ANNONCE

Advarer mod ny politiplan

25. august 2020 04:14 | Af: Jeppe Bjerre Trans, jt@newsbreak.dk og Ritzau Info

Danske Studerendes Fællesråd og Radikale Venstre advarer imod finansiering af politireform.

Regeringen er mandag kommet med et udspil til en flerårig politireform, som skal sikre blandt andet mere politi i nærområderne.

Finansieringen skal blandt andet komme fra besparelser på uddannelsernes markedsføringsbudget.

Det kritiserer partiet Radikale Venstre og organisationen Danske Studerendes Fællesråd.

– Det her går ud over alle gymnasier og universiteter, for der findes simpelthen ikke noget, der hedder markedsføringsbudgettet, siger folketingspolitiker for Radikale Venstre Kristian Hegaard.

Johan Hedegaard Jørgensen, formand i DSF, mener, at reformen vil få samme konsekvens.

– Det virker som om, at det bare er 100 millioner, man sparer på uddannelserne. Så er det selvfølgelig meget bekvemt at kalde det besparelser på markedsføringsbudgettet, siger formand i Danske Studerendes Fællesråd Johan Hedegaard Jørgensen.

Vækker bekymring

Hos DSF er man nervøs for, at besparelserne vil ramme de studerende.

– Vi er bekymrede for, at de studerende for eksempel vil få dårligere vejledning, fordi regeringen ikke kan målrette besparelser på den måde.

Besparelser på uddannelsesområdet og reformering af Rigspolitiet skal indgå i de midler, som regeringen skal finde til at betale for den nye politireform.

Langt størstedelen af midlerne bliver afsat på næste års finanslov, fremgår det af udspillet.

Regeringens udspil vil løfte bevillingen til politiet og anklagemyndigheden med 596 millioner kroner i 2021 – stigende til 792 millioner kroner i 2024.

I udspillet indgår, at regeringen samlet vil åbne 20 nye nærpolitienheder, der skal placeres over hele landet, hvor der nu er langt til politiet.

De nye enheder skal frem mod 2024 have 150 nye lokalbetjente, hvilket vil bringe det samlede antal op på 550.

Fakta

23 punkter

Her er et overblik over de 23 punkter, som regeringen foreslår med udspillet til et nyt politiforlig.

* 20 nye nærpolitienheder:

Oprettelse af 20 nye nærpolitienheder placeret geografisk spredt i hele landet, så politiet bliver mere fysisk tilgængeligt og kommer tættere på borgerne lokalt.

* 150 ekstra lokalbetjente:

110 lokalbetjente kobles til de 20 nye nærpolitienheder. Yderligere 40 lokalbetjente tilføres i 2024, så der på landsplan vil være cirka 550 dedikerede lokalbetjente i 2024.

* Flere politiopgaver skal løses tættere på borgerne:

150 operative politibetjente til at løse flere politiopgaver i kredsene, herunder styrke straffesagsbehandlingen.

* Mere tillid og plads til politifagligheden:

Der skal være mindre detailstyring og mere plads til lokal ledelse og politifagligheden.

* Styrket lokalt handlerum i politikredsene:

Det lokale handlerum i kredsene skal styrkes, hvilket betyder mere synlighed og ansvar for de lokale politidirektører.

* Ny national efterforskningsenhed:

De mest specialiserede politi- og anklagerfaglige kompetencer samles i en national efterforskningsenhed.

* Ny politiuddannelse til civile efterforskere:

Der oprettes en ny politiuddannelse til civile efterforskere for at styrke politiets efterforskning af den komplekse kriminalitet.

* Flere underretninger om hvidvask skal føre til sager:

Hvidvasksekretariatet får bedre og mere effektive it-værktøjer til at identificere og videreformidle relevante hvidvaskunderretninger.

* Fast track-ordning ved mistænkelige transaktioner:

Der skal være bedre muligheder for at beslaglægge større pengebeløb eller værdier fra kriminalitet ved særligt mistænkelige transaktioner.

* Bedre værn mod it-relateret kriminalitet:

Modernisering af de lovgivningsmæssige rammer, så politiet eksempelvis gives mulighed for at skaffe sig adgang til og overvåge servere, der misbruges af kriminelle.

* Ny digital politipatrulje:

En “digital patruljeenhed” skal sikre politiets synlighed på nettet og understøtte efterforskning af strafbare forhold på nettet.

* Flere hænder til behandling af straffesager i anklagemyndigheden:

Flere ressourcer til anklagemyndigheden skal sikre flere hænder til at behandle de mange straffesager, så sagsbunkerne og sagsbehandlingstiden kan nedbringes.

* Flere hænder til behandling af straffesager i politiet:

Flere dedikerede politibetjente og civile medarbejdere til straffesagsbehandling i politiet, så sagsbunkerne og sagsbehandlingstiden kan nedbringes.

* Nye værktøjer til at prioritere sager om it-relateret økonomisk kriminalitet:

Politiet og anklagemyndigheden skal have bedre muligheder for efterforskningsmæssig prioritering af it-relateret økonomisk kriminalitet.

* Hurtigere sagsbehandling i hele straffesagskæden:

Der igangsættes et arbejde, der skal identificere konkrete tiltag, som kan styrke sagsbehandlingen og reducere sagsbehandlingstiden på tværs af hele straffesagskæden.

* Et rigspoliti med fokus på kerneopgaverne:

Rigspolitiet skal fokusere på de klassiske styrelsesopgaver som øverste politimyndighed. Tilbageværende funktioner og opgaver skal tilføre politikredsene reel merværdi.

* Ressourcer fra Rigspolitiet til det borgernære politiarbejde i politikredsene – i alt 300 betjente:

Der flyttes ressourcer fra Rigspolitiet til politikredsene, så det borgernære politiarbejde i politikredsene kan styrkes med 300 operative politibetjente.

* Et slankere rigspoliti bidrager til at styrke indsatsen mod den svære kriminalitet:

En stor del af politiets efterforskningsmæssige specialkompetencer, der i dag er placeret i Rigspolitiet, udskilles og forenes i den nye enhed.

* Mere sikker drift af politiets it:

Fusion mellem dele af politiets it-organisation og Statens It. Fusionen skal sikre mere moderne og tidssvarende drift af politiets it-systemer.

* 300 ekstra politibetjente i 2022:

Politiet styrkes ved at uddanne 150 ekstra politistuderende årligt i 2021 og 2022. Det vil sige i alt en stigning på 300 ekstra politibetjente i den samlede politistyrke.

* Modernisering af de nordatlantiske politikredse:

Renovering af bygningsmasse og anskaffelse af nyt materiel, så de fysiske rammer for effektiv, tryghedsskabende politibetjening er til stede.

* Ny enhed mod seksuelle overgreb mod børn i Grønland:

Der oprettes en dedikeret enhed i Grønlands Politi, som skal sikre en bedre håndtering af de børn og unge, som har været udsat for seksuelle overgreb.

* Bedre og mere sikker it-understøttelse:

Der afsættes midler til, at der i flerårsaftaleperioden kan tages helt nødvendige skridt til at modernisere politiets og anklagemyndighedens it.

Kilde: Justitsministeriet.

ANNONCE

ANNONCE
Del din kommentar
Forsiden lige nu