Skal ægge- og pizzabakker i papcontaineren?

29. maj 2019 10:45 | Af: Jonathan Lykke Lilmoës, jl@newsbreak.dk

Dansk Affaldsforening har forsøgt at samle helt fælles kriterier for affaldssortering. Det betyder også, at der ikke længere er tvivl om, hvor vidt ægge- og pizzabakker skal i papir- eller affaldcontaineren.

Danskerne bliver stadig bedre til at sortere affald. Det er nødvendigt, for i en rapport fra Det Europæiske Miljøagentur gav i 2015 Danmark stemplet som det land i EU, der producerer ikke næstmest husstandsaffald per indbygger.

Mængden af affald er dog uændret gennem flere år. I Miljøstyrelsens affaldsstatistiks seneste eksemplar, udgivet i 2018 omhandlende 2016, kan det nemlig læses, at kilo affald per indbygger i 2014 lå på 1290, mens det i 2016 var 1309.

Som et led i forsøget på at forbedre og ensarte sorteringen af affald har Dansk Affaldsforening sammen med blandt andre Miljøstyrelsen lavet en plan med fælles sorteringskriterier, der skal gælde for alle foreningens medlemmer. I alt står medlemmerne for indsamling af affald hos 2,6 millioner husstande.

På samme måde sikrer det altså også, at forbrugerne ikke behøver være i tvivl om, hvordan affald i det daglige skal sorteres. Tidligere undren kan altså afløses af svar. For eksempel ligger det nu helt fast, om æggebakker skal i papir- og papcontaineren eller i den med almindelig dagrenovation.

Piktogrammer

Det er ofte din egen kommune, der står for at indsamle det – forhåbentlig – sorterede affald hos dig, selv om det måske er et eksternt firma, der er hyret ind til opgaven. Men hvorom alting er, så afhænger dine løsninger altså af din bopæl, men kriterierne er så at sige de samme.

Noget tyder dog på, at det trods piktogrammer og ensartede systemer stadig kan være en svær opgave at få danskerne med på sorteringsidéen. I en artikel om netop affaldssortering udgivet på Videnskab.dk siger lektor Jesper Clement, forsker i forbrugeradfærd hos CBS i København, følgende:

– Ud af mit vindue kan jeg se ned på et lille anlæg, hvor arkitekterne har lagt gangstierne smukt ud mellem bygningerne. Men dem gider folk ikke gå på. De skrår over, fordi det er nemmest og hurtigst. Så ja, man kan godt få folk til at affaldssortere, men det skal give mening og være på en måde, så besværet ikke overstiger den værdi, man kan se ved at gøre det.

Æggebakker skal i øvrigt – trods mistanke og forestilling om det modsatte – i papir- og papcontaineren. I galleriet over artiklen kan du se andre eksempler på andre ting, du måske ikke sorterer efter planen.

x
Del din kommentar
Forsiden lige nu