig fare.
 • Vend dig om på ryggen og lad dig føre med strømmen, som overfor beskrevet.

Kilde: Badesikkerhed.dk

Kilder: Respektforvand.dk og Badesikkerhed.dk

ANNONCE

ANNONCE
Del din kommentar
Forsiden lige nu