Hvad kan man selv gøre mod stivkrampe?

Sørg for at vaske sår omhyggeligt med vand og sæbe. Søg læge ved større eller beskidte sår – og bliv om nødvendigt genvaccineret.