Se aftalen: Regeringen skrotter EL og laver skattereform med V og K

22. juni 2012 20:51 | Af: Uffe Dahl, newsbreak.dk - mail: redaktion@newsbreak.dk
 
Se aftalen: Regeringen skrotter EL og laver skattereform med V og K
Billede mangler

Fredag aften indgik regeringen en skatteaftale med Venstre og De Konservative – og sætter dermed støttepartiet Enhedslisten ud på et sidespor.
 
Regeringen, Venstre og De Konservative indgik fredag aften en historisk skatteaftale. Dermed valgte regeringen i sidste øjeblik de blåp partier frem for sit eget støtteparti Enhedslisten.
 
Skatteaftalen betyder at skatten på arbejde nedsættes med 14 milliarder kroner frem til 2022. Heraf bliver den samlede skattenedsættelse på 7 milliarder kroner.
 
Samtidig fredes boligejerne og pensionisterne.
 
_ Det er en god dag for dansk økonomi. Aftalen betyder, at det bliver mere attraktivt at arbejde for alle. Det betyder mere vækst i samfundet og en mere solidt fundament under det danske velfærdssystem. Vi har grund til at være mere end tilfredse i dag, siger finansminister Bjarne Corydon.
 Ifølge finansministeriet er hovedpunkterne i aftalen følgende:
* En forhøjelse af topskattegrænsen med 57.900 kroner til 467.000 kroner, når den er fuldt indfaset i 2022. Det svarer til, at årsindkomster op til 507.600 kroner (før AM-bidrag) vil være fritaget fra topskat (2013-niveau).
* Beskæftigelsesfradraget forhøjes fra de nuværende 5,6 procent til 10,65 procent i 2022, og det maksimale beskæftigelsesfradrag øges fra 17.900 kroner til 34.100 kroner i 2022.
* Der indføres et ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere ud over det almindelige beskæftigelsesfradrag. Det maksimale ekstra fradrag udgør 20.000 kroner.
* Den såkaldte “iværksætterskat” fra 2009 ophæves. Det finansieres ved forøget lønsumsafgift i den finansielle sektor.
Parterne er enige om følgende justeringer i forhold regeringens udspil fra maj 2012:
* Nedsættelsen af rentefradraget for store renteudgifter udgår. Parterne er i den forbindelse enige om, at ejendomsværdiskatten og skatteværdien af rentefradraget fastholdes, svarende til gældende lovgivning frem til 2020.
* Omlægningen fra folkepensionens grundbeløb til pensionstillæg udgår.
* Overførselsindkomster mindrereguleres med 5,1 procent som i udspillet, men reguleringen flyttes til perioden 2016-2023.
* Folkepensionister får samme forøgelse af topskattegrænsen som andre skattepligtige.
* Pengene skal findes ved besparelser på 2,7 milliarder kroner i forsvaret og 1 milliard kroner (EU-bidrag) inddrages som en del af finansieringen af aftalen.
Øvrige elementer forudsættes gennemført som i regeringens udspil.
Parterne er enige om, at forøgelsen af det finanspolitiske råderum på cirka 2,7 milliarder kroner som følge af aftalen om en skattereform medvirker til at finansiere en offentlig forbrugsvækst på 0,8 pct. årligt.

Del:
Del din kommentar
Forsiden lige nu