Kirkefolk foreslår digital lyd i kirken

Kirkefolk foreslår digital lyd i kirken