SF stiller ultimative SU-krav

4. januar 2013 21:43 | Af: Uffe Dahl, newsbreak.dk - mail: redaktion@newsbreak.dk
 
SF stiller ultimative SU-krav
Billede mangler

SU-splid. SF opstiller nu tre ultimative krav til en kommende SU-reform.
 BNB, Af: Chris Kjær Jessen// chje@berlingske.dkog Carl Emil Arnfred // emil@berlingske.dk
 
Få uger før de afgørende armlægninger i regeringstoppen om en reform af SU-systemet lancerer SF nu tre ultimative principper, som reformen skal leve op til, før partiet kan bakke op.
 
Ifølge partiets uddannelsesordfører, Lisbeth Bech Poulsen, må reformen ikke forringe den sociale balance eller de studerendes mulighed for at gennemføre en uddannelse, ligesom det skal være muligt for de studerende at blive forsinket på studiet.
 
»Vi vil gerne være med til at omprioritere midler inden for SU-systemet, men vi vil ikke være med til at forringe nogens muligheder for gøre deres uddannelse færdig. Alle skal have en SU, som svarer til, at man på rimelig vis kan gøre sin uddannelse færdig, og så kan der opstå ting i løbet af et studieforløb, som gør, at man bliver forsinket. Vi er ikke ude på at forringe de studerendes vilkår,« siger Lisbeth Bech Poulsen, som svarer »ja« til at principperne er ultimative.
 
Regeringen lægger op til at hente to milliarder kroner på en reform af SU- og uddannelsessystemet, men der er lagt op til et større politisk sværdslag om, hvorvidt reformen også skal indebære lavere SU og færre SU-klip. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra uddannelsesminister Morten Østergaard (R), da han er på barsel, men SFs indspark til forhandlingerne får en lunken modtagelse fra de øvrige regeringspartier.
 
Socialdemokraternes uddannelsesordfører, Mette Reissmann, ser umiddelbart positivt på SFs principper, men afviser, at bakke op om de ultimative krav.
 
»Hvis det er det, hun mener, så må det stå for hendes egen regning,« siger Mette Reissmann.
 
Heller ikke de Radikale ønsker at forholde sig til indholdet af den kommende reform.
 
»Vi skal finde to milliarder på SUen og på de andre incitamenter, vi kan finde, til at få de studerende hurtigere igennem uddannelserne, men vi har ikke truffet beslutninger om, hvordan vi gør det endnu,« siger de Radikales gruppeformand, Sofie Carsten Nielsen.
 
Enhedslisten glæder sig over SFs markering og opfordrer partiet til at stå fast i de interne regeringsforhandlinger.
 
»Det er nogle rigtig gode principper, som jeg virkelig håber, at SF vil holde fast i, men jeg har meget svært ved at se, at man kan hente to milliarder kroner, uden at det kommer til at skabe en social skævhed i vores uddannelsessystem. At skære to milliarder er en totalt hul i hovedet-dagsorden,« siger Enhedslistens undervisningsordfører, Rosa Lund.
 Talkrig med Finansministeriet
I regeringstoppen og blandt udvalgte regeringsordførere har der de seneste uger cirkuleret et internt idékatalog med omkring 40 forskellige initiativer, som kan få de studerende hurtigere igennem uddannelsessystemet. Kataloget danner grundlag for regeringens diskussioner om en kommende reform, som alle forventer går ind i sin afgørende fase, når uddannelsesministeren vender tilbage fra barsel i februar.
 
Der er dels tale om hårde sparekrav om at forringe de hjemmeboendes SU og muligheden for at få SU ud over det femte studieår, ligesom der er forslag om at gøre SUen delvist lånefinansieret.
 
Størstedelen af forslagene er dog bløde elementer som eksempelvis et forslag om, at de studerende kan tage tre semestre på et år i stedet for kun to, og et andet forslag om at studerende skal kunne optages på en videregående uddannelse hvert halve år i stedet for kun lige efter sommerferien.
 
Ifølger Berlingskes oplysninger er der stor uenighed om regnemetoderne mellem flere af politikerne i regeringspartierne og Finansministeriets embedsmænd. Embedsmændene anerkender kun i begrænset omfang, at de bløde tiltag kan få de unge hurtigere igennem studierne, og til stor frustration for flere i regeringspartierne anerkender Finansministeriet eksempelvis ikke, at det mindsker antallet af studieskift, hvis man forbedrer studievejledningerne på uddannelsesinstitutionerne.
 
SFs Lisbeth Bech Poulsen mener dog, at det er muligt at opfylde regeringens ambition om at finde to milliarder kroner ved kun at se på de bløde initiativer.
 
»Vi vil ikke først og fremmest kaste vores kræfter ind i at ændre i SU-systemet, men i at få lavet uddannelsessystemet om. Vi skal finde de her to milliarder, men det er jeg fuldstændig overbevist om, at vi kan gøre ved at forbedre systemet og fjerne nogle af de forhindringer, der er i det,« siger Lisbeth Bech Poulsen. 

Del:
Del din kommentar
Forsiden lige nu