Gasudslip blev bekæmpet med kattegrus

Gasudslip blev bekæmpet med kattegrus