Den Korte Avis mister sin mediestøtte

Den Korte Avis mister sin mediestøtte