Corbyn: May har mistet tillid fra folket og bør trække sig

Corbyn: May har mistet tillid fra folket og bør trække sig