Rovfugl-familie dræbt med bladan

21. september 2017 12:17 | Af: Jørgen Rosengren, jr@newsbreak.dk

En glentefamilie er blevet dræbt med det illegale giftstof bladan.

To voksne og to unge røde glenter er døde nær rovfuglenes rede efter at være blevet forgiftet af den ulovlige gift parathion, der har været forbudt i EU siden 2003.

Hele glentefamilien døde af forgiftning med stoffet parathion, også kaldet bladan. Foto: Poul Blicher Andersen. Kan bruges af medier med krediteringen “Foto: Poul Blicher Andersen/DOF”

En hel familie af røde glenter, der hører til Europas fåtallige og mest truede arter af rovfugle, blev 16. juni fundet omkommet på grund af en akut forgiftning ved deres rede nær Aunsbjerg mellem Viborg og Silkeborg.

Det skriver Dansk Ornitologisk Forening, DOF, på sin hjemmeside.

Forgiftningen med giftstoffet parathion blev efterfølgende dokumenteret af DTU Veterinærinstituttet, hvorpå Dansk Ornitologisk Forening (DOF) anmeldte sagen til Midt- og Vestjyllands Politi.

Kontrollerede ejendomme

Sammen med Kemikaliekontrollen under Miljøstyrelsen rykkede politiet onsdag formiddag ud for i en koordineret indsats at kontrollere to ejendomme i nabolaget af glentelokaliteten med de døde rovfugle.

Politiet har oplyst, at Kemikaliekontrollen dog ikke fandt spor af parathion på ejendommene, så efterforskningen af giftdrabene fortsætter.

– Det er fortvivlende, at der bliver ved med at dukke tilfælde op, hvor rovfugle dør af kraftige, forbudte gifte, der dræber akut. Men det er meget positivt, at Midt- og Vestjyllands Politi og Kemikaliekontrollen har taget problematikken med den fortsatte brug af illegale giftstoffer så seriøst, siger Knud Flensted, der er biolog i Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

– De senere år har vi oplevet adskillige dødsfald blandt rovfugle på grund af giften carbofuran, mens der ikke har været konstateret forgiftninger med parathion. Det aktuelle tilfælde med de døde glenter fra Aunsbjerg i Midtjylland viser, at det åbenbart fortsat er muligt at skaffe sig adgang til parathion i Danmark, selv om stoffet har været forbudt i EU i 14 år, siger Knud Flensted.

Dræber på sekunder

Knud Flensted betegner det midtjyske fund af giftdræbte glenter som en meget grov overtrædelse af både jagt- og vildtforvaltningsloven og kemikalielovgivningen.

I Europa har det siden 2003 både været forbudt at bruge, opbevare og at handle med parathion, der bliver betegnet som en ekstrem farlig gift for fugle, dyr og mennesker.

Stoffet er et af de kraftigst virkende pesticider, der findes. Det er karakteristisk, at de rovfugle, som er påvist at være døde af parathion, bliver fundet ganske tæt på det sted, hvor de har ædt af det forgiftede fødeemne. Det viser, at giften virker meget hurtigt.

Fundet ved reden

I det aktuelle tilfælde blev de unge glenter fundet lige under reden, mens de voksne fugle lå døde 60 meter fra redetræet.

Alle fuglene var raske og i god foderstand, da de døde af giften, viser analyserne fra DTU Veterinærinstituttet.

– I nabolaget af redeområdet med de giftdræbte røde glenter er der et større vildt- og minkopdræt. Sandsynligvis er giften lagt ud for at bekæmpe krager, måger, rovdyr eller rovfugle. Det er særdeles alvorligt at lægge forgiftet lokkemad ud, som det er sket, fordi giften rammer vilkårligt. Den kan dræbe alle typer af fugle og pattedyr, og hvis uheldet er ude, kan det gå ud over truede og sjældne arter eller sågar mennesker og husdyr, siger Knud Flensted.

Rammer glenterne

Den ulovlige brug af gifte rammer i særlig grad en art som den røde glente, der er en inkarneret ådselæder, som rydder op i naturen.

DOF sætter fokus på illegale gifte

Dansk Ornitologisk Forening finder det vigtigt at sætte fokus på den fortsatte brug af illegale gifte, som formentlig stammer fra gamle lagre i erhverv, der beskæftiger sig med planteavl og opdræt af husdyr og pelsdyr.

– Det er næppe et tiltagende problem med brug af gifte i den danske natur, for bestanden af røde glenter i Danmark er vokset markant de senere årtier. Hvis der var en udbredt brug af gifte i landskabet ville en ådselæder som glenten næppe være i fremgang, siger Knud Flensted.

– Men det er vigtigt at få ryddet op i lagrene af gifte, så vi helt undgår tilfælde, hvor fredede rovfugle dør. Mere kontrol, øget oplysning og større fokus på emnet er vores eneste mulighed for at forebygge giftdrabene, siger biologen i DOF.

Del:
Del din kommentar
Forsiden lige nu