ANNONCE

Skal fartgrænsen ændres på disse strækninger?

1. oktober 2020 05:09 | Af: Jeppe Bjerre Trans, jt@newsbreak.dk og Ritzau Info

Det vil ifølge trafikforsker give god mening at give kommunerne frihed til at sænke fartgrænser i byrområder.

80 kilometer i timen på landevej og 50 kilometer i timen i byerne.

Sådan er udgangspunktet, når det gælder fartgrænser på vejene.

Men ofte er der i kommunerne et ønske om endnu lavere hastigheder i byområder, lyder det fra transportminister Benny Engelbrecht (S).

– Der er mange bløde trafikanter (fodgængere og cyklister, red.), der kommer til skade, og også en del der mister livet i trafikken netop i byerne.

– Derfor har der været en del efterspørgsel fra en række kommuner om mere frie rammer til at lave differentierede hastigheder i byer, siger ministeren.

Han har inviteret et ekspertpanel til at drøfte fordele og ulemper ved forslaget på en høring om emnet torsdag.

Som reglerne er skruet sammen nu, er der to myndigheder, der er “herre” over vejene.

Det er kommunerne, der bestemmer over asfalten og kantstenene. Men det er politiet, der bestemmer hastighederne på skiltene.

– Der er regler i dag, der gør, at man kan differentiere hastighederne. Men det kræver en tæt dialog mellem kommune og politi.

– Her har man ønsket at gøre det lidt lettere, og for at få belyst fordele og ulemper har jeg bedt en række eksperter komme med deres input, siger Benny Engelbrecht.

-Ikke afvisende

Han er på forhånd “ikke afvisende” over for at give flere muligheder til kommunerne for at sænke fartgrænser lokalt i byerne.

En af de eksperter, der skal give sit besyv med til høringen, er trafikforsker Harry Lahrmann, Aalborg Universitet.

Han mener, at det vil give god mening at give kommunerne større frihed til at sænke fartgrænser i byområder.

– Specielt i boligområder, hvor man ikke vil have den gennemkørende trafik, kan det være en god idé.

– Al forskning viser, at så får man både højere tryghed og færre ulykker, siger Harry Lahrmann.

Det er ifølge forskeren ikke kun på landevejene, de alvorlige ulykker sker.

– Min forskning viser, at cirka 70 procent af alle tilskadekomne skyldes ulykker med bløde trafikanter i byerne, siger Harry Lahrmann.

Høringen finder sted fra klokken 12 til 14 og kan ses via Transportministeriets hjemmeside.

I galleriet ovenfor kan du se 17 eksempler på forseelser, der giver et klip i kørekortet.

Fakta

Færdselsloven § 42:

§ 42. På andre veje end motorveje og motortrafikveje må køretøjers hastighed ikke overstige følgende grænser:

1) i tættere bebygget område: 50 km i timen,

2) uden for tættere bebygget område: 80 km i timen.

Stk. 2. På motorveje må hastigheden ikke overstige 130 km i timen.

Stk. 3. På motortrafikveje må hastigheden ikke overstige 80 km i timen.

Stk. 4. For en vejstrækning kan der fastsættes en højere hastighedsgrænse end den generelle hastighedsgrænse, såfremt omstændighederne, herunder trafikafviklingen, tilsiger det, og afgørende færdselssikkerhedsmæssige hensyn ikke taler derimod. På motortrafikveje og motorveje må hastigheden dog ikke overstige henholdsvis 100 km i timen og 130 km i timen.

Stk. 5. For en vejstrækning, hvor det ikke vil være forsvarligt eller ønskeligt at tillade kørsel med hastigheder svarende til den generelle hastighedsgrænse, kan der fastsættes en lavere grænse. I tættere bebygget område kan der på tilsvarende måde fastsættes en lavere hastighedsgrænse for et nærmere afgrænset område.

ANNONCE

ANNONCE
Del din kommentar
Forsiden lige nu